Pieśni własne o Świętych

Zgodnie z tradycją Kościół oddaje cześć świętym, bo w ten sposób uwielbia Boga działającego w ich życiu. Dlatego ich wspomnienia rozmieszczone są w ciągu całego roku liturgicznego. Dziedzictwem, które nam pozostawili, są modlitwy, rozważania, rozmyślania. Ich przemyślenia nie są jedynie pobożną lekturą, lecz skarbcem, do którego powinniśmy często zaglądać. To olbrzymie bogactwo, z którego wciąż korzystamy w drodze do królestwa niebieskiego, wszak święci są tymi, którzy „po tejże ziemi z nami chodzili, z tych samych źródeł wodę naszą pili”. Przez oddanie się Chrystusowi przemieniali swoje ludzkie życie – jedni przez męczeństwo, inni przez codzienne i pokorne wypełnianie Ewangelii. Pieśni ku ich czci wyrażają głębię wiary, nadziei i miłości ku Chrystusowi. Naśladujemy ich, nie tylko modląc się ich słowami, ale przede wszystkim naśladując ich życie. Niniejsze wydanie śpiewnika ks. J. Siedleckiego wzbogacone zostało o nowe pieśni.

Styczeń

19 stycznia – św. Józefa Sebastiana Pelczara (1842-1924)

1. Pan Bóg ciebie wyniósł na swoje ołtarze, * na królewskiej uczcie oblókł w jasną szatę. * Święty nasz patronie Józefie Pelczarze, * bądź nam nadal ojcem, pasterzem i bratem.
2. Bóg uczynił ciebie biskupem w Kościele, * dał pełnię kapłaństwa i moc apostolską, * łaską cię okryła Matuchna Leżajska, * co nas wszystkich chroni i czuwa nad Polską.
3. Nadal nas osłaniaj przed złem i niewiarą. * Ucz nas miłosierdzia, zaparcia się siebie. * I prowadź nas drogą przez krzyż do świętości, * dobry nasz pasterzu, który mieszkasz w niebie.

21 stycznia – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy (III/IV w.)

1. To dzień narodzin męczeńskich * błogosławionej Agnieszki, * co własną krwią uświęcona, * ducha zwróciła niebiosom.
2. Do zamążpójścia za młoda, * ale dojrzała do męki, * z radosną twarzą jej szuka, * jakby zdążała na gody.
3. Zmuszona, aby pochodnią * bożków okadzać ołtarze, * „Nie takie – mówi – pochodnie * niosą dziewice Chrystusa.
4. Ta żagiew wiarę spopiela, * we mnie więc, we mnie uderzcie, * bym własnej krwi strumieniami * wrogie ognisko zgasiła!”.
5. Zraniona, pełna godności, * szatą się cała otula, * by jej upadek na ziemię * nie był skromności obrazą.
6. Niech Ciebie, Jezu zrodzony * z nienaruszonej Dziewicy, * i Ojca z Duchem Najświętszym * całe stworzenie wysławia. * Amen.

25 stycznia – Nawrócenia św. Pawła, apostoła

1. Niezbadany ślad Twych dróg, o Stwórco nasz łaskawy! * Niezgłębionyś w czynach Bóg i tajne są Twe sprawy: * co zamieniasz wrogów na swych wiernych sług, * cudem im pomagasz dotrzeć do niebieskich progów.
2. Otwórz skarby łaski Twej, o Boże Miłosierny, * łaskę Twoją na nas zlej, tak błaga lud Twój wierny: * Dobroć Twa bez miary, Boże Ojcze nasz! * Udziel silnej wiary, niech się spełnią Twe zamiary.

1. Wśród trosk i nieszczęść kolei, * idźcie do Pawła w nadziei; * zrządzi on losy odmienne, * da z niebios dary zbawienne.
Refren: O wdzięczna niebu ofiaro, * co oświecasz ludy wiarą. * O Pawle, którego czcimy, * bądź nam obrońcą, prosimy.
2. Cudem Bożym nawrócony, * świętąś miłością znaglony, * którychżeś wprzód prześladował, * tychżeś potem umiłował. Ref.
3. Spraw niech prawa Boskie znamy, * one wiernie zachowamy, * dalecy od grzechów złości, * unikniem piekła ciemności. Ref.

28 stycznia – św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła (ok.1225-1274)

1. Nauczycielu wieczny i łaskawy, * Chryste, coś twórcą prawa odkupienia, * Ty masz na zawsze, jak wierzymy wszyscy, * słowa żywota.
2. Dobry Pasterzu, Władco całej ziemi, * daj Kościołowi moc, by jego słowa * były dla świata prawdą jaśniejącą * pośród ciemności.
3. Ty wzbudzasz ludzi o natchnionej myśli, * którzy są dla nas jak złociste gwiazdy; * przez nich tłumaczysz święte tajemnice * życia wiecznego.
4. Chwała niech będzie Tobie, Boski Mistrzu, * który napełniasz swoim Duchem mędrców, * aby ich wiedza stała się dla wiernych * blaskiem poznania.
5. Ten zaś, którego obchodzimy święto, * swoją modlitwą niech nam dopomoże * zdążać ku Tobie drogą pełną światła, * aby Cię wielbić. * Amen.

Przewiń do góry

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis

Don`t copy text!