Śpiewnik Siedleckiego

Pieśni ku czci Świętego Józefa

Pieśni ku czci św. Józefa ukazują jego cnoty i przywileje

Święty Józef jest Opiekunem Jezusa Chrystusa, Oblubieńcem Bogarodzicy, patronem Kościoła, rodziny, ojców i ludzi pracy. Jego imię wymienia się w modlitwach eucharystycznych. Pieśni ku czci św. Józefa ukazują jego cnoty i przywileje. Nazywany jest mężem sprawiedliwym, wiernym i roztropnym sługą wypełniającym obowiązki względem Świętej Rodziny. Czcimy go także jako patrona dobrej śmierci.

1. Duszo moja, niech pieśń twoja * głosi Józefowi cześć. * On wybrany, niezrównany, * więc mu hołdy trzeba nieść.
Refren: Z nami chwałę niebo całe, * niech u Bożych złoży nóg, * że bez miary swoje dary * na Józefa rozlał Bóg.
2. On w świętości i czystości * po Maryi pierwszym był, * przy Panience on w stajence * pierwszy Boże Dziecię czcił. Ref.
3. Na swym łonie jak na tronie * Króla niebios Józef niósł; * w Nazarecie Boskie Dziecię, * słodki Jezus przy nim rósł. Ref.
4. Z jego ręki, wznosząc dzięki, * nasz Zbawiciel pokarm brał * i piastuna, opiekuna, * Bóg Wcielony Ojcem zwał. Ref.
5. Cóż dziwnego, że od niego * taki chwały bije blask, * że na tronie, tam w Syjonie, * on szafarzem Bożych łask. Ref.
6. O, wzywajmy i błagajmy, * by opieką świecił nam, * by z ziemskiego życia tego * do niebieskich powiódł bram. Ref.

1. Józefie, niebian ozdobo i chwało, * nadziejo życia, podporo ty świata! * Przyjm pieśń radosną, co z głębi serc śmiało, * = ku tobie wzlata.
2. Bóg oblubieńcem cię czyni Dziewicy, * dozwala ojcem wiecznego zwać Słowa. * W twe się ramiona zdrój zbawczej krynicy * = z ufnością chowa.
3. Odkupiciela, co leży w stajence, * o którym chóry proroków śpiewały, * ty, szczęsny, widzisz i biorąc na ręce, * = czcisz hołdem chwały.
4. Bóg, Król mocarzy i Władca przestworzy, * przed którym, w pęta skowana łańcucha, * drży moc piekielna i niebo się korzy, * = twych zleceń słucha.
5. Bądź chwała Trójcy, co tobie udziela * tak wielkich w niebie zaszczytów obficie; * niech dla twych zasług nam pełne wesela * = da wieczne życie.

1. Józefie, święty patronie, * ku prośbom naszym się skłoń, * do ciebie wznosimy dłonie, * opieką swoją nas chroń.
Refren: Racz stróżem być młodzieńczych lat, * by grzeszny im nie szkodził świat! * O, strzeż, o, strzeż młodzieńczych lat. * Jezusa lata dziecięce * Bóg zwierzył opiece twej; * przyjm także nasz wiek w swe ręce * i nad nim opiekę miej.
2. O, zleć nas Zbawcy naszemu, * któregoś piastunem był * i prowadź, prowadź ku Niemu, * do cnoty dodawaj sił. Ref.
3. Niech w sercach naszych przebywa * Bóg Jezus z Maryją wraz, * niech grzech od Nich nie odrywa * przez wszystek żywota czas. Ref.
4. O nasz niebieski patronie, * ku prośbom naszym się skłoń, * tak w życiu jak i przy zgonie * opieką swoją nas chroń. Ref.

1. O Józefie ukochany! Pod opieką twoją rósł, * Chleb żywota z nieba dany, tyś Go na swym ręku niósł; * tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód, * tyś nam ustrzegł i zachował ten miłości Bożej cud!
Refren: Dla Niego żyć, z tobą Go czcić, * gdzie chwały swej On tai blask, * by wszystkim nam był Jezus sam; * ach uproś tę najdroższą z łask.
2. Tego, który w Nazarecie tobie powierzony był, * my strzeżemy na tym świecie, gdzie majestat Boży skrył. * Twą miłością, sercem twoim, ucz Jezusa wielbić tu, * jak ty pracą, łzami, znojem, całym życiem służyć Mu. Ref.
3. Niech z ołtarza tajemnicy ponad całym światem już * zakróluje Syn Dziewicy, Bóg Zbawiciel, Życie dusz! * W sakramencie ukrytemu niech cześć odda cały świat, * każde serce niech ku Niemu swej miłości niesie kwiat! Ref.

1. Otocz opieką nasz Kościół Święty, * o patriarcho, z wszystkich wybrany; * tyś miał w swej pieczy skarb niepojęty, * Zbawcę naszego, Pana nad pany.
2. Czule kochałeś to Boże dziecię, * ciągłym czuwaniem strzegłeś od złego; * obroń nękane dziś w całym świecie, * dzieci Kościoła Chrystusowego.
3. Przyjdź nam z pomocą, zwalczaj ciemności, * w walce podtrzymuj silnym ramieniem; * rozpal nam w sercach ogień miłości, * wzmacniaj nadzieję, strzeż przed zwątpieniem.
4. Mężny obrońco i nasz patronie, * otocz opieką Ojca Świętego, * aby przez ciemne mroki i tonie * wiódł Kościół w ciszę portu wiecznego.

1. Szczęśliwy, kto sobie patrona * Józefa ma za opiekuna; * niechaj się niczego nie boi, * bo Święty Józef przy nim stoi, * nie zginie.
2. Idźcie precz, marności światowe, * boście mnie zagubić gotowe; * już ja mam nad wszystko słodszego * Józefa, opiekuna swego, * przy sobie.
3. Ustąpcie, szatańskie najazdy! * Przyzna to ze mną człowiek każdy, * że choćby i piekło powstało, * całe się na mnie zbuntowało, * nie zginę.
4. Gdy mi jest Józef ulubiony * obrońcą od każdej złej strony, * on mnie z swej nie puści opieki * i zginąć nie da mi na wieki, * po zgonie.
5. Przeto cię upraszam serdecznie, * Józefie, bym mógł żyć bezpiecznie; * a w końcu lekkie miał skonanie * i grzechów swoich darowanie, * przy śmierci.
6. Gdy mi zaś przyjdzie przed Sędziego * stawić się najsprawiedliwszego * bądźże mi, Józefie, przy sądzie, * kiedy mnie sądzić Bóg zasiądzie, * patronem.

Święty Józefie, patronie nasz! * Święty Józefie, patronie nasz! * Módl się, módl się, * módl się za nami. (3 x)

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!