Bóg powołał do istnienia aniołów. Ich zadaniem jest pomagać wszystkim tym, którzy pragną dostąpić zbawienia. Są oni duchami, które mają swoje określone role w dziele zbawczym. Oddajemy cześć archaniołom – Michałowi, Rafałowi i Gabrielowi oraz aniołom stróżom. Pieśni ku ich czci wyrażają wiarę w ich potężne wstawiennictwo i opiekę, którą pełnią zgodnie z Bożym planem zbawczym.

Świętych archaniołów Michała, Rafała i Gabriela (29 września)

Ku czci świętych Aniołów Stróżów (2 października)