Ks. Jan Siedlecki

Śpiewnik Kościelny

W historii Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, nowe, gruntownie zmienione wydanie ukazywało się średnio co 15-20 lat. Oczywiście częściej wychodziły poprawiane wznowienia. We wszystkich czterdziestu wydaniach kolejne redakcje uwzględniały przemiany w liturgii, dostosowywały język do współczesnego sobie, poprawiały melodie sięgając do najstarszych źródeł, ale i usuwając różnorakie zbędne naleciałości.

Autor i redaktorzy

Na przestrzeni 148 lat (1876–2024) śpiewnik bardzo ewoluował, zmieniały się kolegia redakcyjne, a wraz z nimi pomysły kształtu wydawnictwa.

XLI wydanie

Jako redakcja, od początku zamierzaliśmy wydać śpiewnik w kilku wersjach: z nutami, bez nut, w wersji elektronicznej, w dużym formacie.

Pieśni

Głównym motywem nowych wydań jest potrzeba ciągłego dostosowywania repertuaru pieśni i śpiewów do aktualnych wymogów.

Ks. Jan Siedlecki

Śpiewnik Kościelny

Każdy dział jest poprzedzony wprowadzeniem liturgiczno-pastoralnym. Rolą wprowadzeń jest ukazanie teologicznej specyfiki śpiewów zamieszczonych w danym dziale oraz zasady zastosowania ich w liturgii. 

Pieśni na

Adwent

Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana.

Pieśni na

Boże Narodzenie

Naszą modlitwę wzbogacają pieśni na okres Bożego Narodzenia (kolędy).

Pieśni na

Wielki Post

Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku.

Pieśni na

Wielkanoc

Radość z wielkiego dzieła odkupienia Kościół przeżywa uroczyście w ciągu pięćdziesięciu dni.

Pieśni do

Jezus Chrystus

Głównym celem święta jest kontemplacja piękna i świętości kapłaństwa samego Jezusa Chrystusa.

Pieśni do

Najśw. Maryi Panny

Ogromne bogactwo nabożeństw do Najświętszej Maryi Panny zaowocowało wielością pieśni ku Jej czci.

Pieśni

Mszalne

Pieśni mszalne pozwalają wiernym aktywnie w niej uczestniczyć, czyniąc ją bardziej zrozumiałą i świadomiej przeżywaną.

Pieśni o

Świętych

Zgodnie z tradycją Kościół oddaje cześć świętym i błogosławionym, bo w ten sposób uwielbia Boga działającego w ich życiu.

Pieśni

Eucharystyczne

Chrystus, którego przyjmujemy pod postacią chleba i wina wyrażają pieśni eucharystyczne, które pomagają nam zgłębiać tajemnicę.

Śpiewnik Siedleckiego

Informacje Muzyczne

Z dziedziny kultury muzycznej które mają pomóc w wyrobieniu smaku estetycznego i wzbudzeniu zainteresowań muzyką artystyczną.

Ks. Jan Siedlecki

Komunikat w sprawie Śpiewnika Kościelnego

W obiegu funkcjonuje kilka nakładów XLI wydania Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, wydawanych w kolejnych latach od roku 2015. Każdy jest tym samym, XLI wydaniem śpiewnika, zatwierdzonym przez Episkopat Polski jako ogólnopolski śpiewnik liturgiczny. Kolejne dodruki niosą możliwość naniesienia korekt dostrzeżonych błędów oraz uzupełnienia niektórych braków, z której to możliwości korzystamy. Jeśli Ktoś, mimo naszych dotychczasowych działań, dostrzeże jeszcze jakieś błędy lub braki, prosimy o kontakt z redakcją lub wydawcą.

ŚPIEWNIK SIEDLECKIEGO

Rekolekcje, Artykuły, Akompaniament

Z dziedziny kultury muzycznej które mają pomóc w wyrobieniu smaku estetycznego i wzbudzeniu zainteresowań muzyką artystyczną.

services9.jpg

Artykuły

Muzyka

Artykuły z dziedziny kultury muzycznej mające pomóc w wyrobieniu smaku estetycznego i wzbudzenia zainteresowania muzyką artystyczną

WpisNew

Rekolekcje

Muzyka

Cykl rekolekcji przy muzyce opublikowane na YouTube dla organistów, rekolekcje adwentowe oraz nauki dla wszystkich zainteresowanych

WpisNew

Akompaniament

Muzyka

Prezentujemy wybrane nagrania akompaniamentów do pieśni z XLI wydania Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego.

Śpiewnik Ks. Siedleckiego

Pieśni Przygodne

Pieśni przygodne zawierają słowa ufności, oddania, ukojenia, zawierzenia – słowa pełne miłości do Zbawiciela i świętych. Pieśni te są skarbcem pozwalającym między „rannymi zorzami” a „wszystkimi dziennymi sprawami” oddawać Bogu cześć w codziennym życiu. Towarzyszą człowiekowi w jego codzienności, trudach, smutku i radości. Pomagają więc wierzącemu codziennie się modlić.

album-art

Zawód Organista

Cykl

Edukacyjny

Cykl edukacyjny dotyczący pracy organisty. Na YouTube znajdują się odcinki poruszające temat pracy organisty m.in. doboru śpiewów, akompaniamentu liturgicznego, doboru głosów, prowadzenia śpiewu.

Śpiewnik Siedleckiego

Autor i Redaktorzy

Od 120 lat śpiewnik redagują misjonarze, bazując na pomyśle, metodzie i owocach badań swych poprzedników. Także XLI wydanie wpisuje się w tę tradycję.

ks. Jan Siedlecki

Autor śpiewnika 1876-1893

Urodził się 14 grudnia 1829 r. w Warszawie. Był autorem ok. 40 publikacji religijnych. Jego największym pomnikiem były śpiewniki.

ks. Wendelin Świerczek CM

Redaktor 1915-1974

Urodził się 16 stycznia 1888 r. w miejscowości Żytna koło Rybnika. Prowadził lekcje śpiewu gregoriańskiego, uczył liturgiki, założył Koło Misyjne.

ks. Karol Mrowiec CM

Redaktor 1980-2001

Urodził się 24 października 1919 r. w Rudzie Śląskiej. Zainicjował terenowe badania nad muzycznym folklorem religijnym. Wypromował 10 doktorów muzykologii.

ks. Wojciech Kałamarz CM

Redaktor 2015 -

Urodził się w Dębicy, 24 listopada 1974 r. Ksiądz, dyrygent, kompozytor, pedagog. Jest laureatem kilku nagród uzyskanych na konkursach kompozytorskich.

Śpiewnik Siedleckiego

Najczęściej zadawane pytania

na temat wydania XLI Śpiewnika Kościelnego ks. Jana Siedleckiego.

Śpiewnik ks. Siedleckiego można nabyć w wydawnictwie ITKM zamawiając telefonicznie lub przez stronę internetową wydawnictwa ITKM.

Śpiewnik ks. Siedleckiego jest też wydawany w wersji elektronicznej,  na projektory kościelne stosowane w kościołach rzutniki multimedialne obsługiwane przez program „TABLICA” w formacie pdf.

Śpiewnik ks. Siedleckiego nie jest wydawany w wersji muzycznej mp3 na CD.

Śpiewnik ks. Siedleckiego jest wydawany w czterech wersjach z nutamibez nut w dużym formacie B5 oraz na projektory kościelne. Wszystkie wersje są do nabycia w wydawnictwie ITKM.

Śpiewnik ks. Siedleckiego nie jest wydawany w wersji specjalnej dla organistów ale jest wydany w specjalnym dużym formacie B5.

Śpiewnik ks. Siedleckiego w wydaniu XL można nabyć w Wydawnictwie ITKM a ewentualne pytania o starsze wersje śpiewnika, proszę kierować do Wydawnictwa ITKM.

Spis treści najnowszego Śpiewnika znajduje się na stronie wydawnictwa ITKM oraz na stronie Śpiewnika Kościelnego.

Śpiewnik Kościelny ks. Jana Siedleckiego jest wydawany w wersji elektronicznej na przenośne czytniki typu tablet, smartphone w formacie pdf…

W obiegu funkcjonuje kilka nakładów XLI wydania Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, wydawanych w kolejnych latach od roku 2015. Kolejne dodruki niosą możliwość naniesienia korekt dostrzeżonych błędów oraz uzupełnienia niektórych braków, z której to możliwości korzystamy. Jeśli Ktoś, mimo naszych dotychczasowych działań, dostrzeże jeszcze jakieś błędy lub braki, prosimy o kontakt z redakcją lub wydawcą.

XLI wydanie Śpiewnika Kościelnego ks. Siedleckiego, jest zatwierdzony przez Episkopat Polski jako ogólnopolski śpiewnik liturgiczny.

Liczby z Historii

Śpiewnika Kościelnego ks. Jana Siedleckiego

148

Lata wydań Śpiewnika

835

Pieśni w Śpiewniku

41

Ilość wydań Śpiewnika

19

Autor i redaktorzy

Internet

Polecane strony

W historii Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, nowe, gruntownie zmienione wydanie ukazywało się średnio co 15-20 lat.

Galeria ilustracji

Ilustracje prezentują strony tytułowe wydań Śpiewnika Kościelnego ks. Jana Siedleckiego od 1876 do 2015 r:

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!