Śpiewnik Siedleckiego

Pieśni do Najświętszej Maryi Panny

Pieśni maryjne ukazują wiele tajemnic dotyczących wcielenia i roli Maryi

Ogromne bogactwo nabożeństw do Najświętszej Maryi Panny zaowocowało wielością pieśni ku Jej czci. Maryja jest wzorem dla całego Kościoła. Każde święto i każda pieśń wyrażają głębię relacji Maryi do Jej Syna, Chrystusa. Bogarodzica, będąc pełną łaski, wypełniła Boży plan zbawienia, zgadzając się zostać Matką Syna Bożego. Pieśni maryjne ukazują wiele tajemnic dotyczących wcielenia i roli Maryi względem Chrystusa i Kościoła. Pomagają także i nam łączyć się z Maryją w oddawaniu chwały Bogu. Pieśni te są wspaniałym bogactwem polskiej literatury religijnej.

1. Anielską pieśń dzwon grał, * cześć Marii wdzięcznie głosił, * serc ludzkich jękiem łkał, * na ziemię zejść Ją prosił.
Refren: Ave, ave, ave, ave Maria! * Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryjo!
2. Maryja słyszy dźwięk, * na ziemię wnet przychodzi: * uciszyć biednych jęk * i gorzki ból osłodzić. Ref.
3. Do massabielskich skał * dziewczynka po drwa śpieszy, * cud przez nią stać się miał, * Bóg wybrał ją wśród rzeszy. Ref.
4. Od białych, groźnych skał * niezmierna jasność płynie, * wiatr dziwny głośno wiał * ku klęczącej dziewczynie. Ref.
5. Bernadce serce drży, * rumieńcem płoną lica, * bo blask jak słońce lśni, * gdzie zjawia się Dziewica. Ref.
6. Bernadka patrzy w Nią, * różaniec w rękę bierze, * Niebieską Panią swą * pozdrawia rzewnie, szczerze. Ref.
7. Skończyła modły swe, * radością płoną lica, * wtem nagle, jak we mgle, * z ócz znika jej Dziewica. Ref.
8. Wróć, Pani, do mnie, wróć, * nie mogę żyć bez Ciebie; * z mej duszy smutek zrzuć, * o pomnij na mnie w niebie. Ref.

1. Anielskie Twe wejrzenie, * Maryjo na mnie zwróć; * płyń wdzięczne z serca pienie, * ma duszo, pieśń twą nuć!
Refren: O Matko, o Matko, * o Matko, kocham Cię!
2. Czy w szczęściu, czy w niedoli, * czy radość czuję wraz,* czy kiedy serce boli, * ja wołam w każdy czas: Ref.
3. Niech zawsze serce moje, * nim pęknie życia nić, * wychwala imię Twoje, * dla Ciebie pragnąc żyć. Ref.

1. Błękitne rozwińmy sztandary, * czas strząsnąć zwątpienia już pleśń. * Niech w sercach zagorze znicz wiary * i gromka niech ozwie się pieśń. * = Spod znaku Maryi rycerski my huf, * błogosław nam, Chryste, na bój! * Stajemy jak ojce, by służyć Ci znów, * my Polska, my naród, lud Twój!
2. Już świta, już grają pobudki, * już Jezus przybliża się k’nam! * Żyj święta radości, precz smutki! * Pan idzie i pierzcha w cień kłam. * Pan idzie, słoneczność rozlewa się w krąg, * Pan idzie na świata siąść tron. * Drży szatan, wysuwa się berło mu z rąk. * Słyszycie? Zwycięstwa gra dzwon! * Spod znaku Maryi…
3. O Bogurodzico, Dziewico, * tchnij siłę w mariański ten zew! * Z otwartą stajemy przyłbicą * i serca Ci niesiem i krew. * Siać miłość będziemy wśród burzy i słot, * w zwycięski Ty prowadź nas szlak, * a gdy nam tchu będzie i mocy już brak, * do nieba pokieruj nasz lot. * Spod znaku Maryi…

1. Błogosławiona jesteś, Maryjo * i wywyższona przez Pana. * On wielkich rzeczy w Tobie dokonał, * Niepokalana.
2. Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła, * by w Tobie Ciałem się stało, * zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową, * przedwieczną Światłość.
3. Bądź nam obroną, Bogarodzico, * gdy się błąkamy w ciemności. * Do światła wiary prowadź na nowo, * drogą świętości.

1. Boga Rodzico, przeczysta Panno, * do Ciebie serce me wznoszę; * bądź Opiekunką mą nieustanną, * przez imię Twoje Cię proszę!
Refren: Maryjo, przyjm mnie w opiekę swoją, * o Matko Boska, bądź Matką moją.
2. Pod Twą się uciekamy zasłonę, * Maryjo, Matko litości! * Szczęśliwy, kto ma Twoją obronę, * słodzisz mu wszelkie przykrości. Ref.
3. Błogosław zbożnie pracy podjętej, * błogosław chęci gorące! * Zjednaj początek miłości świętej * i wzmacniaj siły me drżące. Ref.
4. Królowo, Pani nieba i ziemi, * zachowaj od złej przygody! * Nie chciejże gardzić prośby naszymi, * broń nas od grzechu i szkody! Ref.
5. A gdy śmiertelne zamkniem powieki, * weźmij nas, Matko, do siebie: * niech Ci służymy na wieków wieki, * bo żyć nie możem bez Ciebie! Ref.

1. Bogurodzica Dziewica, * Bogiem sławiena Maryja! * U Twego Syna, Gospodzina, * Matko zwolena, Maryja. * Ziści nam, spuści nam! * Kyrie, eleison.
2. Twego dziela Chrzciciela, Bożycze, * usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, * słysz modlitwę, jąż nosimy. * A dać raczy, Jegoż prosimy: * a na świecie zbożny pobyt, * po żywocie rajski przebyt! * Kyrie, eleison.

1. Chcę, Maryjo, służyć Tobie * wszystkie dni żywota mego. * I w radości i w żałobie * Tobie wiernym pragnę być. * Niech więc zniknie łza z powieki, * niechaj z duszy smutek mknie. * Nie zaginę, nie, na wieki, * bo Maryja strzeże mnie.
2. Cześć Ci, Mario, hołd i chwała * hen w niebiosach niech dziś płynie. * Boś nas wielce ukochała, * więc Cię z serca pragniem czcić. * Niechaj Zbawca Syn Twój miły, * wynagrodzi dobroć Twą, * by Cię wszystkie ludy czciły * i nazwały Matką swą.

1. Chwalcie łąki umajone, * góry, doliny zielone; * chwalcie cieniste gaiki, * źródła i kręte strumyki!
2. Co igra z morza falami, * w powietrzu buja skrzydłami, * chwalcie z nami Panią świata, * Jej dłoń nasza wieniec splata.
3. Ona, dzieł Boskich korona, * nad anioły wywyższona; * choć jest Panią nieba, ziemi, * nie gardzi dary naszymi.
4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, * ptaszęta słodkim kwileniem * i co czuje, i co żyje, * niech z nami sławi Maryję!

1. Ciebie na wieki wychwalać będziemy, * Królowo nieba, Maryjo! * W Twojej opiece niechaj zostajemy, * śliczna, bez zmazy, Lilijo! * Wdzięczna Estero, o Panienko Święta, * tyś przez aniołów jest do nieba wzięta; * Niepokalanie Poczęta!
2. Na każdy moment, na każdą godzinę * Twojej pomocy żądamy; * Pani anielska, odproś naszą winę, * do Ciebie grzeszni wzdychamy. * O furto rajska! Ucieczko grzeszników! * O Matko Boska! Ratuj niewolników! * Niepokalanie Poczęta!
3. Masz berło w ręce, znać, żeś Monarchinią, * masz drugie: Syna swojego; * zjednaj nam łaskę w ostatnią godzinę, * w on dzień skonania naszego. * Niech Cię chwalimy z Synem Twym społecznie, * jak teraz w życiu, tak i potem wiecznie, * Niepokalanie Poczęta!

1. Cześć Ci i chwała, piękna, wspaniała, * Dziewico Matko, zawitaj nam! * Ciebie, jedyna, dla swego Syna * na Rodzicielkę Bóg wybrał sam. * Wszystkie narody śpieszą w zawody, * by Tobie, Maryjo, okazać cześć, * by Ci zanucić radosną pieśń.
2. Niepokalana, w słońce odziana, * na Twojej skroni z gwiazd wieniec lśni. * Świeć nam wśród nocy, udziel pomocy, * gdy lud Twój z bólu i trwogi drży! * Niebios Królowo, na Twoje słowo * Bóg zstąpił z nieba i zamieszkał tu, * by grzechy zgładzić, zaradzić złu!
3. Bogarodzico, łaski Skarbnico, * Tyś jest Dziewicą i Matką wraz. * Ucz nas czystości, świętej miłości, * do Twego Syna doprowadź nas! * Matko Kościoła, do Ciebie woła * grono Twych dzieci, Twój pielgrzymi lud, * idąc za Tobą do nieba wrót.

1. Cześć Maryi, cześć i chwała, * Pannie Świętej cześć! * = Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, * hołd Jej śpiesz się nieść.
2. Jej to ręce piastowały, * Tego, co ten świat * = stworzył wielki i wspaniały: * Syn Jej, a nasz Brat.
3. On jak matkę Ją miłował, * Jej posłusznym był. * = Każde słowo Jej szanował, * chociaż Bogiem był.
4. Dziatki lube, jeśli chcecie * błogi żywot mieć, * = jako święte Jezus Dziecię * Marię chciejcie czcić.
5. Czystość, cichość i pokora, * to Maryi strój; * = przez nie miła niebios Córa * łask zyskała zdrój.
6. Ten Maryi, dziatwo droga, * w sercu obraz noś; * = o opiekę Matki Boga * zawsze kornie proś.

1. Dnia każdego Boga mego, * Matkę duszo wysławiaj! * Jej dni święte, sprawy wzięte4, * z nabożeństwem odprawiaj! * Przypatruj się, a dziwuj się, * Jej wysokiej zacności, * zwij Ją wielką Rodzicielką, * błogą Panną w czystości.
2. Sław Jej czyny, proś, by winy * litościwie znieść chciała; * weźmij Onę na obronę, * by cię z grzechów wyrwała. * Ta Dziewica nam użycza * z nieba dobra wiecznego, * z tą Królową światłość nową * wziął świat z daru Bożego.
3. Usta moje, sławcie boje * tej Niewiasty pieśniami; * przez Jej męstwo my zwycięstwo * odnosim nad czartami. * Nie ustajcie, wysławiajcie * wszego świata Królową, * Jej przymioty, łaski, cnoty * chwalcie myślą i mową.
4. Zmysły moje, głosy swoje * aż pod niebo podajcie. * Pamięć Onej, tak wsławionej * Świętej Panny uznajcie. Acz prawdziwie nikt nie żywie * tak szczęśliwy wymową,* by słodkimi śpiewy swymi * godnie uczcił Królową.

1. Do Ciebie, Matko, szafarko łask, * błagalne pienia wciąż płyną. * Twa dobroć świeci nad słońca blask, * nadzieją Tyś nam jedyną.
Refren: W cierpienia czas pomocą darz * i nieustannie ratuj nas.
2. Gdy Twojej chwały niebieski tron, * daleki duszy cierpiącej, * spoglądnij na nas przez obraz on * Pomocy Nieustającej. Ref.
3. Twe oczy jakże łaskawe są, * pociąga słodycz z nich Twoja, * ufamy mocno, że ulżysz łzom * i wsparciem staniesz się w znojach. Ref.

1. Do Serca Twego, Pani świata, * my Twoje dzieci garniem się. * Gdy ogrom cierpień nas przygniata, * o Matko nasza, zlituj się. * = Pokoju rychły ześlij dar. * Niech wzruszy Cię błagania żar, * Królowo, Królowo Ty nasza!
2. Ucieczko grzesznych, Panno Święta, * naucz jak Boga prosić mam. * Niech moja prośba z serca wzięta * ptakiem do niebios leci bram. * = Wyjednaj łaski Bożej dar. * Niech wzruszy Cię błagania żar, * Królowo, Królowo Ty nasza!
3. Niepokalana, pełna łaski, * matczyną swą wyciągnij dłoń. * Wśród życia z niebios rzuć nam blaski, * nadzieją rozświeć bólu toń. * = Wyjednaj łaski Bożej dar. * Niech wzruszy Cię błagania żar, * Królowo, Królowo Ty nasza!

1. Do Twej dążym kaplicy, * co z brzegu czeka nas, * wśród wichru, nawałnicy, * w pochmurny, słotny czas, * byśmy tam wciąż dążyli * i nigdy nie zbłądzili:
Refren: Maryjo, Maryjo, * o Maryjo, świeć!
2. Jak cudnie w zmierzchu cieni * Twój obraz w sercu lśni! * Wód kryształ się rumieni, * na nim Twój promień drży. * O Jutrznio powstająca, * o Gwiazdo z chmur świecąca: Ref.
3, Gdy w zgonu nam wieczorze, * jak mary zmierzchną dni, * Ty jasną roztocz zorzę, * rozpromień gorzkie łzy. * O Jutrznio powstająca, * o Gwiazdo z chmur świecąca: Ref.

1. Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie, * jak Cię pozdrawiają anieli w niebie: * Zdrowaś, zdrowaś, Panno Maryjo!
2. Boś Ty jest Matuchną Syna Bożego, * Tyś Królową nieba, świata całego, * Tyś jest godną, Maryjo, tego.
3. Tobie się kłaniają chóry anielskie, * Ciebie pozdrawiają duchy niebieskie, * Ciebie prosi i plemię ludzkie.
4. Syn Ojca wiecznego, Jezus kochany, * Matką Cię nazywa, Panno nad panny, * wywyższył Cię nad wszystkie stany.
5. A Duch Przenajświętszy tak Ci hołduje, * swą Oblubienicą Ciebie mianuje, * żeś najświętsza, serce me czuje.
6. I my też, Maryjo, k’Tobie wołamy, * przed Twoim obrazem wszyscy klękamy, * wysłuchaj nas, Ciebie wzywamy.

1. Gdy nas ogarnie trwoga, * Matko, wspomóż nas! * Przyczyną swą u Boga, * Matko, wspomóż nas!
Refren: Matko, o wspomagaj nas * nieustannie w każdy czas, * nieustannie w każdy czas!
2. Gdy wiarę tracim żywą, * Matko, wspomóż nas! * Nadzieję wzbudź prawdziwą; * Matko, wspomóż nas! Ref.
3. Gdy miłość gaśnie w duszy, * Matko, wspomóż nas! * Niech głos nasz Ciebie wzruszy; * Matko, wspomóż nas! Ref.
4. W pokusy złej godzinie, * Matko, wspomóż nas! * Kto wzywa Cię, nie zginie; * Matko, wspomóż nas! Ref.
5. Gdy śmierć się do nas zbliży, * Matko, wspomóż nas! * Do nieba wprowadź wyżyn; * Matko, wspomóż nas! Ref.

1. Gwiazdo jasności, Panno czystości, * Tyś jest wonny kwiat.
Refren: Śliczna lilijo, Panno Maryjo, * módl się za nami!
2. Matko litości, źródło słodkości, * Tyś jest wonny kwiat! Ref.
3. Grzesznych obrono, smutnych korono, * Tyś jest wonny kwiat! Ref.
4. Grzechu niewinna, cudności pełna, * Tyś jest wonny kwiat! Ref.
5. Błagaj nam Syna, Matko jedyna, * Tyś jest wonny kwiat! Ref.

1. Gwiazdo śliczna wspaniała, * Częstochowska (Kalwaryjska) Maryjo, * do Ciebie się uciekamy, * o Maryjo, Maryjo!
2. Słyszeliśmy wdzięczny głos, * jak Maryja woła nas: * „Pójdźcie do mnie, moje dzieci, * przyszedł czas, ach! przyszedł czas”.
3. Gdy ptaszkowie śpiewają, * Maryję wychwalają, * słowiczkowie wdzięcznym głosem, * śpiewają, ach! śpiewają.
4. I my też zgromadzeni * pokłon dajmy Maryi, * czyste serce Bożej Matce * darujmy, ach! darujmy.
5. O przedrogi klejnocie, * Maryjo, na tym świecie! * Kto Ciebie ma, ten się z Tobą * raduje, ach! raduje.
6. Jak szczęśliwy tron Boży, * Pannie Maryi służy, * cherubiny, serafiny * śpiewają, ach! śpiewają.
7. O Maryjo, Maryjo! * Tyś pomocą jedyną. * Dusza ma się w moim ciele * raduje, ach! raduje.
8. Ty się przyczyń za nami, * o Częstochowska (Kalwaryjska) Pani, * Niech się nad nami zmiłuje * Twój Synaczek kochany.
9. O Ty, Pani Anielska, * Maryjo Częstochowska (Kalwaryjska), * prosimy Cię, dopomóż nam * przyjść tam, gdzie Twój Syn mieszka.

1. Gwiazdo zaranna, śliczna Jutrzenko, * Niepokalana Maryjo Panienko! * Bez pierworodnej zmazy poczęta, * = módl się za nami, Królowo Święta!
2. Ty jesteś Gwiazdą życia naszego, * w ciemnościach świecisz, chronisz nas od złego. * = Odpędź szatana, pokus nawały, * by serca nasze w cnocie wytrwały.
3. Gwiazdo zaranna, śliczna Jutrzenko, * Niepokalana Maryjo Panienko. * = Wspomóż nas biednych, o Wniebowzięta, * módl się za nami, Królowo Święta!

1. Idźmy, tulmy się jak dziatki, * do Serca Maryi Matki; * czy nas nęka życia trud, * czy to winy czerni brud! * Idźmy, idźmy ufnym krokiem, * z rzewnym sercem, z łzawym okiem: * Serce to zna dzieci głos, * odwróci bolesny cios.
2. Ach, to Serce dobroć sama, * najczulszej z córek Adama, * jest otwarte w każdy czas, * samo szuka, wzywa nas: * „Pójdźcie do mnie, dziatki moje! * Wyczerpnijcie łaski zdroje! * Kto mnie znajdzie, życie ma, * temu Syn zbawienie da!”.
3. To Maryi Serca chwałą, * że zgubionym Zbawcę dało. * Jemuś winien, świecie, cud, * że Bóg zstąpił zbawić lud. * Pod nim Jezusa nosiła, * do niego czule tuliła, * wychowała, by Bóg-Syn * zgładził długi naszych win.
4. Więc do Ciebie, jak do Matki, * idziem, tulim się, Twe dziatki: * Matko, ulżyj życia trud, * zmyj z serc naszych winy brud! * Ty nas kochasz, a my Ciebie, * niech się z Tobą złączym w niebie. * Matko, kto nie kocha Cię, * dzieckiem Twym nie zowie się!

1. Jak szczęśliwa Polska cała, * w niej Maryi kwitnie chwała, * od Bałtyku po gór szczyty * kraj nasz płaszczem Jej okryty.
Refren: Matko Boska, Królowo Polska, * o Pani nasza Częstochowska.
2. W Częstochowie tron swój wzniosła, * piękna, można i wyniosła. * Tyś najmilsza z matek ziemi, * cierpisz razem z dziećmi swymi. Ref.
3. Tyś cudami zajaśniała, * swoje serce nam oddała. * Ludu Polski, dziecię drogie, * masz tu Matkę, szczęście błogie. Ref.

1. Jasnogórska, można Pani, Maryjo! * Święta Matko Chrystusowa, Maryjo! * My Twe dzieci i poddani, * w wiarę ojców zasłuchani, * wyznajemy dziś na nowo, * żeś Ty Polski jest Królową, Maryjo!
2. Imię Twe Bogurodzica, Maryjo, * pieśnią w dziejach naszych słynie, Maryjo; * radość niesie polskiej duszy, * grzeszne serce łaską kruszy, * budzi wiarę i nadzieję * i miłością w nas goreje, Maryjo!
3. Spoza wotów i hejnałów, Maryjo, * zejdź na ziemię, o łaskawa, Maryjo; * niech opieka Twoich dłoni * przed niewiary grzechem broni. * Przemień dusze, serca, czyny * miłosierdziem swego Syna, Maryjo!
4. Tyś nam tarczą i ochroną, Maryjo, * z berłem władczym i koroną, Maryjo; * Bóg przez Ciebie nas wysłucha, * w imię Ojca, Syna, Ducha. * Prowadź Matko swoje dzieci * w wiary nowe tysiąclecie, Maryjo!

Refren: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, * Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.
1. Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski! * Niech z miłości Twojej słynie naród polski. Ref.
2. Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, * by się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. Ref.
3. Niech i Kościół Święty, dzieło Twego Syna, * u Bożego tronu wspiera Twa przyczyna. Ref.

1. Już od rana rozśpiewana, * chwal o duszo, Maryję! * Cześć Jej świątkom, cześć pamiątkom, * co dzień w niebo niech bije!
Refren: Cud bo żywy, nad podziwy, * Jej wielmożność u Boga: * Panna czysta, Matka Chrysta, * przechwalebna, przebłoga.
2. Serce rośnij w cześć rozgłośniej, * dźwięków Marii nieś krocie; * świat w niemocy, świat sierocy * odmieniła w żywocie. Ref.
3. Przez Cię czarta pycha starta * i na wszystkie plemiona * Tyś otucha znów dla ducha, * Panno błogosławiona. Ref.
4. O Królowo! Tyś na nowo * światu rozradowaniem, * z Twej opieki na wiek wieki * chwałę niebios dostaniem. Ref.
5. Bądź ochłodą i osłodą * tym, co wiernie i stale * Twoje świątki i pamiątki * podawają ku chwale. Ref.

1. Królowej Anielskiej śpiewajmy, * różami uwieńczmy Jej skroń; * Jej serca w ofierze składajmy, * ze łzami wołając doń: * = O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, * bądź Ty zawsze Matką nam.
2. Przez Ciebie, o Matko miłości, * łask wszelkich udziela nam Bóg; * a my Ci hołd dajem wdzięczności, * upadłszy do twoich nóg. * = O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała, * wszelkich cnót rozlewasz woń!
3. O tronie Ty Boga wiecznego, * o Słońce nadziei i łask, * o Różdżko przedziwna Jessego, * jak wielki cnót Twych jest blask! * = O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, * bądź Ty zawsze Matką nam!

1. Królowo ziem polskich, morza, pól i gór, * do stóp Twych padamy, przyjm błagalny chór.
Refren: Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś * Częstochowska Panno Maryjo!
2. Niech z wiarą, nadzieją, dla miłości Twej, * do Ciebie lgną wierni, jak do Matki swej. Ref.
3. O Lilio śnieżysta, nas od grzechu strzeż * i cnoty praojców w domach naszych szerz! Ref.
4. Nad naszą krainą ręce swoje wznieś, * błogosław ojczyznę i w opiekę weź! Ref.
5. Maryjo, Królowo! Bądź Ty Matką nam, * daj w dobrym wytrwanie, wiedź do niebios bram! Ref.

1. Maryjo, bez grzechu poczęta, * za nami wstawiaj się. * Śliczniejsza nad cedry, nad cedry Libanu, * przez Serce Twe Niepokalane, * Maryjo, bez grzechu, bez grzechu poczęta, * do Ciebie się uciekamy, * Maryjo bez grzechu poczęta, * za nami wstawiaj się.
2. Jutrzenko zaranna na niebie, * za nami wstawiaj się. * Tyś chwałą wieczystą Kościoła Świętego, * Tyś pierwsza po Bogu Osoba. * Maryjo, bez grzechu, bez grzechu poczęta, * do Ciebie się uciekamy. * Jutrzenko zaranna na niebie, * za nami wstawiaj się.
3. Piękniejsza nad słońce i gwiazdy, * za nami wstawiaj się. * Tyś wszystkich zbawionych wieczystą radością, * Tyś ludu grzesznego ucieczką. * Maryjo bez grzechu, bez grzechu poczęta, * do Ciebie się uciekamy. * Piękniejsza nad słońce i gwiazdy, * za nami wstawiaj się.
4. Cudniejsza nad perły i złoto, * za nami wstawiaj się. * Śliczniejsza nad cedry, nad cedry Libanu * przez Serce Twe Niepokalane. * Maryjo bez grzechu, bez grzechu poczęta, * do Ciebie się uciekamy. * Cudniejsza nad perły i złoto, * za nami wstawiaj się.

1. Maryjo, coś jest w niebie, * spójrz na nas u Twych stóp! * Należeć my do Ciebie * pragniemy aż po grób. * Błogosław Pani nas; * dziś ślubujemy wraz, * że wiernie będziem służyć Ci, * Maryjo, w każdy czas.
2. Do dziatek Twych gromady * racz przyjąć, Matko, nas; * iść chcemy w Twoje ślady * i żyć jak Ty, bez skaz. * Gdy w duszy zawrze bój, * Maryjo, przy nas stój, * by nieskalanym zawsze był * czystości naszej strój.

1. Maryjo, ja Twe dziecię, * o podaj mi Twą dłoń, * od złego mnie w tym świecie, * od grzechu, Matko, chroń.
Refren: Bądź z nami w każdy czas, * wspieraj i ratuj nas, * Matko, Matko, bądź z nami, w każdy czas!
2. O, tkliwe Twoje oczy * ku dzieciom, Matko, zniż. * Gdy niemoc serce tłoczy, * Ty je pociągnij wzwyż. Ref.
3. Ty płoniesz blaskiem słońca, * rozpraszasz świata mrok; * niech w obraz Twój bez końca * utkwiony mamy wzrok! Ref.

Maryjo, Królowo Polski! * Maryjo, Królowo Polski! * = Jestem przy Tobie, pamiętam, * jestem przy Tobie, czuwam!

Maryjo, Królowo Polski! * Maryjo, Królowo Polski! * = Jestem przy Tobie, pamiętam, * jestem przy Tobie, czuwam!

Maryjo, Królowo Polski! * Maryjo, Królowo Polski! * = Jestem przy Tobie, pamiętam, * jestem przy Tobie, czuwam!

1. Maryjo, Królowo Polski! * Maryjo, Królowo Polski! * = Jestem przy Tobie, * pamiętam o Tobie * i czuwam na każdy czas.
2. Maryjo, jesteśmy młodzi. * Maryjo, jesteśmy młodzi. * = Już dzisiaj zależy * od polskiej młodzieży * następne tysiąc lat.
3. Maryjo, Królowo nasza. * Maryjo, Królowo nasza. * = Ciebie prosimy, * uświęcaj rodziny, * uświęcaj każdego z nas!

1. Maryjo Matko, gdy pozdrawiam Ciebie, * to taka słodycz tryska z duszy mojej, * żem nigdy nie syt, Matko moja w niebie, * wciąż bym powtarzał „Zdrowaś” ku czci Twojej.
2. Gdy wróg mnie będzie z dobrej zwodził drogi, * a Ty mnie Matko, weźmiesz na swe łono, * to znikną wtedy wszystkie duszy trwogi, * boś jest mą tarczą, wsparciem i obroną.
3. Gdy śmierć się zbliży, Matko, w tej godzinie * mnie nie wypuszczaj z możnej Twej opieki; * gdy Pan mnie wezwie, a to życie minie, * weź mnie do siebie, do nieba na wieki.

Maryjo, prześliczna Pani! * Matko Słowa i nasza Matko! * Swą pomoc ześlij nam, * serca nasze niech chwalą Cię. (3 x)

. Maryjo, przyjmij dzięki za hojnej łaski zdrój, * co spłynął z Twojej ręki na biedny naród Twój * Najlepszą jesteś z matek, * Twej łaski otwórz dłoń, * i wiernych grono dziatek w swym Sercu zawsze chroń.
2. Maryjo, przyjmij dzięki za hojnej łaski zdrój, * co spłynął z Twojej ręki na biedny naród Twój; * lecz już się kończą chwile, * upłynął już ten czas, * gdy tak do Serca mile tuliłaś wszystkich nas.
3. O Święta Matko, Pani, patrz u stóp dziatki Twe: * rządź, prowadź, kieruj nami, bierz serca, daj nam Twe. * Spraw byśmy Cię kochali * z Jezusem wiecznie tam, * gdzie święci i anieli, gdzie Stwórca, Pan Bóg sam.

K.: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W.: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
Piękniejsza nad słońce i gwiazdy!
O, Maryjo, błagamy Cię.
Śliczniejsza nad cedry Libanu!
O, Maryjo, błagamy Cię.
Cudniejsza nad perły i złoto!
O, Maryjo, błagamy Cię.
Przez Serce Twe Niepokalane!
O, Maryjo, błagamy Cię.
Matko Boska, za nami wstawiaj się!
Matko Boska, za nami wstawiaj się!

1. Matko Królowo, wspierać chciej w niedoli * wierny oddany Tobie lud. * Prowadź i z grzechu wyzwól nas niewoli, * spraw to, Maryjo, okaż ten cud!
Refren: Ze łzawym okiem, sercem bolejącym * do Ciebie, Matko, wznosim nasz głos: * okaż swą litość dzieciom Twym cierpiącym, * osłódź, Maryjo, smutny nasz los.
2. Matko Królowo, niechaj Twa przyczyna * lud Twój od ziemskich chroni burz; * Ty prośbą swoją gniew ukoisz Syna, * piekła potęgę mocą swą skrusz! Ref.

1. Matko Najświętsza! Do Serca Twego, * mieczem boleści wskroś przeszytego, * wołamy wszyscy z jękiem ze łzami: * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
2. Gdzie my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy * i gdzie ratunku szukać będziemy? * Twojego ludu nie gardź prośbami: * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
3. Imię Twe, Mario, litością słynie; * Tyś nam pociechą w każdej godzinie, * gdyśmy ściśnieni bólu cierniami: * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
4. Z każdej, o Matko, do Ciebie strony, * woła w swej nędzy lud uciśniony, * wspieraj nas Twego Serca łaskami: * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
5. O Matko nasza, Matko miłości! * Niechaj doznamy Twojej litości, * bośmy okryci grzechów ranami: * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
6. A gdy ostatnia łza z oka spłynie, * o Matko Święta, w onej godzinie * zamknij nam oczy Twymi rękami: * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

1. Matko Niebieskiego Pana, * ślicznaś i Niepokalana, * jakiej wieki, czas daleki, * czas niemały i świat cały * nie słyszał.
2. Wszystkie skarby, co są w niebie, * wydał, Panno, Bóg dla Ciebie: * jak bogata słońca szata, * z gwiazd korona upleciona * na głowie.
3. Miesiąc swe ogniste rogi * skłonił pod Twe święte nogi; * gwiazdy wszystkie asystują, * bo Królową w niebie czują * nad sobą.
4. Przez poważną Twą przyczynę * niech nam Bóg odpuści winę. * Uproś pokój, Panno Święta, * boś bez zmazy jest poczęta, * Maryjo!

1. Matko Pocieszenia, nieba, ziemi Pani! * Tobie my, grzesznicy, serca niesiem w dani. * I w opiekę się oddajem, * starych ojców obyczajem; * hołd Ci niesiem uwielbienia. * Święta Matko Pocieszenia, * nie opuszczaj nas!
2. Matko Pocieszenia, szczerą daj nam skruchę,* uproś nam u Syna łaskę i otuchę! * Ucz nas szukać Bożej woli * w każdej sprawie, w każdej doli * i na straży stój sumienia. * Święta Matko Pocieszenia, * nie opuszczaj nas!
3. Matko Pocieszenia, życia strzeż i zdrowia, * od powietrza, wojny, ognia i przednowia! * O, błogosław, jak kraj długi, * nasze prace, nasze pługi, * strzeż naszego domu, mienia. * Święta Matko Pocieszenia, * nie opuszczaj nas!

1. Matko Pomocy Nieustającej! * Wysłuchaj w niebie * głos duszy nędznej i błagającej * o pomoc Ciebie.
2. Matko Pomocy Nieustającej! * Niech w każdej doli * wytrwam w cichości krzyż miłującej, * choć serce boli.
3. Matko Pomocy Nieustającej! * W każdej potrzebie * ratuj mą duszę, w nędzy tonącej, * Królowo w niebie.
4. Matko Pomocy Nieustającej! * Daj w łzach rozstania * i w śmierci serca rozdzierającej, * łaskę poddania.
5. Matko Pomocy Nieustającej! * Gdy życie minie, * otocz mnie blaskiem Twej szaty lśniącej * w niebios krainie.

1. Matko potężna na niebie i ziemi, * Ty co nie gardzisz prośbami naszymi! * Oto Twe dzieci głos wznoszą do Ciebie; * wspieraj Maryjo, wspieraj nas w potrzebie.
2. O, której Serca dobroć głoszą wieki, * niech Twej, grzesznicy, doznamy opieki; * czystszaś nad kryształ, Tyś Niepokalana, * zagniewanego błagaj niebios Pana!
3. W Twe ręce, Matko, wszystkie nasze sprawy * składamy: dobra, cierpienia, zabawy; * będziem szczęśliwi przy Twojej pomocy, * strzeż nas, Maryjo, i we dnie i w nocy!

1. Najświętsza Panno, o Matko Boża, * z ziemskiego ciernia niebieska Róża! * = Litość miej nade mną, * racz być w przygodzie ze mną, * słodka Panno Maryjo!
2. Tyś Panią chóru archanielskiego, * Królową gmachów nieba ślicznego; * = wybaw mnie grzesznego * z mocy ducha złego, * słodka Panno Maryjo!
3. Za Twą przyczyną wszystek świat stoi, * obrono moja i mocna zbroi, * = dla grzesznych, pobożnych, * domowych i podróżnych, * słodka Panno Maryjo!

Refren: Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas, * Matko, nie opuszczaj nas!
1. Matko pociesz, bo płaczemy; * Matko prowadź, bo zginiemy. * Ucz nas kochać, choć w cierpieniu; * ucz nas cierpieć, lecz w milczeniu. Ref.
2. Wyjednało Twe wstawienie * niejednemu już zbawienie; * kto swą ufność w Tobie złożył, * nowym łaski życiem ożył. Ref.
3. I dlatego Twoje imię * w sercach naszych nie zaginie; * będziem wołać, błagać, prosić, * wszędzie, zawsze cześć Twą głosić! Ref.
4. I w sieroctwie, w opuszczeniu, * i w tęsknocie i w cierpieniu; * i w ubóstwie i w chorobie, * zawsze ufać będziem Tobie! Ref.
5. Pójdziem chętnie drogą krzyża, * bo nas krzyż do Ciebie zbliża; * bo nas krzyż dziś nie przestrasza, * bo w krzyżu nadzieja nasza! Ref.
6. Tak pod krzyżem będziem stali, * z Tobą krwawą łzą płakali; * boś Ty Matką nam została, * gdyś pod krzyża drzewem stała. Ref.

1. Niech chwała Maryi wciąż w sercu brzmi, * niech sławi Ją człowiek po wszystkie dni.
Refren: Bo Serce Maryi niepokalany kwiat, * przemienia, pociesza i chroni cały świat.
2. Niech młodzież i dziatwa wysławia Ją, * kto krzyż ma, niech cierpi wraz z Matką swą. Ref.
3. Maryję przez życie, chcę w duszy nieść, * ustami wciąż swymi głosić Jej cześć. Ref.

1. Nieprzebranych łask skarbnico, * cudownego znaku Pani, * Matko Boga i Dziewico, * przyjmij hołdy nasze w dani.
2. Tych, co medal zdobi święty, * Twej opieki czułej znamię: * niech się lęka wróg zawzięty * mocy Twojej znając ramię!
3. Gdy łza smutku z oka spłynie * lub udręczą bóle ciała, * w Twoim znaku umocnienie, * w Tobie Matko, ufność cała.
4. Gdy nadejdzie zgonu trwoga * i przed Boga stanę tronem, * Twój Medalik, Matko droga, * weźmie wtedy mnie w obronę.

1. O, której berła, ląd i morze słucha, * jedyna moja po Bogu otucha! * O Gwiazdo morza, o święta Dziewico! * Nadziei moich niebieska kotwico!
2. Ciebie na pomoc wzywam pełen trwogi, * bo nie wiem jakiej mam się trzymać drogi; * lecz gdy Twe spuścisz na mą łódź promienie, * świecić mi będą nawet nocne cienie.
3. O, jaka ufność w mym się sercu rodzi, * że Cię zwać Matką, zwać się synem godzi; * na groźnych falach szczęśliwie popłynę, * pewien Twej łaski, wśród burzy nie zginę.

O Maryjo bez grzechu poczęta, * módl się za nami, * którzy się do Ciebie uciekamy! (3 x)

1. O Maryjo, Kwiecie biały * wśród niebiańskich tchnień, * = wszystko oddam dla Twej chwały, * w każdy życia dzień.
2. Świeć, o Matko łaski Bożej, * bądź mi wzorem cnót; * = Tobie służyć chcę w pokorze, * oddać życia trud.
3. O Lilijo nieskalana * wśród niebiańskich tchnień, * = uproś dla mnie łaskę Pana * na mej śmierci dzień.

1. O Maryjo, Matko Boga, * Tyś nadzieja moja droga; * przed Twym tronem nisko padam, * hołd powinny Tobie składam.
Refren: O Maryjo, błagaj Syna, * grzesznych nadziejo jedyna!
2. Sług Twych wiernych usta głoszą, * serca nasze się unoszą, * gdy Cię Matką być uznają, * bo przez Ciebie wszystko mają. Ref.
3. Tyś jest Matką, więc Ci składam * ciało, zmysły i czym władam; * przyjmij serce w podarunku, * a mnie pociesz w mym frasunku. Ref.
4. A gdy koniec życia mego * przyjdzie z ręki Najwyższego, * daj mi pomoc w tym momencie, * abym mógł umierać święcie. Ref.

1. O Maryjo, moja radość! * O Maryjo, serce me! * Duszy mej jedyna ufność, * mnie bez Ciebie wszędzie źle!
Refren: Salve, Regina! Zdrowaś Maryja! * O Maryja, Maryja! * Salve, Dziewico! Boga Rodzico! * Uproś nam łaskę Syna!
2. O Matuchno, Ciebie proszę, * proś za nas Syna Twego; * płaszczem Twej dobrotliwości * mnie przyodziej grzesznego. Ref.
3. O Matuchno, dziatki zasłoń, * k’Tobie się uciekamy. * Od wszystkiego złego nas chroń, * kornie Ciebie wzywamy. Ref.

1. O Maryjo, przyjm w ofierze, * co Ci dzieci znoszą szczerze; * serca swoje, myśli swoje, * i łez żalu czyste zdroje. * = Wszystkie smutki i tęsknoty * nie z przymusu, lecz z ochoty.
2. Chociaż Panią nazywamy, * lecz jak Matkę Cię kochamy; * jako Pani cześć oddając, * jako Matkę Cię wzywając: * = Pani świata, rządź sługami! * Matko, zlituj się nad nami!

1. O Maryjo, w niebo uniesiona, * nad anielskie chóry wywyższona! * Pan uwielbił duszę Twą i ciało, * wziął do nieba i ozdobił chwałą. * Tam odbierasz hołdy i zaszczyty, * tron Królowej oddał Tobie Bóg. * Najpiękniejszych widzeń masz zachwyty, * otoczona wieńcem swoich sług.
2. Już odeszłaś w niebo, Matko droga, * opuściłaś ziemską łez dolinę; * wiedź i nas też prosto aż do Boga, * proś, by zgładził wszelką naszą winę! * Daj nam, Matko, życie wieść w czystości, * niech powiewa z serc niebiańska woń; * pomnóż wiarę, naucz nas miłości, * miej w opiece, przed nieszczęściem chroń!
3. O Maryjo, świata Ty Królowo, * wspomnij dziś na Syna Twego słowo, * że na krzyżu Matką nazwał Ciebie, * Matką naszą, nim Cię wziął do siebie. * Więc wierzymy, my sieroce dzieci, * że dotrzymasz, co nam przyrzekł Bóg, * iż gdy dusza nasza z ciał uleci, * to na wieki będziem u Twych nóg.

O Maryjo, witam Cię! * O Maryjo, kocham Cię! * O Maryjo, pobłogosław * wszystkie dzieci swe! (3 x)

1. O Matko miłościwa, * Panno litościwa, * Panno urodziwa, * Maryjo, módl się za nami!
2. Tyś świata podziwienie, * grzesznych wybawienie, * smutnych pocieszenie, * Maryjo, módl się za nami!
3. Nie masz po Bogu w niebie, * pewniejszej, prócz Ciebie, * nadziei w potrzebie, * Maryjo, módl się za nami!
4. Przybądź nam, gdy pomrzemy * i na sąd staniemy, * łaski Twej pragniemy, * Maryjo, módl się za nami!
5. Zjednaj nam zlitowanie, * z Tobą królowanie, * dajże nam to, Panie! * Maryjo, módl się za nami!

O Pani, ufność nasza w modlitwy Twej obronie, * chroń nas, chroń nas, Królowo Pokoju! (3 x)

1. O Serce Maryi, niepokalane, * módl się za nami grzesznymi! * Do Ciebie Twe dzieci, grzechem skalane, * z tej smutnej wołają ziemi.
Refren: Sercu Maryi cześć oddajemy, * wszyscy wspólnie zaśpiewajmy: * o, Serce Maryi, niepokalane, * módl się za nami grzesznymi.
2. Zwróć się, o Maryjo, ku naszej stronie, * niech dojdzie nasz głos do Ciebie. * Bo w Twego najsłodszej Serca obronie * bezpiecznie, jak w drugim niebie. Ref.
3. Modlitwy i dary razem złączymy, * grzesznych ucieczka jedyna. * I taki dla Ciebie wianek zwiążemy, * a Ty za nami proś Syna. Ref.

1. Panie, w ofierze Tobie dzisiaj składam * wszystko czym jestem, wszystko co posiadam; * Ty wiesz najlepiej, żem nędzny, ubogi, * żyję wśród smutków i żalu i trwogi. * Goniąc i tęskniąc za duszy spokojem, * nadzieją moją i zbawieniem moim, * jest ta myśl błoga, jest ta myśl droga, * że matką moją, jest Matka Boga.
2. I kiedy patrząc na grzechów mych złości * w sercu utulić nie mogę żałości * i sąd Twój straszny staje przed oczyma, * jak nad przepaścią piekła ducha trzyma. * I wszystkie myśli w odmęcie truchleją, * znękanej duszy ostatnią nadzieją: * jest ta myśl błoga, jest ta myśl droga, * że matką moją, jest Matka Boga.
3. Kiedy krzyż ciężki na me ciało padnie, * a duszą jeszcze cięższy krzyż owładnie * i pusto wewnątrz i zewnątrz tak sucho, * a w duszy ciemno, a w sercu tak głucho. * I usta milczą, w milczeniu katuszy * jedyną ulgą dla zbolałej duszy: * jest ta myśl błoga, jest ta myśl droga, * że matką moją, jest Matka Boga.

1. Panno Święta, Bóg Ciebie wybrał * przed wiekami, by nam dać * swojego Syna ukochanego, * o pełna łaski śpiewamy Ci:
Refren: Ave, ave, ave Maria.
2. Przez Twą wiarę i miłość świętą, * służebnico Pańska, * wypełniasz dzieło Boga samego, * o pełna łaski, chwalimy Cię: Ref.
3. Dając ludziom swojego Syna, * Dobrodziejko nasza, * radujesz Serce swojego Stwórcy, * o pełna łaski wielbimy Cię: Ref.
4. O Maryjo, Ucieczko grzesznych, * ufających Tobie. * Ty nas rozumiesz, czuwasz nad nami. * O pełna łaski, śpiewamy Ci: Ref.

1. Pełna świętości i pobożności, * słodka Panno Maryjo! * Matko kochana, Niepokalana, * módl się, módl się za nami!
2. Tyś pocieszeniem, Tyś jest schronieniem, * Panno, Matko Maryjo! * Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy: * módl się, módl się za nami!
3. W trudach słabnących, w troskach płaczących * ratuj nas, o Maryjo! * Pociesz w zmartwieniach, wzmocnij w cierpieniach, * módl się, módl się za nami!
4. Przez Twe radości i Twe żałości, * wspieraj nas o Maryjo! * W Tobie ufamy, Ciebie wzywamy: * módl się, módl się za nami!

1. Pieśnią wesela witamy, * o Maryjo, miesiąc Twój; * my Ci z serca cześć składamy, * Ty nam otwórz łaski zdrój. * W tym miesiącu ziemia cała * życiem, wonią, wdziękiem lśni, * = wszędzie Twoja dźwięczy chwała, * gdy majowe płyną dni.
2. Litość Twoja niech osuszy * z każdych oczu smutku łzę; * rosa łaski w każdej duszy * niech obmyje grzechu rdzę. * Dla nas wszystkich niech zaświta * Twej miłości błogi raj! * = Cała ziemia niechaj wita, * o Maryjo, śliczny maj!
3. Każde serce niech poczuje, * że mu świeci litość Twa; * niech się cieszy, niech dziękuje, * że Cię Matką w niebie ma. * A za krótki maj na ziemi * poświęcony Twojej czci, * = daj nam w niebie ze świętymi, * wieczną chwałę śpiewać Ci!

1. Po górach, dolinach rozlega się dzwon, * anielskie witanie ludziom głosi on:
Refren: Ave, ave, ave Maria! * Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja!
2. Bernadka dziewczynka szła po drzewo w las, * anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas. Ref.
3. Modlitwę serdeczną szepcą usta jej: * „Zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas zlej”. Ref.
4. „Pokornej mej prośbie odpowiedź swą daj: * kto jesteś, o Pani, przed nami nie taj”. Ref.
5. Klęczącej Bernadce rzekła Pani ta: * „Poczęciem Niepokalanym jestem ja”. Ref.
6. O Gwiazdo Najświętsza, wiedź nas w niebios kraj, * gdzie wieczną szczęśliwość, o Boże, nam daj! Ref.

1. Pod sztandarem Twym stajemy, * o najświętsza nasza Pani! * Służyć wiernie ślubujemy, * szczere chęci niosąc w dani. * Prowadź nas, zachowaj nas, * Maryjo, Maryjo.
2. Ty do walki daj otuchy, * udziel swojej nam opieki, * gdy zaczepią nas złe duchy, * nie daj zginąć nam na wieki. * Wspieraj nas, wspomagaj nas, * Maryjo, Maryjo.
3. Matko, wstawiaj się za nami, * by nie zmogła nas pokusa, * Twymi chcemy iść drogami, * przez Cię dojdziem do Jezusa. * Prowadź nas, oświecaj nas, * Maryjo, Maryjo.

1. Polski Królowo, Opiekunko sławna, * Orędowniczko wszelkich łask, * co nam cudami słyniesz z dawien dawna, * przyodziewając kraj nasz w blask.
Refren: Ciebie dziecięcym sercem błagamy: * weź pod opiekę zbożny nasz lud! * Lepszej od Ciebie Matki nie znamy, * co by w błękity wiodła nasz ród.
2. Matko, przed którą niegdyś monarchowie * kornie schylali swoją skroń, * której od wieków szlachta i królowie, * w hołdzie składali lśniącą broń. Ref.

1. Pomnij Mario, Matko miła, * że od wieków nie słyszano, * byś grzesznika opuściła, * co Twe święte wielbi miano. * = Nikt od Ciebie w cierpień nocy * nie odchodził bez pomocy.
2. Tą nadzieją ożywieni * uciekamy się do Ciebie, * przystępujem ukorzeni * przed Twój święty tron na niebie. * = Drżąc, wzdychamy w grzechu męce, * nie gardź nami, podaj ręce!
3. Matko Słowa Przedwiecznego, * racz wysłuchać nędznych głosy, * co z padołu płaczu tego, * łaski Twojej żebrzą rosy. * = Bądź pomocą w życia znoju, * bądź zwycięstwem w śmierci boju!

Pozdrawiajmy, wychwalajmy Pannę Przenajświętszą, * niech nas broni i zasłoni od wszelkiego złego. (3 x)

1. Pozdrowiona bądź, Królowo, Święta Maryjo! * Tyś jest matką Chrystusową, Święta Maryjo!
Refren: Nućcie, niebianie, Najświętszej Pannie * pieśń na powitanie: * zdrowaś, zdrowaś, * zdrowaś Maryjo!
2. Tyś jest Matka litościwa, Święta Maryjo! * Opiekunka tak troskliwa, Święta Maryjo! Ref.
3. Ty jak gwiazda w mrokach świecisz, Święta Maryjo! * Tyś nadzieja grzesznych dzieci, Święta Maryjo! Ref.
4. Dzieci Ewy, my tułacze, Święta Maryjo! * Przychodzimy, Matko z płaczem, Święta Maryjo! Ref.
5. Wciąż tęsknimy i wzdychamy, Święta Maryjo! * Z łez padołu w niebios bramy, Święta Maryjo! Ref.
6. Zwróć swe oczy, Pośredniczko, Święta Maryjo! * Wspomóż nas, Orędowniczko, Święta Maryjo! Ref.
7. Ukaż nam, Błogosławiona, Święta Maryjo! * Syna owoc Twego łona, Święta Maryjo! Ref.
8. Gdy się skończy to wygnanie, Święta Maryjo! * Uproś z Tobą królowanie, Święta Maryjo! Ref.

1. Przeczysta Dziewico, o Boga Rodzico! * Do Ciebie wołamy, ku Tobie wzdychamy, * o witaj, Maryjo!
2. Tyś Matką litości, przyczyną radości * w padole wygnania, wśród smutku i łkania, * o Boga Rodzico!
3. Prosimy ze łzami, miej litość nad nami, * nie opuść Twych dziatek, najlepsza Ty z matek, * o Boga Rodzico!
4. A gdy śmierć nastanie, miej o nas staranie, * każ przyjść nam do siebie, by śpiewać Ci w niebie, * o Boga Rodzico!

1. Prześliczna Panno, nad Panny Dziewico, * Ducha Świętego cna Oblubienico! * Wyżej nad chóry anielskie wzniesiona, * bądź pozdrowiona, bądź pozdrowiona!
2. Któż godzien wielbić Ciebie, pełna chwały? * Przed Twą wielkością stoi świat zdumiały: * gwiazdy i miesiąc i słońce przeczyste * przy Tobie mgliste, przy Tobie mgliste.
3. Stworzenie żadne nie zrówna się z Tobą, * Tyś jedna niebios po Bogu ozdobą; * Ty złocisz twarze cherubinów jasne, * przez cnoty własne, przez cnoty własne.
4. Lud Ciebie swoją Królową mianuje; * na Twoje prośby łaska nam zstępuje * tam, z górnych niebios, od Twojego Syna, * Matko jedyna, Matko jedyna!

Na wejście
1. Przy obchodzie ……………… Twego, * o Maryjo, czysta Dziewico, * Kościół pośród pienia wesołego, * czci Twą pamięć, Boga Rodzico! * I Ofiarę Bogu dziś zanosi, * pomny zasług o zbawienie prosi, * a przejęty wielką radością, * pokłon daje z uczciwością.
2. Bądź po wszystkie wieki pozdrowiona, * o Maryjo, Panno jedyna, * iż przez Syna Twego przyniesiona * światu boska z niebios nowina, * której zawsze chętnie wysłuchamy, * a co uczy, wiernie wypełnimy, * bo ten tylko nieba dostanie, * kto jej pełni nauczanie.
Na przygotowanie darów
3. Przyjmij, Ojcze, ten dar chleba, wina, * z rąk kapłana w Kościele nowym, * jakoś przyjął z rąk Maryi Syna * niegdyś w starym, Salomonowym; * wszak ofiarę Tenże sam sprawuje, * Ten się za nas Tobie ofiaruje, * Ten ołtarzem, Ten jest kapłanem, * Ten ofiarą, Bogiem, Panem.
Na Komunię Świętą
4. O, jak wielka miłość Twoja, Panie! * Nie dość, że się człowiekiem stałeś, * nie dość żeś na siebie wziął karanie, * lecz się jeszcze na pokarm dałeś; * któżby Cię śmiał brać na pożywanie, * gdyby nie Twe groźne przykazanie. * Spraw to, gdy nas wzywasz do siebie, * godnie niech przyjmujemy Ciebie.

1. Przychodzisz do nas, Maryjo, * z Twoim fatimskim wezwaniem: * „Nawróćcie się, pokutujcie * i odmawiajcie różaniec”.
Refren: Ave, ave Maria, * z Tobą świata nadzieja!
2. Ty widzisz nasze cierpienie, * gdy grzech, jak głód nam doskwiera; * broń nas od zła, jak od wojny, * bo świat bez Boga umiera. Ref.
3. Ofiarujemy Ci siebie, * grzeszni pielgrzymi tej ziemi; * wstaw się za nami u Boga, * ratuj nas, Matko z Fatimy. Ref.
4. Niech żadna siła na świecie, * ucisk, czy niebezpieczeństwo * od Boga nas nie oderwie; * w Nim pełne nasze zwycięstwo. Ref.

1. Salve, Regina, zawitaj, Królowo, * Monarchini nieba, ziemi Cesarzowo: * witaj, Matuchno wiecznego Syna, * witaj, zawitaj, Salve, Regina!
2. O Miłosierna, miłosierdzia żądam, * żywota pragnę, litości wyglądam; * słodkości pełna, Matko jedyna, * nadziejo nasza, Salve, Regina!
3. Racz na nas wejrzeć, Matko Miłosierna, * rozbrój gniew Syna, Opiekunko wierna; * niech nam to sprawi Twoja przyczyna, * gdy Ci śpiewamy: Salve, Regina!
4. O najłaskawsza! O najlitościwsza! * O Pani słodka! O najmiłościwsza! * Gdy się nam zbliży śmierci godzina, * daj w niebie śpiewać: Salve, Regina!

1. Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi, * niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi! * = Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy: * zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy.
2. Do kogóż mamy wzdychać nędzne dziatki? * Tylko do Ciebie, ukochanej Matki, * = u której Serce otwarte każdemu, * a osobliwie nędzą strapionemu.
3. Dla Twego Serca wszystko Bóg uczyni, * daruje plagi, choć człowiek zawini; * = jak Cię, cna Matko, nie kochać serdecznie, * gdy się skryć możem pod Twój płaszcz bezpiecznie?
4. Ratuj nas, ratuj, Matko ukochana, * zagniewanego gdy zobaczysz Pana; * = mieczem przebite pokazuj Mu Serce, * gdy Syna na krzyż wbijali mordercy.
5. Dla tych boleści, któreś wycierpiała, * kiedyś pod krzyżem Syna swego stała, * = Bóg nam daruje, byśmy nie cierpieli, * cośmy wytrzymać za złość naszą mieli.

1. Święta Maryjo, biała Lilijo, * o Matko Chrysta! * = Panno przeczysta, strojna gwiazdami, * módl się za nami!
2. O wniebowzięta Panienko Święta, * Matko jedyna! * = U Twego Syna, swymi prośbami, * wstaw się za nami!

1. Święta Panno, Tyś nad wszystkie czystsza dziewice, * której darem różańcowe są tajemnice; * = wszak z samego znać imienia, * że dasz łaskę do zbawienia, * tym co Ci służą.
2. Do Twej łaski się uciekam tak mi potrzebnej, * użycz, proszę, z darów Twoich duszy mej biednej, * = niechaj w grzechu nie umiera, * wszakże skarb się tu otwiera * całemu światu.
3. Twej opiece się oddaję, Pani łaskawa, * abym słuchał Syna Twego świętego prawa; * = dodaj siły, a me życie * niech Ci służy należycie * przez całe wieki.

1. Tyś, Pani, nas pokochała, * Twoimi jesteśmy dziećmi, * pod Twoim iść chcemy znakiem * i Boga chwalić pieśnią.
2. Daj patrzeć Twymi oczami * wokoło z pomocą śpieszyć * i każdą dostrzec niedolę, * i Ciebie, Pani, cieszyć.
3. Pod Twoim idziemy znakiem * niosąc Cudowny Medalik, * naucz nas, Pani, jak kochać * i Pana Boga chwalić.
4. I szerzyć swą wiarę świętą * postawą, modlitwą, czynem, * pod Twoim idziemy znakiem, * my, córki Twoje i syny.

1. Weź w swą opiekę nasz Kościół Święty, * Panno Najświętsza, Niepokalana! * Niechaj miłością każdy przejęty, * = czci w nim Jezusa, naszego Pana.
2. Niech Serce Twoje, Ojca Świętego, * od nieprzyjaciół zasadzki chroni, * niech się do Pana modli za niego, * = od złej przygody niechaj go broni.
3. I kraj nasz cały i lud Twój wierny * Tobie, Maryjo, dziś polecamy! * Niechaj nas zbawi Bóg Miłosierny, * = którego przez Twe Serce błagamy.
4. W jedną rodzinę połącz nas w niebie, * w wiecznej świątyni Syna Twojego, * byśmy, Maryjo, chwalili Ciebie, * = u tronu Boga, Pana naszego!

1. Witaj, Gwiazdo morza, * wielka Matko Boga, * Panno zawsze czysta, * Bramo niebios błoga.
2. Ty, coś Gabryjela * słowem przywitana, * utwierdź nas w pokoju, * odmień Ewy miano.
3. Winnych wyzwól z więzów, * ślepym powróć blaski, * oddal naszą nędzę, * uproś wszelkie łaski.
4. Okaż, żeś jest Matką, * wzrusz modłami swymi, * Tego, co Twym Synem, * zechciał być na ziemi.
5. O Dziewico sławna, * i pokory wzorze, * wyzwolonym z winy * daj nam żyć w pokorze.
6. Daj wieść życie czyste, * drogę ściel bezpieczną, * widzieć daj Jezusa, * mieć z nim radość wieczną.
7. Bogu Ojcu chwała, * Chrystusowi pienie, * Obu z Duchem Świętym, * jedno uwielbienie. * Amen.

1. Witaj, Jutrzenko rano powstająca, * śliczna jak miesiąc, jak słońce świecąca! * Ty świecisz mile światu w Częstochowie, * gdzie czołem biją świata monarchowie.
2. Tobie koronę z gwiazd dwunastu dano, * świata wszystkiego Panią Cię nazwano; * na Jasnej Górze jaśniejesz nad słońce, * tu lud upada do nóg swej Patronce.
3. Pocieszycielko ludzi utrapionych, * do Ciebie, Panno, w nędzach niezliczonych * lud się ucieka, prosi Cię serdecznie, * by z Twej przyczyny życie wiódł bezpiecznie.
4. Tam Twoje Serce, kędy skarb przebywa, * gdzie stół królewski obraz Twój nakrywa; * niech odrobiny z niego nam spadają, * Twoi synowie głodu niech nie znają.
5. Otwórz swój skarbiec, rozdziel nam swe dary, * któreś dawała synom tu bez miary; * niechaj doznają dziatki Twojej mocy, * strzeż nas, o Pani, we dnie jak i w nocy.

1. Witaj, Mario, śliczna Pani, do Ciebie wołamy, * wśród tej ziemi, my wygnani, ku Tobie wzdychamy:
Refren: O Maryjo, witaj nam, Tyś nadzieja cała, * witaj nam, o Maryjo, chwała Tobie, chwała! * O Maryjo, witaj nam! O Maryjo, witaj nam! * Witaj nam, o Maryjo, chwała Tobie, chwała!
2. Błagaj, Mario, Syna Twego o litość nad nami! * Czyste ręce wznieś do Niego, prosim Cię ze łzami! Ref.
3. Wiernie służyć Ci będziemy, wiernie chwalić Ciebie; * potem z Tobą się złączymy, tam śpiewając w niebie. Ref.

1. Witaj, Pani! My poddani do nóg padamy, * serca swoje, trudy, znoje Tobie składamy. * Pod Twój płaszcz się garniemy, * miłość swą Ci niesiemy, * jak te dziatki do swej Matki, biegniem do Ciebie!
2. Tobie chwała, boś nam dała święty Szkaplerz Twój, * by nas bronił, od zła chronił, gdy z złem toczym bój; * szczere niesiem Ci dzięki, * za dar hojny z Twej ręki. * Matko Boga, Matko droga, niech Ci chwała brzmi!
3. Od strapienia i zwątpienia chronisz swe dzieci, * jako Matka do ostatka wiarę w nich niecisz. * Byśmy Boga kochali, * Jego wolę spełniali, * sercem prawym, duchem żwawym Jemu służyli!
4. A w ofierze niesiem szczerze: duszę i ciało; * weź je Pani i rządź nami, jako przystało. * Niech Twój Szkaplerz nas strzeże, * niech umacnia lud w wierze, * niech nam będzie, zawsze, wszędzie, kluczem do nieba!
5. Więc Tej Pannie nieustannie śpiewajmy dzięki, * żeśmy taki znak nad znaki wzięli z Jej ręki; * Szkaplerza się trzymajmy * i Maryję wzywajmy, * z Jej opieki żyć na wieki z Bogiem będziemy!

1. Witaj, Święta i Niepokalana, * anielskimi pozdrowiona głosy. * Matką Boga z niewiast Tyś wybrana, * ozdobniejsza jesteś nad niebiosy. * Tyś jaśniejsza łaską Bożą * niż jutrzenka, gdy przed zorzą * na zaraniu zajaśnieje, * promieniami na świat sieje; * a Twej szaty słońce jest niezachodzące.
2. Bądź Orędowniczką nam w potrzebie * i Pocieszycielką dla strapionych, * bo ktokolwiek zwraca się do Ciebie, * Twą dobrocią jest on pokrzepiony. * Ciebie prosi lud w pokorze, * najśliczniejszy świętych wzorze; * Pani Niebios, Monarchini, * wśród aniołów Tyś Mistrzyni; * Panno nad pannami, * Święta nad świętymi!
3. Chór anielski pieniem niezliczonym * wdzięcznie wielbi ze świętymi w niebie * i my razem z ludem tu zebranym * wychwalamy i wielbimy Ciebie: * Pochwalona bądź Maryja, * wszystka piękna jak lilija; * witaj, tronie Salomona, * Bramo rajska Gedeona, * o Niepokalana, * i z niewiast wybrana.
4. Cnót ozdobo i piękności wzorze, * jasnym jesteś przykładem czystości, * Przewodniczką nam wszystkim w pokorze, * swym przykładem wiedź nas ku wieczności. * Święta Panno nad pannami, * módl się, przyczyń się za nami, * do Jezusa, Syna Twego, * zachowaj od wszego złego; * Twoja niech przyczyna * sprawi to u Syna.

1. Witaj, Święta i Poczęta Niepokalanie, * Maryja, śliczna lilija, nasze kochanie! * Witaj, czysta Panienko, najjaśniejsza Jutrzenko! * Witaj, Święta, Wniebowzięta, Niepokalana!
2. Swą pięknością, niewinnością w niebie górujesz, * w dostojeństwie i panieństwie wszystkim celujesz; * w pierwszym, Panno, momencie święte Twoje Poczęcie, * jaśniejące jako słońce, Niepokalana.
3. Sam Bóg Święty z Ciebie wzięty dla tej przyczyny, * żeś się stała i została zawsze bez winy; * Tyś przed wieki przejrzana i za Matkę wybrana * Jezusowi Chrystusowi, Niepokalana.
4. My też sławiąc, błogosławiąc, Ciebie prosimy, * niech czystymi, niewinnymi zawsze będziemy. * Za to życie dajemy i mocno wyznajemy: * żeś jest Święta i poczęta, Niepokalana.

1. Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon, * zjawienie Maryi ogłasza nam on:
Refren: Ave, ave, ave Maria; * ave, ave, ave Maria.
2. Spieszymy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk, * by w ręce Twe złożyć niepewny nasz los. Ref.
3. Niesiemy swe modły do tronu Pana, * przez Serce Twe czyste, Niepokalana. Ref.
4. Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia, * przyjmując je w duchu wynagrodzenia. Ref.
5. Różaniec, pokuta i umartwienie, * są naszym ratunkiem i ocaleniem. Ref.

1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! * Ty za nami przemów słowo, Maryjo! * Ociemniałym podaj rękę, * niewytrwałym skracaj mękę, * Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!
2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! * Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo! * Przez Twego Syna konanie * uproś sercom zmartwychwstanie, * w ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!
3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! * Ty za nami przemów słowo, Maryjo! * Miej w opiece naród cały, * który żyje dla Twej chwały, * niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

1. Zawitaj, Królowo Różańca Świętego, * jedyna nadziejo człowieka grzesznego! * Zawitaj, bez zmazy lilijo, * Matko Różańcowa, Maryjo!
2. Panno nad pannami, Święta nad świętymi, * najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi, * najśliczniejszy kwiecie, lilijo, * Matko Różańcowa, Maryjo!
3. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska, * anielska Królowo, śliczna Matko Boska, * raju rozkosznego lilijo, * Matko Różańcowa, Maryjo!
4. Tyś jest najśliczniejsza, Różo ogrodowa, * Tyś najprzyjemniejsza Różdżko Aronowa; * najwdzięczniejszy kwiecie, lilijo, * Matko Różańcowa, Maryjo!
5. Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie, * która w różańcowej królujesz koronie, * Święta nad świętymi lilijo, * Matko Różańcowa, Maryjo!

1. Zawitaj, Matko Różańca Świętego, * przybytku Boga, w Trójcy jedynego; * ucieczko nasza, ucieczko nasza w życia doczesności, * o cedrze czystości!
2. Najozdobniejsza Różo ogrodowa, * najprzyjemniejsza Różdżko Aronowa, * wonność balsamu, wonność balsamu, balsam przechodząca, * Matko kochająca!
3. Niczym są dla nas wszystkie ziemskie rzeczy, * gdyż duszy naszej żadna nie uleczy; * lecz życie łaski, lecz życie łaski, daje nam Królowa, * Matka Różańcowa!
4. Dominik święty zaś nam ufundował, * Kościół łaskami uprzywilejował * tym, którzy wiernie, tym, którzy wiernie służą Pannie Świętej, * bez grzechu poczętej.
5. Prześliczna Różo anielskiej czystości, * chciej nas zachęcić do świątobliwości, * byśmy tu stale, byśmy tu stale Ciebie wychwalali, * pilnie pozdrawiali.
6. A tym, co z światem już się pożegnali, * a imię Twoje żyjąc wychwalali, * niechże im świeci, niechże im świeci światłość wiekuista, * o Panno przeczysta!

1. Zawitał dla nas majowy poranek, * ziemia i niebo błogo się śmieje. * Podajcie kwiaty, aby uwić wianek, * lecz wianek taki, który nie więdnieje. * Na żyznej ziemi kwiat pełny urośnie, * na twardej skale tylko głóg kolący; * a my na wianek zbierajmy przy wiośnie * nie ostre głogi, lecz kwiat woniejący!
2. Na nas Maryja w radości spogląda, * jako ta gwiazda, co na niebie świeci; * przyjmie ten wieniec i tego zażąda: * wianka serc naszych, jako serc swych dzieci. * Złóżmy na wieniec wszystkie serca cnoty, * które wykwitły w świetle Jej opieki. * Te kwiaty duszy dajmy Jej z ochoty, * a taki wieniec nie zwiędnie na wieki.

1. Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico! * Błagamy Ciebie, święta Dziewico; * niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, * módl się za nami. Zdrowaś Maryja!
2. Wśród czystych duchów, w obliczu Pana, * Tyś przenajświętsza, Niepokalana; * jak wpośród kwiatów wonna lilija, * jak wśród gwiazd zorza. Zdrowaś Maryja!
3. Ty, coś karmiła świata Zbawienie, * Ty nam, jak matka, daj pożywienie; * niech brak żywności nas nie zabija, * broń nas od głodu. Zdrowaś Maryja!
4. Ty, coś płakała nad śmiercią Syna, * przez te łzy gorzkie, Matko jedyna; * oddal śmiertelność, co lud zabija, * broń nas od moru. Zdrowaś Maryja!
5. Ty, coś płomieni innych nie znała, * tylko miłością Bożą pałała; * spraw, niechaj pożar dom nasz omija, * broń nas od ognia. Zdrowaś Maryja!
6. Ty w całym życiu łagodna, cicha, * daj, niech pokojem kraj nasz oddycha; * niech duch niezgody nas nie rozbija, * broń nas od wojny. Zdrowaś Maryja!
7. Królowo nasza wśród cherubinów, * usłysz pokorny głos ziemi synów, * co się do tronu Twojego wzbija, * ratuj nas, Matko. Zdrowaś Maryja!

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, * błogosławionaś Ty między niewiastami * i błogosławiony Owoc żywota Twojego * Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, * módl się za nami grzesznymi, * teraz i w godzinę * śmierci naszej. Amen.

1. Złączmy razem swoje głosy * w jeden wielki, święty chór; * pieśń niech wzleci pod niebiosy, * niech się wzniesie aż do chmur! * Nieśmy Marii w darze pienie, * imię Jej niech wszędzie brzmi; * = Marię, Wiernych Wspomożenie, * niech serdecznie każdy czci.
2. Ona wiernie lud swój strzeże, * byle wiernym on Jej był; * do wytrwania w ojców wierze * łask udziela mu i sił. * Niechaj każde więc stworzenie * Jej w opiekę odda się, * = Marię, Wiernych Wspomożenie, * wciąż na pomoc niechaj zwie!
3. Ona w twardych życia bojach * dziatki swe w opiece ma * i niejedną w krwawych znojach * łzę otarła Matka ta. * Więc za Wiednia obronienie * i za częstochowski cud, * = Marię, Wiernych Wspomożenie, * niech wysławia polski lud!

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!