Śpiewnik Siedleckiego

Pieśni do Miłosierdzia Bożego

Warto, więc korzystać z tej ofiarowanej łaski, jaką daruje nam sam Bóg

Pan Jezus wyznaczył dzień święta Miłosierdzia Bożego i z tym świętem łączy wielkie łaski i obietnice. W Dzienniczku pokornej służebnicy Bożej, świętej Siostry Faustyny Kowalskiej wyjaśnia, że Święto Miłosierdzia Bożego ma być obchodzone na całym świecie w pierwszą niedziele po Wielkanocy i, że kto w tym dniu przystąpi do spowiedzi świętej i komunii dostąpi darowania wszystkich grzechów nawet tych najcięższych. To święto można porównać do chrztu świętego, jego moc oczyszczenia jest tak podobna jak chrzest. Warto, więc korzystać z tej ofiarowanej łaski, jaką daruje nam sam Bóg.

1. Bądź uwielbiony, miłosierny Boże, * wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie. * Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze, * w Bóstwa Twojego tonąc oceanie.
2. Bądź uwielbiony Ty, w Trójcy jedyny * tak niezgłębiony i niepojęty. * Ty co przebaczać umiesz wszystkie winy, * trzykroć wołamy: Święty, Święty, Święty.
3. Bądź uwielbiony, miłosierny Boże, * żeś zstąpić raczył z niebios na ziemię. * Wielbimy Ciebie w najgłębszej pokorze, * żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię.
4. Bądź uwielbiony w miłosierdzia dziele * przez wszystkie serca Tobie zawsze wierne, * które Cię wielbią tu w Twoim Kościele, * a którym dałeś życie nieśmiertelne.
5. Bądź uwielbiony Stwórco nasz i Panie * przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze. * Dziękujmy Stwórcy, ile sił nam stanie * i wysławiajmy miłosierdzie Boże!

1. Ku Tobie, Panie, zwracam się, * do Ciebie biegną myśli me. * Ty chronisz mnie, * prowadzisz mnie, * Tobie powierzam drogi swe.
2. Ty przebacz mi, gdy czynię źle, * w swym miłosierdziu porzuć gniew. * Ucieczko ma, * Zbawienie me, * w Twojej dobroci ocal mnie.
3. Ty życie mi na nowo dasz, * obmyjesz duszę, ciało, twarz. * O Panie nasz, * o Boże nasz, * Ty jeden mnie całego znasz!
4. Dobroci Wody, łasko Krwi, * daj wszystkim przetrwać sądu dni. * Ufamy Ci, * wierzymy Ci, * Ty raju nam otwierasz drzwi.

Refren: Miłosierdzia, Jezu mój, * ześlij z nieba na lud swój.
1. Usłysz, Jezu, modły nasze, * które płyną z wszystkich stron. * Spójrz na ojców ból i matek, * na łzy sierot, smutek żon. Ref.
2. Niech do Ciebie wszyscy wrócą * co wzgardzili wolą Twą. * W Twe objęcia niech się rzucą * i zapłaczą skruchy łzą. Ref.
3. Nie chcesz śmierci dla grzesznika, * lecz by przejrzał znów i żył, * by się zmienił w pokutnika, * dzieckiem Twoim, Jezu, był. Ref.
4. Miłosierdzia dla strapionych, * których serce rani miecz. * Dla cierpiących, opuszczonych, * rany ich bolesne lecz. Ref.
5. Miłosierne Serce Twoje, * dobry Jezu, ku nim skłoń, * a z ich oczu łzawe zdroje * niech ociera Twoja dłoń. Ref.
6. Miłosierdzia dla kapłanów, którzy słabi w życiu są. * I Twą wolę raz obraną * nie za bardzo pełnić chcą. Ref.
7. Miłosierdzia dla nas samych, * którzy pragniem dobrze żyć. * Wspieraj Jezu naszą wolę * i nas wspomnij w ciężkie dni. Ref.
8. Miłosierny dobry Jezu, * coś się ukrył w Hostii tej, * racz wysłuchać modły nasze, miłosierdzie na świat zlej. Ref.

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, * miłosierdzie okaż nam * i wysłuchaj to błaganie, * którym nas natchnąłeś sam.
Refren: Miłosierny Jezu mój, * wejrzyj z nieba na lud swój.
2. Miłosierdzia dla strapionych, * w których sercu utknął miecz; * dla bezdomnych, opuszczonych, * rany ich bolesne lecz. Ref.

1. Mój Jezu, ufam Tobie * przez wszystkie moje dni * i w każdej życia dobie, * nad wszystko ufam Ci.
2. Twym miłosierdziem Panie * ogarnij cały świat, * aż zniknie ból i łkanie, * miłości wzejdzie kwiat.
3. Przez miłosierdzia zdroje * dla zasług Boskiej krwi, * nas obdarz już pokojem, * ufamy Jezu Ci.

1. Nasze plany i nadzieje * coś niweczy raz po raz. * Tylko Boże miłosierdzie * nie zawodzi nigdy nas.
Refren: Jezu, ufam Tobie * od dziecięcych lat. * Jezu, ufam Tobie, * choćby wątpił świat. * Strzeż mnie, dobry Jezu, * jak własności swej * i w opiece czułej * duszę moją miej.
2. Ufność w miłosierdzie Boże * zapewnienie daje nam, * że w godzinę naszej * śmierci przyjdzie po nas Jezus sam. Ref.
3. W trudnych chwilach Twego życia * nie rozpaczaj, nie roń łez. * Ufność w Boże miłosierdzie * troskom twym położy kres. Ref.

O Krwi i Wodo, * któraś wypłynęła * z Najświętszego Serca Jezusowego, * jako zdrój miłosierdzia dla nas, * ufamy Tobie!

1. O, miłosierdzia, miłosierdzia Panie, * Twojego ludu niech Cię nędza wzruszy. * O dobry Jezu, przyjmij to błaganie, * które do Ciebie płynie z głębi duszy. * O, miłosierdzia.
2. O, miłosierdzia dla dusz, które giną, * z dala od Ciebie na bezdrożach świata. * Dla nich Twe rany krwią najdroższą płyną, * dla nich cierń ostry Twe czoło oplata. * O, miłosierdzia.
3. Przez Matki Twojej wszechwładną przyczynę, * rzuć nam Twej łaski ożywcze promienie. * I miłosierdzia przyspieszaj godzinę * i wszystkim, Jezu, wszystkim daj zbawienie. * O, miłosierdzia.

1. Pragnę miłością Twą * napełnić serce swe * i w każdej życia dobie * ciągle w niej trwać, * na ustach mieć: * Jezu mój, ufam Tobie.
2. Twoim odbiciem być, * zatopić duszę swą * w miłości dla mnie drogiej, * a serce me * w rytm zacznie bić: * Jezu mój, ufam Tobie.
3. Dopomóż Panie mi * łaskawe oczy mieć * i moje ręce obie; * z serc ludzkich tkać * miłości nić: * Jezu mój, ufam Tobie.
4. Dopomóż Panie mi * usłyszeć płaczu głos, * w cierpieniu i chorobie * pociechę nieść, * powtarzać w krąg: * Jezu mój, ufam Tobie.
5. Dopomóż Panie mi * ujarzmić język swój * i krzywd nie liczyć sobie; * a miłość Twa * doda mi sił: * Jezu mój, ufam Tobie.
6. Dopomóż Panie mi, * gdy przyjdzie życia kres, * me ciało spocznie w grobie; * przyjm duszę mą, * o Panie przyjm: * Jezu mój, ufam Tobie.

1. W każdym strapieniu i o każdej porze * czuwa nad nami miłosierdzie Boże. * Kto miłosierdziu Bożemu zaufa, * wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha.
2. Gdy krew i woda z Serca się polały, * Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały. * Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże, * w każdym strapieniu i o każdej porze.
3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto, * krew z wodą trysły falą przeobfitą. * Krew zmywająca tego świata grzechy, * woda kojąca balsamem pociechy.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!