Nabożeństwo to jest wzorowane na Liturgii godzin (godzinach kanonicznych). Tekst zawiera wiele prawd teologicznych, symboli, figur i obrazów biblijnych. Melodie oparte są na Kyrie z IX Mszy Cum iubilo oraz na recytacjach psalmodycznych. Niniejsze Godzinki powstały na początku XVII wieku i wkrótce zostały przetłumaczone na język polski.

Na Jutrznię