Śpiewnik Siedleckiego

Pieśni do Ducha świętego

Pieśni do Ducha Świętego wyrażają prawdę o Jego roli w umacnianiu wszystkich chrześcijan

Duch Święty jest nieustannie z Kościołem i ożywia działania każdego wierzącego. Bez Jego pomocy nie moglibyśmy się prawdziwie modlić, oddawać chwały Ojcu i Synowi (Gal 4, 6; 1 Kor 12, 3). To Trzecia Osoba Trójcy Świętej, co stanowi fundament naszej wiary. Pochodzi od Ojca i Syna, a Jego zstąpienie na apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy uzdolniło ich do głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. Chociaż jest On z nami nieustannie (J 15, 25), to w pewnych okolicznościach w szczególny sposób podkreślamy Jego obecność i rolę w tajemnicach naszego zbawienia oraz wzywamy Jego mocy.

Pieśni do Ducha Świętego wyrażają prawdę o Jego roli w umacnianiu, pouczaniu i duchowej transformacji wszystkich chrześcijan. Jako wyznanie wiary przyczyniają się do naszego umocnienia duchowego, abyśmy potrafili żyć Ewangelią i dawać o niej przekonujące świadectwo wobec innych.

1. Duchu mądrości rozświeć myśl, * nadprzyrodzony daj nam smak, * byśmy umieli dostrzec dziś * Twej obecności w świecie znak.
2. Wprowadź w tajniki Bożych prawd, * bo Ty je sam najlepiej znasz. * Rozjaśnij umysł nasz i spraw, * by poznał Boga rozum nasz.
3. Ucz nas tak patrzeć na ten świat, * by widzieć Pana, Stwórcę w nim, * odkrywać w świecie Boga ślad * i dziękczynienia śpiewać hymn.
4. W trudnościach dobrą radą służ, * w zwątpieniach błogim światłem świeć. * Dozwól nam pośród walk i burz * wspomożyciela w Tobie mieć.
5. Przez pobożności święty dar * naucz nas dobrze modlić się, * synowskiej daj miłości żar * i przed obrazą Boga lęk.
6. Daj męstwo na czas trudnych chwil, * gdy trzeba walczyć, cierpieć, trwać, * nad naszą nędzą dziś się schyl, * racz nowe siły w serca wlać.
7. W bojaźni Bożej ucz nas żyć, * przed grzechem duszy naszej strzeż, * gdy się chwiejemy, w pomoc przyjdź, * gdy się smucimy, w smutku ciesz.

1. Duchu Najświętszy, otwórz usta moje, * bym godnie wielbił święte dzieła Twoje. * Duchu Najświętszy, przyjdź do serca mego * i uczyń sobie pomieszkanie z niego.
2. Duchu Najświętszy, Dawco siedmiu darów, * oczyść me serce z grzechowych przywarów. * Duchu Najświętszy, oświeć mnie nędznego * i wolę uczyń skłonną do dobrego.
3. Duchu Najświętszy, Twej ogniem miłości * rozpal w mym sercu pragnienie świętości * i spraw, by zawsze nim objęte całe * Bogu wiecznemu oddawało chwałę.

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, * Twojej łaski nam trzeba; * niech w nauce postąpimy * objawionej nam z nieba. * Niech ją pojmiem z łatwością, * utrzymamy z stałością, * a jej światłem oświeceni * w dobrym będziem utwierdzeni.

1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, * nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, * niebieską łaskę zesłać racz, * sercom co dziełem są Twych rąk.
2. Pocieszycielem jesteś zwan * i Najwyższego Boga dar, * Tyś namaszczenie naszych dusz, * zdrój żywy, miłość, ognia żar.
3. Ty darzysz łaską siedemkroć, * bo moc z prawicy Ojca masz; * przez Ojca obiecany nam, * mową wzbogacasz język nasz.
4. Światłem rozjaśnij naszą myśl, * w serca nam miłość świętą wlej * i wątłą słabość naszych ciał * pokrzep stałością mocy swej.
5. Nieprzyjaciela odpędź w dal * i Twym pokojem obdarz wraz; * niech w drodze za przewodem Twym * miniemy zło, co kusi nas.
6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, * daj, by i Syn poznany był * i Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch * niech wyznajemy z wszystkich sił.
7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, * Synowi, który zmartwychwstał, * i Temu co pociesza nas, * niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

1. Pamiątkę dnia świątecznego * Zesłania Ducha Świętego * dziś z Kościołem obchodzimy, * Dawcę darów pieśnią czcimy. * Alleluja, alleluja!
2. Gdy apostołowie mili * w tym dniu razem się modlili, * nad nimi się płomieniste * jawią języki ogniste. * Alleluja, alleluja!
3. Boskim ogniem zapaleni, * Duchem Świętym napełnieni, * śmiało wśród tłumu wielkiego * głoszą Ukrzyżowanego. * Alleluja, alleluja!
4. O Dawco Ducha Świętego, * daj i nam dziś Gościa tego, * by litując się nad nami * ubogacił nas darami. * Alleluja, alleluja!
5. Przybądź do nas, Duchu Święty, * będziesz radośnie przyjęty; * dasz nam żyć w wierze, w miłości * i róść w Twej sprawiedliwości. * Alleluja, alleluja!

1. Przybądź, Duchu Święty, * ześlij z nieba wzięty * światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, * przyjdź, Dawco łask drogich, * przyjdź, Światłości sumień.
2. O, najmilszy z gości, * słodka serc radości, * słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, * w skwarze żywą wodą, * w płaczu utulenie.
3. Światłości najświętsza, * serc wierzących wnętrza * poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia, * cóż jest wśród stworzenia? * Jeno cierń i nędze.
4. Obmyj, co nieświęte, * oschłym wlej zachętę, * ulecz serca ranę. Nagnij, co jest harde, * rozgrzej serca twarde, * prowadź zabłąkane.
5. Daj Twoim wierzącym, * w Tobie ufającym, * siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, * daj wieniec zwycięstwa, * daj szczęście bez miary.

1. Przybądź, Stwórco, Duchu Boży, * nawiedź wiernych Twych umysły; * niech Twa hojność łask przymnoży * sercom, które z rąk Twych wyszły.
2. Tyś jest Pocieszyciel boski, * dar niebieski, pokrzepienie, * źródło życia, żar miłości * i duchowne namaszczenie.
3. Tyś jest w darach siedmioraki, * palcem ojcowskiej prawicy; * uczysz mowy wielorakiej * wedle Ojca obietnicy.
4. Nieć w umysłach światło Twoje, * w sercach rozlej miłość czystą; * słabe naszych ciał ostoje * pokrzep mocą wiekuistą.
5. Wroga od nas pędź daleko, * przyśpiesz dar pokoju Twego; * pod Twą wodzą i opieką, * niech unikniem wszego złego.
6. Niech przez Ciebie Ojca znamy, * poznajemy Syna Jego, * niech też zawsze wyznawamy * Ciebie, Ducha Im wspólnego.
7. Chwała Ojcu i Synowi, * który z martwych żywy wstaje, * i Świętemu też Duchowi * niech na wieki nie ustaje. Amen.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij me serce miłością, * ulecz mnie skruchą, * obdarz nadzieją, * Twoją napełnij mądrością.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!