Śpiewnik Siedleckiego

Cykle mszalne

stanowią kanon zawierający nieodzowne części liturgii

Msza - m.ks. A. Chlondowski SDB (Siedl. 1965)

Liturgia Eucharystii stanowi najwyższe dobro, jakie zostawił nam Chrystus, abyśmy karmili się Jego Słowem, Ciałem i Krwią. Cykle mszalne stanowią kanon zawierający nieodzowne części liturgii. Ich wykonanie w czasie Mszy Świętej śpiewanej wzbogaca liturgiczne zgromadzenie wiernych, daje możliwość głębszego uczestniczenia w obrzędach, wzmacnia wiarę i ukazuje głębię oraz piękno liturgii. W nich objawia się także nasze uczestnictwo w kapłańskiej misji Jezusa Chrystusa, w którą zostaliśmy wszczepieni w czasie chrztu świętego.

K.: Panie, zmiłuj się nad nami.
W.: Panie, zmiłuj się nad nami.
K.: Chryste, zmiłuj się nad nami.
W.: Chryste, zmiłuj się nad nami.
K.: Panie, zmiłuj się nad nami.
W.: Panie, zmiłuj się nad nami.

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty. * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!