Śpiewnik Siedleckiego

Pieśni Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Uznajemy Chrystusa jako Króla, Pana i Władcę historii i wszystkiego, co zostało stworzone

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ogłosił papież Pius XI w 1925 roku. Obchodzimy ją obecnie w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Uznajemy Chrystusa jako Króla, Pana i Władcę historii i wszystkiego, co zostało stworzone. W tym dniu odnawiamy przymierze zawarte przy chrzcie świętym, wyrzekamy się grzechu i szatana, oczekując nadejścia królestwa prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Zgodnie z tradycją dokonujemy aktu naszego oddania się Chrystusowi.

1. Bóg nad swym ludem zmiłował się, * i Zbawiciela nam zesłał, * miłość nam daje, usuwa grzech, * prowadzi w bramy Królestwa.
Refren: Chryste, króluj! Chryste, zwyciężaj! * Swoją miłość odnów w nas!
2. Miłość Chrystusa przemienia świat, * wyznacza szlaki wciąż nowe, * kruszy nienawiść, wprowadza ład, * jednoczy z ludźmi i z Bogiem. Ref.
3. W miłości swojej zachowaj nas * Chryste, Zwycięzco i Panie; * niech upragniony nadejdzie czas * odnowy i pojednania. Ref.
4. Na straży Bogu oddanych serc * Matka Kościoła trwa wiernie, * w Jej dłonie złóżmy nadzieje swe, * a Ona wspierać nas będzie. Ref.

Refren: Chrystus Pan, wczoraj i dziś, * Chrystus Królem po wieczny czas. * Boży Syn, miłości Dar, * Ty nas wzywasz, oto my!
1. Wielki jest Pan, co na ten świat * zstąpił na ziemię zbawić nas. * Śmiercią na Krzyżu zgładził grzech. * Bóg ukochał ludzi aż tak! * Amen! Alleluja! Ref.
2. Wielki jest Pan, Człowiek i Bóg, * zrodzony w stajni, w Betlejem, * z Przeczystej Panny Maryi. * Bóg ukochał ludzi aż tak! * Amen! Alleluja! Ref.
3. Wielki jest Pan, jedyny Syn, * co w Nazarecie cieślą był. * Światło w ciemności pośród nas. * Bóg ukochał ludzi aż tak! * Amen! Alleluja! Ref.
4. Wielki jest Pan, najlepszy Wódz, * Pasterz co strzeże owce swe, * gdy wilk rozprasza – woła je. * Bóg ukochał ludzi aż tak! * Amen! Alleluja! Ref.
5. Wielki jest Pan, Przyjaciel Mistrz, * który nas uczy swoich dróg, * co wiodą nas do szczęścia wrót. * Bóg ukochał ludzi aż tak! * Amen! Alleluja! Ref.
6. Wielki jest Pan, za Uczty dar, * gdy w chlebie, winie daje nam * swe Ciało, Krew na wieczny czas. * Bóg ukochał ludzi aż tak! * Amen! Alleluja! Ref.
7. Wielki jest Pan, dany na śmierć * jako Baranek cierpi sam, * by małym, wielkim niebo dać. * Bóg ukochał ludzi aż tak! * Amen! Alleluja! Ref.
8. Wielki jest Pan, zaufaj Mu, * gdy z krzyża woła: „Przebacz im!” * i daje Matkę dzieciom swym. * Bóg ukochał ludzi aż tak! * Amen! Alleluja! Ref.
9. Wielki jest Pan, który ma moc * przynieść swój pokój na ten świat * w to tysiąclecie nowych dróg. * Bóg ukochał ludzi aż tak! * Amen! Alleluja! Ref.
10. Wielki jest Pan, Ojciec i Bóg, * Jego jedyny Syn, nasz Brat * i Pocieszyciel, Święty Duch. * Bóg ukochał ludzi aż tak! * Amen! Alleluja! Ref.

Refren: Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, * Chrystus, Chrystus Władcą nam!
1. Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie, * daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię. Bo litość Jego nad nami stwierdzona, * a prawda Pańska wiecznie uiszczona. Ref.
2. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak od początku była tak i ninie * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. Ref.

1. Idziesz przez wieki, krwią znaczysz drogę * twardą od cierpień i bólu; * krzyż niesiesz ciężki, koisz ból, trwogę, * o, Jezu Chryste, nasz Królu.
Refren: Króluj nad nami, władaj sercami, * niech wszędzie płonie znicz wiary, * niech zew miłości, wiary, ufności, * świat wiedzie pod Twe sztandary.
2. Książę pokoju, okaż swą chwałę, * odnów świat boskim swym tchnieniem, * zwycięż co w ludziach twarde, zuchwałe, * ozłoć nas łaski promieniem. Ref.
3. Cichy Baranku, Boże miłości, * rozpal przed nami swe zorze. * Naucz nas męstwa, świętej cichości, * prowadź nas w niebo, nasz Boże. Ref.

1. Jezu, Królu najwdzięczniejszy, * bohaterze najsławniejszy, * Tyś jest słodycz niezrównana, * rozkosz duszy pożądana.
2. Serce, przez Cię nawiedzone, * jest Twą prawdą oświecone; * gardzi odtąd świata czczością * i wskroś płonie Twą miłością.
3. Jezu, naszych serc słodkości, * zdroju żywy, dusz światłości, * Tyś nad wszelkie pocieszenie * i nad wszelkie upragnienie.
4. Niech Cię, Jezu, słowy głosim, * niech Cię w życiu naszym nosim, * niech nam serce od miłości * płonie tutaj i w wieczności.

1. Królu wszechwładny, Boże nasz i Panie, * oto lud wierny do Twych nóg się ściele, * prosząc z pokorą o Twe zmiłowanie: * racz nas wysłuchać w świętym Twym Kościele!
2. Tutaj rozbrzmiewa cześć i dziękczynienie * składane Ojcu z Tobą w Duchu Świętym. * Tu się sprawuje nasze odkupienie * przez słowo Twoje i Twe sakramenty.
3. Przy Twoim stole głodne rzesze karmisz, * aby strudzeni w drodze nie ustali * pragniesz zgromadzić wszystkich w Twej owczarni, * by jedną duszą i ciałem się stali.
4. Prosimy Ciebie, boski Zbawicielu, * który tu mieszkasz pod postacią chleba: * jedną świątynię zbuduj z ludów wielu, * błogosławieństwo ześlij na nas z nieba!
5. Niechaj się wznosi chwała z tej świątyni * Ojcu wraz z Tobą i Pocieszycielem, * co naszą duszę swym przybytkiem czyni, * by w nim z swą łaską mieszkać jak w kościele.

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * to nasze rycerskie hasło. * = Ono nas zawsze prowadzić będzie * i świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * do walki z grzechem swej duszy. * = Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty, * z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * podnosząc w górę swe czoła. * = Przed nami życie rozkwita w wiośnie, * odważnie, bo Jezus woła.

1. Na Twojej, Chryste, świętej skroni, * korona Bóstwa sieje blask; * berło królewskie trzymasz w dłoni, * a w sercu niesiesz skarby łask.
Refren: O, króluj, Chryste, króluj nam, * z nami po wszystkie zostań dni, * z ziemi do niebios prowadź bram, * gdzie Twoja chwała wiecznie brzmi.
2. Ty jeden jesteś nam światłością, * nadzieją pośród życia burz. * Ty jeden jesteś serc miłością, * pokojem Bożym wszystkich dusz. Ref.
3. Tyś zawarł z nami krwią przymierze * i lud wybrany stworzył z nas, * Tyś wszystkich złączył w jednej wierze * i poddał z sobą Ojcu wraz. Ref.
4. O Chryste, Jezu, co w jedności, * z Ojcem i Duchem chwałę masz, * niech ziemia z niebem w społeczności * Tobie się kłania, Królu nasz. Ref.

1. Narodów Zbawco, Chryste Królu, * rodzinę ludów podbić racz. * Oswobódź je z ciemności bólów, * tęskniących serc wysłuchaj płacz! * Niech szatan więcej nie uciska * miliarda nieśmiertelnych dusz. * Dziś jego złość złowrogo błyska, * zwiastunka nowych walk i burz.
Refren: Światłością ludom wzejdź, Królu nasz, Chryste! * Wiary im dobro daj, dobro wieczyste!
2. Chrystusie Królu, Synu Boży! * Z niewoli czarta Zbawco nasz, * którego władza piekło trwoży,* który potrzeby ludów znasz. * Owczarni jednej otwórz wrota, * Twej władzy berłem ludy zbierz * i prowadź je do wrót żywota, * i wiekuistym szczęściem ciesz. Ref.

1. O Chryste Królu, Władco świata, * Twoimi zawsze chcemy być. * W Tobie mieć Wodza, w Tobie Brata, * pod berłem Twoim wiecznie żyć.
Refren: Króluj nad nami, Boże nasz, * drogą świetlaną prowadź w przód. * Wspieraj swą mocą, łaską darz, * u wiekuistych przyjmij wrót.
2. W królestwie Twoim miłość włada, * trwa wieczny pokój pośród burz. * W nim boska czeka nas biesiada, * radość niebieska ciał i dusz. Ref.
3. Racz wieść każdego ścieżki Twymi, * w rodzinach ojcem, głową bądź. * W owczarnię jedną zbierz lud ziemi, * jak Dobry Pasterz światem rządź. Ref.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!