Śpiewnik Siedleckiego

Litanie

są tradycyjną formą modlitwy błagalnej Kościoła, przeznaczoną do prywatnego i wspólnotowego odmawiania.

Litanie są tradycyjną formą modlitwy błagalnej Kościoła, przeznaczoną do prywatnego i wspólnotowego odmawiania. Każda litania zawiera swoistego rodzaju melodykę: wypowiadane określone wezwania ipowtarzane te same zwroty wprowadzają nas w stan głębokiego zjednoczenia z Bogiem. Szczególny tego wyraz odczuwa się we wspólnotowym odmawianiu litanii. Każda litania przybliża nam przymioty osób Trójcy Świętej, do których się modlimy, a także cechy świętych i błogosławionych, których prosimy o wstawiennictwo. Spolszczoną pisownię pierwszego wezwania (elejson, Chryste) przyjęliśmy za księgami liturgicznymi.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami.
Boże, Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu, Synu Boga żywego,
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości, z
Jezu, Synu Maryi Panny, …

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga, …

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, …

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła, …

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić wpotrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za mani
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy, …

Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Michale, módl się za nami.
Święci Aniołowie Boży, módlcie się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święty Andrzeju, módl się z nami….

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo módl się za nami.
Święty Wincenty a Paulo,
Święty Wincenty, wzorze wszelkich cnót chrześcijańskich,
Święty Wincenty, wytrwale zwalczający wszelkie pokusy,
Święty Wincenty, wierny i roztropny sługo Boży, …

Kyrie, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, elejson. Chryste, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Janie Pawle,
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka, …

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi * i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, * Pan z Tobą, * błogosławionaś Ty między niewiastami * i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. *
Święta Maryjo, Matko Boża, * módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. *
Oto ja, służebnica Pańska, * niech mi się stanie według słowa Twego. *
Zdrowaś Maryjo… *
A Słowo stało się ciałem * i zamieszkało między nami. *
Zdrowaś Maryjo…
K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. * W.:Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, † abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, * przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, * a światłość wiekuista niechaj im świeci. (3 x)

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!