Śpiewnik Siedleckiego

Pieśni wielkanocne

Pomagają nam, by wiara w zmartwychwstanie przeniknęła do głębi każdego z nas

Radość z wielkiego dzieła odkupienia Kościół przeżywa uroczyście w ciągu pięćdziesięciu dni między Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego a Niedzielą Zesłania Ducha Świętego. W tym okresie obchodzimy także święta Miłosierdzia Bożego oraz Wniebowstąpienia Pańskiego. Święta Wielkanocne stanowią centrum obchodów misterium chrześcijaństwa, tajemnicy zwycięstwa życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, wierności nad zdradą, pokory nad pychą, przebaczenia nad odrzuceniem. Pomagają nam, by wiara w zmartwychwstanie przeniknęła do głębi każdego z nas. Fundamentem tej wiary jest osobiste doświadczenie zwycięstwa Chrystusa, w czym pomagają nam również pieśni.

1. Alleluja! Biją dzwony, * głosząc w świata wszystkie strony, * że zmartwychwstał Pan.
Refren: Alleluja, alleluja, alleluja.
2. Biją długo i radośnie, * że aż w piersiach serce rośnie, * tryumf prawdzie dan. Ref.
3. W majestacie Boskiej chwały * idzie Chrystus Zmartwychwstały * między uczniów swych. Ref.
4. Dzień wesoły nam dziś nastał, * Pan po męce zmartwychpowstał, * płynie pieśni ton: Ref.
5. Każda dusza rozśpiewana * wielbi głośno swego Pana, * a wtóruje dzwon! Ref.

1. Alleluja! Jezus żyje, * już Go dłużej grób nie kryje, * w którym trzy dni spoczywał.
2. Alleluja! Przezwyciężył * Jezus czarta, co nas więził * w tej haniebnej niewoli.
3. Alleluja! Tryumfuje * prawda, a fałsz ustępuje * z ziemi oswobodzonej.
4. Alleluja! Złość zgromiona, * a niewinność wyniesiona * odzyskała swe prawa.
5. Alleluja! Zmartwychwstały * jest zastawem wiecznej chwały, * którą krwawo wyjednał.
6. Alleluja! I my wiemy, * że też z grobów powstaniemy, * jak nasz powstał Zbawiciel.
7. Alleluja! Zaśpiewajmy, * wdzięcznym sercem cześć oddajmy * Zbawcy Zmartwychwstałemu.

1. Alleluja! Jezus żyje, * On, co za nas życie dał. * Już Go grobu noc nie kryje, * jak powiedział, zmartwychwstał.
Refren: Nućmy Jemu pienia chwały: * Witaj, Jezu Zmartwychwstały! Alleluja, alleluja, * alleluja, alleluja!
2. Wraca z otchłani z jeńcami, * śmiercią skruszył śmierci grot. * Piekło ściele pod stopami, * trzyma klucz do niebios wrót. Ref.
3. Wesel się, Królowo nieba, * żyje Syn Twój, żyje Pan. * Radość Ci z Nim dzielić trzeba, * słońcem każda z Jego ran.
Refren: Zanuć Jemu pienia chwały: * Witaj, Jezu Zmartwychwstały! * Alleluja, alleluja, * alleluja, alleluja!

Refren: Alleluja, alleluja, alleluja!
1. O dniu radosny, pełen chwał! * Dziś Jezus Chrystus z grobu wstał, * nam zmartwychwstania przykład dał. * Alleluja! Ref.
2. Cieszymy się, bo tak chce Pan, * za winy nasze okup dan, * skończony już niewoli stan. Alleluja. Ref.
3. W ten święty łask i chwały dzień * niech płynie zew radosnych pień, * iż serca ujrzą chwały cień. Alleluja. Ref.

1. Alleluja, żyje Pan, * powstał z grobu z brzaskiem dnia. * Zaśpiewajmy z głębi serc, * z całym światem nową pieśń.
Refren: Alleluja, alleluja, * alleluja, alleluja!
2. Dla nas hańbę krzyża zniósł, * poniósł mękę, przyjął grób. * Dziś na nowo cieszy nas * jasny zmartwychwstania blask. Ref.
3. Zwyciężyła Pańska moc, * już skończona grzechu noc. * Nadszedł już zwycięstwa dzień, * cieszmy się, śpiewajmy w nim. Ref.
4. Niech się cieszy Boży Lud, * niech aniołów śpiewa chór. * Ciesz się, Matko, bo Syn Twój, * cały w chwale żyje znów. Ref.

1. Chrystus Pan zmartwychwstał, * zwycięstwo otrzymał, * bo zburzył śmierć srogą * swoją śmiercią drogą! Alleluja!
2. O Chryste, nasz Panie! * Przez twe zmartwychwstanie * daj nam z grzechów powstać, * łaski Twojej dostać. * Alleluja.
3. A gdy żywot minie, * daj w wiecznej krainie * widzieć Ojca swego, * Boga Wszechmocnego. * Alleluja.

1. Chrystus zmartwychwstał jest, * nam na przykład dan jest, * iż mamy zmartwychpowstać, * z Panem Bogiem królować. * Alleluja!
2. Leżał trzy dni w grobie, * dał bok przebić sobie, * bok, ręce, nogi obie, * na zbawienie tobie. * Alleluja!
3. Trzy Maryje poszły, * drogie maści niosły, * chciały Chrysta pomazać, * jemu cześć i chwałę dać. * Alleluja!
4. Gdy na drodze były, * tak sobie mówiły: * Jest tam kamień niemały, * a któż nam go odwali? * Alleluja!
5. Powiedz nam, Maryjo, * gdzieś Pana widziała? * Widziałam Go po męce,* trzymał chorągiew w ręce. * Alleluja!
6. Gdy nad grobem stały,* rzekł im anioł biały: * Nie bójcie się, Maryje, * zmartwychwstał Pan i żyje! * Alleluja!
7. Jezusa szukacie? * Tu Go nie znajdziecie; * wstał-ci z martwych, grób pusty. * Oto złożone chusty. * Alleluja!
8. Łukasz z Kleofasem, * obaj jednym czasem * szli do miasta Emaus, * spotkał-ci ich Pan Jezus. * Alleluja!
9. Bądźmy więc weseli * jak w niebie anieli; * czegośmy pożądali, * tegośmy doczekali. * Alleluja!

1. Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały, * wiedzie tryumf okazały. * Ozdobny w ślicznej koronie, * odbiera cześć na Syjonie. * Alleluja, alleluja!
2. Śmierci, gdzież moc teraz twoja? * Kędy twa, szatanie, zbroja? * Naszedł mocniejszy zbrojnego * mocarza i wziął łup jego. * Alleluja, alleluja!
3. Jezu mój, na wieczne lata, * Tyś ozdobą tego świata, * z łaski przypuść nas do swego * zwycięstwa nieśmiertelnego. * Alleluja, alleluja!
4. Chwała wiecznemu Królowi, * Bogu Ojcu i Synowi, * chwała Duchowi Świętemu, * jednemu Bogu naszemu. * Alleluja, alleluja!

1. Już Zbawiciel, Jezus żyje, * On co za nas życie dał. * Już Go grobu moc nie kryje, * jak powiedział zmartwychwstał. * Nućmy Jemu pienia chwały: Witaj, Jezu Zmartwychwstały! * Alleluja, alleluja, * alleluja, alleluja!
2. Tryumfuje nad wrogami, * śmiercią skruszył śmierci grot. * Piekło ściele pod nogami, * trzyma klucz do niebios wrót. * Nućmy Jemu pienia chwały; witaj, Jezu Zmartwychwstały! * Alleluja, alleluja, * alleluja, alleluja!
3. Dla mnieś, ożył, Chryste Panie, * niechże duch mój z Tobą wraz * z grzechów grobu zmartwychwstanie, * złych nałogów zrzuci głaz, * bym Ci nucił pienia chwały: * Witaj, Jezu Zmartwychwstały! * Alleluja, alleluja, * alleluja, alleluja!

1. Minęły cienie i mroki nocy, * światło jaśnieje nowego życia, * bo dobry Pasterz zabity dla nas, * wyszedł promienny ze swego grobu.
2. Przecierpiał mękę na drzewie krzyża, * obmył grzeszników we krwi i wodzie, * co wypłynęła jak zdrój ożywczy * z serca przez włócznię ugodzonego.
3. Jak lud wybrany po przejściu morza * dotarł do ziemi obietnic Boga, * tak my, zrodzeni w paschalnym źródle, * naszą ojczyznę znajdziemy w niebie.
4. Niech zmartwychwstanie Bożego Syna * będzie nadzieją dla wszystkich ludzi, * nastało bowiem królestwo łaski, * w którym Zbawiciel obdarza szczęściem.
5. Radosnym hymnem sławimy, Panie, * Twoje zwycięstwo nad złem i śmiercią; * niech będzie chwała przez wszystkie wieki * Ojcu i Tobie w jedności Ducha. * Amen.

Antyfona: Nadzieja nasza w Zmartwychwstałym, * radością naszą Jego chwała. * Alleluja!
1. Alleluja, pusty grób, * bowiem Pana nie ma w nim. * Alleluja, powstał już * i zmartwychwstał, aby żyć. Ant.
2. Alleluja, mocny Bóg * przezwyciężył straszną śmierć. * Alleluja, spłacił dług, * tak do chwały swojej wszedł. Ant.
3. Alleluja, wierny lud, * sławi zmartwychwstania blask. * Alleluja, Pański cud, * kiedyś się dokona w nas. Ant.

1. Nie zna śmierci Pan żywota, * chociaż przeszedł przez je wrota; * rozerwała grobu pęta * ręka święta. Alleluja!
2. Twój, Adamie, dług spłacony, * okup ludzki dokończony; * wejdziesz w niebo z szczęśliwymi * dziećmi twymi. Alleluja!
3. Próżno, straże, grób strzeżecie! * Już Go tutaj nie znajdziecie; * wstał, przeniknął skalne mury * Bóg natury. Alleluja!
4. Teraz On na ludzkie plemię * i na miłą patrzy ziemię, * która drogo dziś przybrana * kosztem Pana. Alleluja!
5. Przez Twe święte zmartwychwstanie * z grzechów powstać daj nam, Panie, * potem z Tobą królowanie. * Alleluja, alleluja!

1. Niech w radosne święto * Paschalnej Ofiary * wierni jej składają * swych uwielbień dary.
2. Owce swe odkupił * Baranek bez skazy, * z Ojcem nas pojednał, * obmył z grzechów zmazy.
3. Śmierć się zwarła z życiem * w boju, nad podziwy, * choć Wódz życia poległ, * dziś króluje żywy.
4. Powiedz nam Maryjo, * coś w drodze widziała? * Jam Zmartwychwstałego * chwały blask ujrzała.
5. Pana już żywego * grób widziałam pusty * i anielskich świadków, * i złożone chusty.
6. Chrystus już zmartwychwstał, * Pan mój i nadzieja, * miejscem zaś spotkania * będzie Galilea.
7. Wiemy, żeś zmartwychwstał, * że ten cud prawdziwy, * o Królu Zwycięzco, * bądź nam miłościwy!

1. Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary * składają jej wierni uwielbień swych dary.
2. Odkupił swe owce Baranek bez skazy, * pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
3. Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, * choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
4. Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała? * Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
5. Żywego już Pana widziałam grób pusty * i świadków anielskich, i odzież, i chusty.
6. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, * a miejscem spotkania będzie Galilea.
7. Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, * o Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

1. Ofiarujmy chwałę w wierze * przy wielkanocnej Ofierze, * gdy Baranek owce zbawił, * Chrystus grzesznym pokój sprawił! * Alleluja.
2. Z Bogiem Ojcem, naszym Panem, * srodze na nas zagniewanym, * śmiercią nas pogodził srogą, * płacąc za nas krwią swą drogą. * Alleluja.
3. Śmierć i żywot zbyt przeciwną * bitwę wiedli, bardzo dziwną; * żywot, choć umarł prawdziwie, * zabity, wszelako żywie. * Alleluja.
4. Jezu, Królu wiecznej chwały * i Zwycięzco okazały; * wierzym, żeś wstał z martwych żywy: * Chryste, bądź nam miłościwy! * Alleluja!

1. Otrzyjcie już łzy, płaczący, * żale z serca wyzujcie. * Wszyscy w Chrystusa wierzący * weselcie się, radujcie, * bo zmartwychwstał samowładnie, * jak przepowiedział dokładnie.
Refren: Alleluja, alleluja; * niechaj zabrzmi: Alleluja!
2. Darmo kamień wagi wielkiej * Żydzi na grób wtoczyli, * darmo dla pewności wszelkiej * zbrojnej straży użyli. * Na nic straż, pieczęć i skała * nad grobem Pana się zdała. Ref.
3. Bóg Wszechmocny, Bóg natury, * wyższy nad wszystkie twory, * wstaje z grobu, kruszy mury, * nie zna żadnej zapory. * Zdjęta trwogą straż upada * i prawie sobą nie włada. Ref.
4. Salome i dwie Maryje * w grobie czasu rannego * słyszały głos: „Pan wasz żyje, * tu tylko odzież Jego. * Idźcie i to wszystko, coście * widziały, uczniom ogłoście”. Ref.
5. Także Pan i Magdalenie * żywy widzieć się daje, * która słodkie to widzenie * głośno wszędzie wyznaje: * „Jezus zmartwychwstał prawdziwie, * który cierpiał był zelżywie”. Ref.
6. Do Emaus dwaj uczniowie * idący, smutni srodze, * zatopieni z Nim w rozmowie, * nie poznali Go w drodze, * aż gdy chleb im błogosławił, * i zadumanych zostawił. Ref.
7. Bądźmy przeto zapewnieni, * że wiecznie nie zaśniemy * w grobie, lecz niegdyś zbudzeni, * także zmartwychwstaniemy. * I że potem żyć bezpiecznie, * od śmierci będziemy wiecznie. Ref.
8. Że Chrystus spod mocy czarta * plemię dobył Adama, * i przez Zbawcę nam otwarta * stoi do nieba brama, * przez którą z otchłań ciemności * zawiódł rzesze do jasności. Ref.
9. Jezu Chryste, dobry Panie! * Ciebie kornie prosimy: * Niech przez Twoje zmartwychwstanie, * gdy i my powstaniemy, * z wybranymi Twymi w niebie * wiecznie oglądamy Ciebie. Ref.

1. Pan zmartwychwstał i jest z nami, * alleluja, alleluja! * Głośmy razem z aniołami: * alleluja, alleluja! * Tryumfuje Boży Syn! * Alleluja, alleluja. * Nieba śpiew podejmij, ziemio, * alleluja, alleluja!
2. Darem zbawczej swej miłości, * alleluja, alleluja. * Zburzył wszelki mur wrogości, * alleluja, alleluja. * Chrystus Pan pokonał śmierć, * alleluja, alleluja. * I otworzył nam niebiosa, * alleluja, alleluja.
3. Żyje znowu nasz Król chwały, * alleluja, alleluja. * Który za nas dał się cały, * alleluja, alleluja. * Gdzież, o śmierci, oścień twój? * Alleluja, alleluja. * Gdzież, o grobie, twe zwycięstwo? * Alleluja, alleluja.
4. Tam, gdzie głową On wszystkiego, * alleluja, alleluja,* postępujmy w ślady Jego, * alleluja, alleluja. * Powstaniemy razem z Nim, * alleluja, alleluja, * z krzyża, grobu i ciemności, * alleluja, alleluja.
5. Chryste, nasze zmartwychwstanie, * alleluja, alleluja, * nieba, ziemi wieczny Panie, * alleluja, alleluja, * w dniu tryumfu Twego cześć, * alleluja, alleluja, * Tobie, Ojcu i Duchowi, * alleluja, alleluja.

Przez Twoje święte zmartwychpowstanie, * Boży Synu, odpuścisz nam nasze zgrzeszenie; * wierzymy, żeś zmartwychpowstał, * żywoteś nasz naprawił, * śmierci wiecznej nas zbawił, * swoją świętą moc zjawił.

1. Wesel się, Królowo miła, * bo Ten, któregoś zrodziła, * zmartwychwstał Pan nad panami; * módl się do Niego za nami! * Alleluja, alleluja!
2. Ciesz się i wesel się w niebie, * proś Go za nami w potrzebie, * byśmy się też tam dostali * i na wiek wieków śpiewali: * Alleluja, alleluja!

Na wejście
1. Weselmy się, chrześcijanie, * Chrystusowym zmartwychwstaniem, * że po męce swojej ożył, * bramę niebios nam otworzył. * Alleluja.
2. Zaczynając tę Mszę Świętą, * rozważ miłość niepojętą: * z woli Ojca sam Syn Boży * za nas tę ofiarę złoży. * Alleluja.
3. Chwała Ojcu i Synowi * i równemu im Duchowi, * jak z początku tak i ninie * niechaj imię Pańskie słynie. * Alleluja.
Na przygotowanie darów
4. Przyjmij, Ojcze, tę ofiarę, * niech Ci będzie wdzięcznym darem; * niech uwielbi imię Twoje, * nam wyjedna łaski zdroje. * Alleluja.
5. A w ofierze tej dla Ciebie * poświęcamy także siebie, * bo Twoimi być pragniemy, * Ciebie, Boże, kochać chcemy. * Alleluja.
Na Komunię Świętą
6. Wesel się, człowiecze wierny, * bo Zbawiciel miłosierny * wielką Ucztę dla nas sprawił, * siebie na pokarm zostawił. * Alleluja.
7. Więc w pielgrzymce życia twego * pożywaj pokarmu Jego, * abyś w cnoty się pomnażał, * Boga więcej nie obrażał. * Alleluja.
8. Pobłogosław nas, o Panie, * niech przez Twoje zmartwychwstanie * utwierdzimy siebie w wierze, * ukochamy Ciebie szczerze. * Alleluja.

1. Wesoły nam dzień dziś nastał, * którego z nas każdy żądał; * tego dnia Chrystus zmartwychwstał. * Alleluja, alleluja!
2. Król Niebieski k’nam zawitał, * jako śliczny kwiat zakwitał; * po śmierci się nam pokazał. * Alleluja, alleluja!
3. Piekielne moce zwojował, * nieprzyjaciele podeptał, * nad nędznymi się zmiłował. * Alleluja, alleluja!
4. Do trzeciego dnia tam mieszkał, * ojce święte tam pocieszał, * potem iść za sobą kazał. * Alleluja, alleluja!
5. Którzy w otchłaniach mieszkali, * płaczliwie tam zawołali, * gdy Zbawiciela ujrzeli. * Alleluja, alleluja!
6. „Zawitaj, przybywający, * Boży Synu Wszechmo-gący, * wybaw nas z piekielnej mocy”! * Alleluja, alleluja!
7. Wielkie tam wesele mieli, * gdy Zbawiciela ujrzeli, * którego z dawna żądali. * Alleluja, alleluja!
8. Potem swą mocą zmartwychwstał, * pieczęci z grobu nie ruszał,* na stróże wielki strach powstał. * Alleluja, alleluja!
9. A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał, * miłośnikom się pokazał, * anioły do Matki posłał. * Alleluja, alleluja!
10. O anieli najmilejsi, * idźcież do Panny Najświętszej, * do Matki mej najmilejszej! * Alleluja, alleluja!
11. Ode Mnie Ją pozdrawiajcie * i wesoło zaśpiewajcie: * Królowo rajska, wesel się! * Alleluja, alleluja!
12. Potem z wielką swą światłością * do Matki swej przystąpiwszy, * pocieszył Ją, pozdrowiwszy. * Alleluja, alleluja!
13. Napełniona bądź słodkości, * Matko moja, i radości * po onej wielkiej żałości. * Alleluja, alleluja!
14. Witajże, Jezu najsłodszy, * Synaczku mój najmilejszy, * Pocieszenie wszelkiej duszy. * Alleluja, alleluja!
15. „Jestem już bardzo wesoła, * gdym Cię żywego ujrzała, * jakobym się narodziła”. * Alleluja, alleluja!
16. Radośnie z Nim rozmawiała, * usta Jego całowała, * w radości się z Nim rozstała. * Alleluja, alleluja!
17. Przez Twe święte zmartwychwstanie * daj nam grzechów odpuszczenie, * a potem duszy zbawienie! * Alleluja, alleluja!

1. Wstał Pan Chrystus z martwych ninie, * alleluja, alleluja! * Uweselił lud swój mile, * alleluja, alleluja!
2. Nie żałował życia swego, * alleluja, alleluja! * Dla człowieka mizernego, * alleluja, alleluja!
3. Tego dnia wielkanocnego, * alleluja, alleluja! * Chwal każdy Syna Bożego, * alleluja, alleluja!
4. Świętą Trójcę wyznawajmy, * alleluja, alleluja! * Bogu cześć i chwałę dajmy, * alleluja, alleluja!

1. Wysławiajmy Chrysta Pana, * który starł śmierć i szatana. * Alleluja, alleluja! * Z Nim bolały słońce, miesiąc * i stworzenia, z Stwórcą cierpiąc. * Alleluja, alleluja!
2. Gdy zaś Chrystus zmartwychwstaje, * wszystkim radość wielką daje. * Alleluja, alleluja! * Słońce, miesiąc są jaśniejsze, * uczcić święto chcąc dzisiejsze! * Alleluja, alleluja!
3. I umarli ucieszeni, * gdy w otchłaniach nawiedzeni. * Alleluja, alleluja! * I Maryje wieści niosą, * apostołom tryumf głoszą. * Alleluja, alleluja!
4. Wszystek Kościół dziś w radości * woła, śpiewa w pobożności. * Alleluja, alleluja! * O Zwycięzco Chryste Panie, * daj nam z sobą zmartwychwstanie! * Alleluja, alleluja!

1. Złóżcie troski, żałujący Chrystusa umarłego! * Otrzyjcie już łzy roniący! Mamy Zmartwychwstałego! * Tysiącznych pociech przyczyna, * ogłoszona jest nowina.
Refren: Alleluja, alleluja. * Niechaj brzmi: Alleluja!
2. Niewiasty, które przy grobie były, to powiedziały, * że Chrystus w chwały ozdobie żyje już zmartwychwstały. * Stąd pociechy, stąd radości, * ustąpcie wszelkie żałości. Ref.
3. W dzień Pańskiego zmartwychwstania wiernym jawnie się stało, * że Zbawiciel po swej męce otoczony jest chwałą. * Serca, które się smuciły, * tryumf wyśpiewują miły. Ref.

Refren: Zmartwychpowstał Pan prawdziwie. * Alleluja, alleluja! * Wśród wyznawców swoich żyje. * Alleluja, alleluja!
1. Nadszedł dzień wielkiej radości * z tryumfu Zbawcy i Pana, * w którym Król, w męce pokorny, * ukazał moc zmartwychwstania. Ref.
2. Chrystus sam siebie uniżył * i przyjął mękę konania, * aby wysłużyć nam życie, * wprowadzić do zmartwychwstania. Ref.
3. Głosimy Ciebie o Chryste, * w radości przepowiadania, * że kiedyś w chwale powrócisz, * dać łaskę ciał zmartwychwstania. Ref.
4. Cieszy się niebo i ziemia, * że łaska grzesznikom dana; * potężna jest Twoja Chryste, * zwycięska moc zmartwychwstania. Ref.

1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, * wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. * Naród niewierny trwoży się, przestrasza, * na cud Jonasza. Alleluja!
2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, * anioł zstępuje, niewiasty pociesza: * „Patrzcie, tak mówi, grób ten pusty został, * Pan zmartwychpowstał”. Alleluja!
3. Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, * gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale; * Ojcu swojemu już uczynił zadość, * nam niesie radość. Alleluja!
4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli, * utwierdza w wierze, aby nie wątpili; * obcuje z nimi, daje nauk wiele * o swym Kościele. Alleluja!
5. Już nie przestaje z narodem niewiernym, * samym się tylko ukazuje wiernym; * nieśmiertelności przedstawia znamiona * wśród uczniów grona. Alleluja!
6. Boleści, rany, wzgardy wyrządzone * i śmierć haniebna są już nagrodzone; * za poniżenia został wywyższony * nad wszystkie trony. Alleluja!
7. Ciesz się, Syjonie, Chrystusów Kościele! * Oto zabity Bóg twój żyje w ciele; * śpiewaj z weselem: „Pan króluje z drzewa”, * jak Dawid śpiewa. Alleluja!
8. Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona, * wina pierwszego rodzica zgładzona; * niebios zamkniętych jest otwarta brama * synom Adama. Alleluja!
9. Więc potargawszy nałogi grzechowe, * Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe, * z dala mijając nieszczęść naszych groby, * miejsca, osoby. Alleluja!
10. Przez Twe chwalebne, Chryste zmartwychwstanie, * daj w łasce Twojej stateczne wytrwanie * i niech tak w chwale, jakoś Ty, równie my * zmartwychwstaniemy. Alleluja!

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!