Śpiewnik Siedleckiego

Pieśni do Trójcy Świętej

Liturgia Kościoła pozwala nam uczestniczyć w życiu Trójcy Świętej

Prawda o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym i Jego wewnętrznym życiu jest fundamentem wiary i życia każdego chrześcijanina. Liturgia Kościoła pozwala nam uczestniczyć w życiu Trójcy Świętej. W imię Trójjedynego Boga zostaliśmy ochrzczeni. Ta prawda przekracza możliwości ludzkiego poznania. Uwielbiamy Boga w Trzech Osobach: Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Trójjedyny jest największą tajemnicą chrześcijaństwa, którą objawił nam Jezus Chrystus, Syn Boży, a Duch Święty umacnia nas w wierze, abyśmy doszli do pełnego zjednoczenia z Bogiem.

Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu, * jak była na początku, * teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

1. Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, * o błogosławiona Trójco! * Ratuj stworzenie, daj opatrzenie, * o błogosławiona Trójco!
2. Wlej Ducha Twego do serca mego, * o błogosławiona Trójco! * Wspomóż w potrzebie proszących Ciebie, * o błogosławiona Trójco!
3. Daj dar miłości i pobożności, * o błogosławiona Trójco! * Szczęść zebranemu ludowi Twemu, * o błogosławiona Trójco!
4. Odpuść nam złości dla Twej miłości, * o błogosławiona Trójco! * Oddal głód, wojny, daj czas spokojny, * o błogosławiona Trójco!
5. Strzeż nas żyjących, broń konających, * o błogosławiona Trójco! * Daj nam być w niebie, prosimy Ciebie, * o błogosławiona Trójco!

1. Jeden w naturze, w Osobach troisty, * Ojcze i Synu, z Duchem wiekuisty; * we Trzech Osobach nic nie podzielony, * bądź pochwalony.
2. Do Ciebie, Trójco Przenajświętsza, wołam, * na pomoc swoją Ciebie kornie wzywam; * dla Twej dobroci pobłogosław wszemu * stworzeniu swemu.
3. Pokaż ojcowską, Ojcze, łaskę swoją; * Synu, w Krwi Twojej oczyść duszę moją. * Przyjdź, Duchu Święty, pociesz nas w potrzebie, * proszących Ciebie.
4. Sobie równego, Ojcze, Syna rodzisz, * Duchu, społecznie od Obu pochodzisz; * a my w Twej łasce niech się odrodzimy * i z cnót słyniemy.
5. Tyś w Trzech Osobach złączon jest jednością * Bóstwa jednego mocą i wiecznością; * złącz i nas mocno wiary statecznością * i serc miłością.
6. Oddal niezgody, głód, zarazę, wojny, * bądź dla nas grzesznych w łaskach Twoich hojny; * daj dobre życie, grzechów opłakanie, * w łasce skonanie.
7. A gdy doczesne życie już ustanie, * przyjm duszę moją w łasce Twojej, Panie; * niechże oglądam w Trójcy jedynego * Stwórcę swojego.

1. Światłości wieczna, Boże nasz, * co w Trójcy Świętej życie masz! * Twą miłość w serca nasze wlej * z dobroci niepojętej swej.
2. Poranną chwałą czcimy Cię, * przed snem do Ciebie modlim się. * O spraw, niech wszyscy dojdziem tam, * gdzie niebian szczęściem jesteś sam.
3. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi * i w równej niechaj będzie czci * Syn Boży z Duchem Świętym wraz, * i teraz, i po wieczny czas. * Amen.

1. Trójcy Najświętszej naszą cześć * śpiewamy sercem całym. * Miłości hołd Jej chcemy nieść * i głosić słowa chwały.
2. Ojciec nas stworzył, zbawił Syn, * a Duch umacnia w wierze. * Dać Bogu każdą myśl i czyn * pragniemy wdzięczni szczerze.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!