Śpiewnik Siedleckiego

Godzinki

ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Na Jutrznię

Nabożeństwo to jest wzorowane na Liturgii godzin (godzinach kanonicznych). Tekst zawiera wiele prawd teologicznych, symboli, figur i obrazów biblijnych. Melodie oparte są na Kyrie z IX Mszy Cum iubilo oraz na recytacjach psalmodycznych. Niniejsze Godzinki powstały na początku XVII wieku i wkrótce zostały przetłumaczone na język polski.

1. Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę świętą, * zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.
2. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, * a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
3. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu * i równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
4. Jak była na początku, i zawsze, i ninie, * niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

1. Zawitaj, Pani świata, niebieska Królowo * witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!
2. Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości, * Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas złości.
3. Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu * za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu;
4. Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste, * i powietrze, i wody stworzył przezroczyste.
5. Ciebie, Oblubienicę, przyozdobił sobie, * bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.
K.: Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko
W.: I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, † wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, * abyśmy, którzy teraz święte Twoje i Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; † co niechaj da Ten, * któregoś Ty, Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny Bóg na wieki wieków.
W.: Amen.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Błogosławmy Panu.
W.: Bogu chwała.
K.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!