Śpiewnik Siedleckiego

Nieszpory

O Najświętszej Maryi Pannie

Nieszpory o Najświętszej Maryi Pannie

Zamieszczone niżej Nieszpory zawierają utwierdzone tradycją teksty psalmów w tłumaczeniu F. Karpińskiego (XVIII wiek), przekłady pieśni biblijnych są nowsze, autorstwa M. Skwarnickiego. Melodie psalmów są powiązane z tonami gregoriańskimi, przy jednoczesnym wprowadzeniu elementów pochodzenia ludowego. Autorem melodii antyfon i responsoriów jest A. Nikodemowicz.

K.: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
K.: Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
W.:Jak od początku była tak i ninie * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. (Alleluja.)

1. Witaj, Gwiazdo morza, * wielka Matko Boga, * Panno zawsze czysta, * Bramo niebios błoga.
2. Ty, coś Gabryjela * słowem przywitana, * utwierdź nas w pokoju, * odmień Ewy miano.
3. Winnych wyzwól z więzów, * ślepym powróć blaski, * oddal nasze nędze, * uproś wszelkie łaski.
4. Okaż, żeś jest Matką, * wzrusz modłami swymi * Tego, co Twym Synem * zechciał być na ziemi.
5. O Dziewico sławna * i pokory wzorze, * wyzwolonym z winy * daj nam żyć w pokorze.
6. Daj wieść życie czyste, * drogę ściel bezpieczną, * widzieć daj Jezusa, * mieć z Nim radość wieczną.
7. Bogu Ojcu chwała, * Chrystusowi pienie, * Obu z Duchem Świętym * Jedno uwielbienie. Amen.

1 Ant. Bądź pozdrowiona, Maryjo, * pełna łaski, Pan z Tobą.

1. Ucieszyła mnie wieść pożądana: * pójdziemy do domu naszego Pana. * Jerozolimo w tym świętym progu * dajmy cześć Bogu.
2. Jerozolima dom nasz, dom Boży, * budowa jego co dzień się mnoży; * kędy ma słynąć słodka swoboda * i braci zgoda.
3. Tam pokolenia przyjdą gromadnie, * przed Panem każdy w pokorze padnie, * iszcząc swe śluby i śluby owe, * Izraelowe.
4. Tam w świętej sieni codziennie siędą * pocześni starce, sądzić lud będą. * Tam się Dawida domem zaszczyca * trwała stolica.
5. Proścież o pokój Jerozolimy * i o obfitość Boga prosimy. * Moc Pańska pokój stanowić będzie, * dostatek wszędzie.
6. Dla braci naszych i dla bliźniego * prośmy o pokój, a dla świętego * domu Pańskiego w każdej godzinie * niech dobro płynie.
7. Chwała bądź Bogu Ojcu i Synowi, * przenajświętszemu oraz Duchowi; * jako przed wieki była, tak i ninie * niech zawsze słynie. 1 Ant.

2 Ant. Oto ja służebnica Pańska, * niech mi się stanie według Twego słowa.

1. Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje, * daremnie nad nim rzemieślnik pracuje.
2. Jeżeli miasta Pan nie strzeże z góry, * próżno straż czujna opasuje mury.
3. O wy, co chlebem nędzy swej żyjecie, * śpiesząc do pracy, jak tylko spoczniecie:
4. Jeżeli Pańskiej nie macie pomocy, * na nic się przyda wstawać o północy!
5. Kiedy Pan raczy wspierać swymi siły, * wybranym swoim da spoczynek miły.
6. W dziedzictwie Pańskim dadzą płodne matki * Izraelowi niezliczone dziatki.
7. Jako te strzały, które strzelec żywy * ze swej bez wieści wypuszcza cięciwy.
8. Tak rozegnane Jakubowe syny, * gdzieś zaludniają nieznane krainy.
9. Szczęśliwy to mąż, który z tamtych stanu * żądanie swoje ma spełnione w Panu.
10. Nie zlęknie się, śmiało odpowiada, * gdy do swych w bramie nieprzyjaciół gada.
11. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu;
12. Jak od początku była tak i ninie, * i na wieki niechaj zawsze słynie. 2 Ant.

3 Ant. Błogosławiona jesteś między niewiastami * i błogosławiony owoc Twojego łona.

1. Jerozolimo, chwal Pana nad pany * ramieniem Jego mur Twój opasany.
2. Górny Syjonie, chwal swojego Boga, * żadna cię przy Nim nie obejdzie trwoga.
3. On twoje zamki w bramach obwarował, * gdzie syny twoje bezpiecznie zachował.
4. On twe granice pokojem zaszczyca, * w których cię zboża dostatkiem nasyca.
5. On, skoro ziemi swe powie wyroki, * nie znają żadnej słowa Jego zwłoki.
6. On pola śniegiem jak wełną odziewa, * a szron po ziemi jak popiół rozsiewa.
7. On, gdy rozkaże, lodem krzepnie zima, * której ostrości któż łatwo wytrzyma?
8. Znowu rzekł słowo: rozpłyną się lody; * wionie Duch Jego, powzbierały wody.
9. Bóg prawa, Bóg swe sądy Jakubowi, * Bóg podał zakon swój Izraelowi.
10. Żadnym narodom On tak się nie stawił * łaskawie, ani praw swoich objawił.
11. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu;
12. Jak od początku była tak i ninie, * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. 3 Ant.

K.: Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, * Pan z Tobą.
W.: Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, * Pan z Tobą.
K.: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona.
W.: Pan z Tobą.
K.: Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
W.: Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, * Pan z Tobą.

Ant. do pieśni Maryi. Błogosławiona jesteś Maryjo, * któraś uwierzyła, * że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.

1. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego, * chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.
Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha, * Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.
2. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, * łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, * odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.
3. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, * którego moc przedziwna, święte imię Jego.
Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, * bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
4. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, * rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.
Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, * wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
5. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, * bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.
Przyjął do łaski sługę Izraela cnego, * wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.
6. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym, * Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.
Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu, * chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
7. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, * teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

Uwielbiajmy Boga, Ojca wszechmogącego, który postanowił, aby wszystkie pokolenia czciły Maryję, Matkę Jego Syna. Zanośmy do Niego pokorne błagania:
Niech Pełna Łaski * wstawia się za nami!
1. Boże, sprawco cudów, * Ty wprowadziłeś Niepokalaną Dziewicę Maryję z ciałem i duszą do niebieskiej chwały Chrystusa, * rozpal serca swych dzieci * pragnieniem tej samej chwały.
2. Ty nam dałeś Maryję za Matkę, * przez Jej wstawiennictwo ześlij zdrowie chorym, pociechę strapionym, przebaczenie grzesznym, * wszystkim udziel * pokoju i zbawienia.
3. Ty ustanowiłeś Maryję * Matką miłosierdzia, * daj, aby ci, którzy się znajdują w niebezpieczeństwie, * doznali Jej macierzyńskiej miłości.
4. Ty zechciałeś, by Maryja * była Matką rodziny w domu Jezusa i Józefa, * spraw za Jej wstawiennictwem, * aby wszystkie matki strzegły miłości i świętości swoich rodzin.
5. Ty ukoronowałeś Maryję * na Królową niebios, * spraw, aby zmarli radowali się na wieki * w Twoim królestwie razem ze świętymi.

(Na melodię - p. nr.779l)

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!