Śpiewnik Siedleckiego

Pogrzeb chrześcijański

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem! Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11, 25).

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem! Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11, 25). Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa jest podstawowym źródłem nadziei chrześcijanina, że po śmierci spotka się z Nim w niebie. Rzeczywistość ta z ziemskiej perspektywy wydaje się być niejednokrotnie bardzo trudna. Obraz śmierci jest dla wielu zbyt bolesny, pełen dramatyzmu i napawający pustką wyrażoną w zadawanym często pytaniu: I co dalej? Dlatego w obrzędach pogrzebowych umacniamy naszą wiarę i modlimy się za naszych bliskich zmarłych, a towarzysząc im, oddajemy posługę w „tej ostatniej ziemskiej drodze”. Najpiękniejszym darem dla nich jest modlitwa, a czynna obecność w czasie liturgii pogrzebowej jest wyrazem wiary, że wszyscy spotkamy się w domu naszego Ojca. Jesteśmy także blisko tych, których ogarnął smutek z powodu odejścia bliskich ich sercu osób. W ten sposób pomagamy im trwać w silnej wierze w trudnych chwilach życia aż do spotkania się z Panem. W centrum obrzędów pogrzebu znajduje się Chrystus zmartwychwstały, któremu polecamy zmarłego. Zamieszczone niżej teksty i melodie zostały zaczerpnięte z Obrzędów pogrzebu, Katowice 1977, 1991, chyba że podano inaczej.

Refren: Bóg miłosierny daje odkupienie.
1. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, † Panie, wysłuchaj głosu mego. * Nachyl swe ucho * na głos mego błagania. Ref.
2. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * Panie, któż się ostoi? * Ale Ty udzielasz przebaczenia, * aby Ci ze czcią służono. Ref.
3. Pokładam nadzieję w Panu, † dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, * dusza moja oczekuje Pana. * Bardziej niż strażnicy poranka, * niech Izrael wygląda Pana. Ref.
4. U Pana jest bowiem łaska, * u Niego obfite odkupienie. * On odkupi Izraela * ze wszystkich jego grzechów. Ref.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu. * Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen. Ref.

Refren: Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.

1. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, * mieszkańcy chwały, wszyscy Święci Boży, * z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, * z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie.
Refren: Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, * uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, * a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, * aż przed oblicze Boga Najwyższego.
2. Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony, * On wezwał ciebie do królestwa światła, * niech na spotkanie w progach Ojca domu * po ciebie wyjdzie litościwa Matka. Ref.
3. Promienny Chryste, Boski Zbawicielu, * jedyne światło, które nie zna zmierzchu, * bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem, * pozwól oglądać chwały Twej majestat. Ref.

Refren: Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam, * mój Stworzycielu i najlepszy Ojcze. * Do domu wracam, jak strudzony pielgrzym, * a Ty z miłością przyjmij mnie z powrotem.
1. Stanę przed Stwórcą i przed moim Bogiem, * On mnie z miłości wezwał do istnienia. * Tchnął swego Ducha, stworzył na swój obraz, * jak własne dziecko znał mnie po imieniu. Ref.
2. Wstyd mnie ogarnia, że przed Tobą stanę, * tak niepodobny, Boże mój, do Ciebie. * Nie karz mnie za to zbyt surowym sądem, * rozpoznaj, Ojcze, swoje dziecko we mnie. Ref.
3. Tułaczka moja już dobiegła kresu, * dla moich oczu słońce ziemi zgasło. * W Tobie, mój Panie, znajdę pokój wieczny, * Ty będziesz dla mnie nie gasnącym światłem. Ref.

Niech aniołowie zawiodą cię do raju, * a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą cię męczennicy * i wprowadzą cię do krainy życia wiecznego. * Chóry anielskie niechaj cię podejmą * i z Chrystusem zmartwychwstałym * miej radość wieczną.

Ja jestem zmartwychwstanie i życie, * kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie, * a każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, * nie umrze na wieki.

Refren: W krainie życia będę widział Boga.
1. Miłuję Pana, albowiem usłyszał * głos mego błagania. * Bo skłonił ku mnie swe ucho * w dniu, w którym wołałem. Ref.
2. Oplotły mnie więzy śmierci, † dosięgły mnie pęta otchłani, * ogarnął mnie strach i udręka. * Ale wezwałem imienia Pana: * „Panie, ratuj moje życie”. Ref.
3. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, * Bóg nasz jest miłosierny. * Pan strzeże ludzi prostego serca: * byłem w niedoli, a On mnie wybawił. Ref.
4. Wróć, duszo moja, do swego spokoju, * bo Pan dobro ci wyświadczył. * Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, * oczy od łez, nogi od upadku. * Będę chodził w obecności Pana * w krainie żyjących. Ref.
5. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu. * Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen. Ref.

K.: 1. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, * pociesz tych, którzy płaczą nad …śmiercią N.
W.: Wysłuchaj nas, Panie.
2. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, * obdarz naszego brata (naszą siostrę) życiem wiecznym. * Wysłuchaj nas, Panie.
3. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym, * wprowadź naszego brata (naszą siostrę) do nieba. * Wysłuchaj nas, Panie.
4. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata (naszą siostrę) wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go (ją) Duchem Świętym, * przyjmij go (ją) do grona swoich wybranych. * Wysłuchaj nas, Panie.
5a. Jezu, Ty posilałeś naszego brata (naszą siostrę) Najświętszym Ciałem i Krwią swoją, * daj mu (jej) udział w uczcie Twojego królestwa. * Wysłuchaj nas, Panie.
Za kapłana
5b. Jezu, Ty pozwoliłeś swojemu słudze składać Eucharystyczną Ofiarę, * spraw, aby Ciebie chwalił na wieki. * Wysłuchaj nas, Panie.
6. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata (naszej siostry), * daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. * Wysłuchaj nas, Panie.
K.: Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel.
W.: Ojcze nasz…

K.: Niech was błogosławi Bóg, Ojciec wszelkiej pociechy, * który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania.
W.: Amen.
K.: Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, * a wszystkim zmarłym światła i pokoju.
W.: Amen.
K.: Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, * który prawdziwie zmartwychwstał.
W.: Amen.
K.: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W.: Amen.
Pokropienie wodą święconą
Niech Bóg da tobie pić ze źródła wody życia.
Rzucenie grudki ziemi
Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju.

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, * życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. * Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. * Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. * Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. * A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, * po tym wygnaniu nam okaż. * O łaskawa, o litościwa, * o słodka Panno Maryjo.

1. Witaj, Królowo, Matko litości, * nasza nadziejo, życia słodkości! * Witaj, Maryjo, Matko jedyna, * Matko nas ludzi, Salve, Regina!
2. Nędzne my, dzieci Ewy, wołamy * do Ciebie, Matko, z płaczem wzdychamy: * niech nas wspomaga Twoja przyczyna, * na tym padole, Salve, Regina!
3. Zwróć, Pośredniczko, na nas wejrzenie, * przyjmij łaskawie nasze westchnienie, * pokaż nam, Matko, swojego Syna, * w górnej krainie, Salve, Regina!

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!