Śpiewnik Siedleckiego

wniebowstąpienie Pańskie

Jest ono “naszym zwycięstwem”, wielką tajemnicą naszego zbawienia

Chrystus uwielbiony, przebywający z Bogiem, równocześnie jest z nami “po wszystkie dni…” Żyje bowiem w swoim Kościele, a przez niego jest obecny w świecie i dla świata. Każda wspólnota wierzących jest świadoma tej obecności. Dlatego nieustannie woła do Niego: “Kyrie, eleison – Panie, zmiłuj się nad nami!” A zatem wniebowstąpienie nie oznacza rozstania się ze światem. Jest ono “naszym zwycięstwem”, wielką tajemnicą naszego zbawienia

1. Chrystus Pan w niebo wstępuje, * niech się wierny lud raduje! * Na cześć Jego zawołajmy, * chwałę Panu zaśpiewajmy: * Alleluja, alleluja!
2. Chóry niebian Go witają, * cześć i chwałę Mu oddają; * wielce cieszą się anieli, * kiedy Chrystusa ujrzeli: * Alleluja, alleluja!
3. Chrystus Pan wstąpił dnia tego * do królestwa niebieskiego, * równy w Bóstwie Ojcu swemu * usiadł po prawicy Jemu. * Alleluja, alleluja!
4. Miejsce nam gotuje w niebie, * chcąc nas wszystkich mieć u siebie; * niebaśmy już dziedzicami, * porównani z aniołami. * Alleluja, alleluja!
5. Niechaj ustępuje trwoga, * mamy Zbawiciela Boga! * Szatan, grzech i śmierć zwalczona, * przez Chrystusa zwyciężona. * Alleluja, alleluja!
6. Obiecał Ducha Świętego, * aby strzegł serca naszego, * aby cieszył nas i bronił * i od czarta nas zasłonił. * Alleluja, alleluja!
7. Apostołowie, patrzajcie, * za Nim w niebo spoglądajcie; * Jezus ten, co od was idzie, * by świat sądzić, znowu przyjdzie. * Alleluja, alleluja!
8. Czemu, patrząc tu, stoicie? * Czy słów Mistrza nie pomnicie? * „Idąc w cały świat pogański, * głoście mu testament Pański”. * Alleluja, alleluja!
9. „Gdy Me słowa wykonacie, * życie swoje za Mnie dacie, * wtedy przyjmę Was do siebie * i uwieńczę chwałą w niebie”. Alleluja, alleluja!
10. Tego czasu wesołego * chwalmy z serca Pana swego; * chwała bądź Bogu naszemu, * w Trójcy Świętej jedynemu. * Alleluja, alleluja!

1. Ciesz się, Królowo Anielska, * wesel się, Pani Niebieska! * Wszyscy Ci dziś winszujemy, * z weselem wyśpiewujemy: * Alleluja!
2. Że Syn Twój już zmartwychwstały, * w niebiosa wszedł do swej chwały; * któregoś Ty godna była, * żeś Go na ręku nosiła. * Alleluja!
3. Ciesz się i wesel się w niebie, * proś Go za nami w potrzebie, * byśmy się też tam dostali * i na wiek wieków śpiewali: * Alleluja!

1. Otoczon gronem świętych aniołów, * dziwiąc tryumfem świat cały, * z pośrodka wiernych swych apostołów * wzniósł się do nieba Pan chwały.
2. Płakał i bolał nad grzesznym ludem, * nim prawdę w sercach odrodził, * nim zgładził grzechy odkupu cudem * i ludzi z Bogiem pogodził.
3. Wraca do Ojca jako Syn prawy * Słowo Przedwieczne, Bóg wielki, * by Go na tronie mocy i sławy * wielbił i kochał duch wszelki.
4. Wraca, lecz jeszcze zstąpi w świetności, * z berłem i rózgą w swej dłoni; * w dniu ostatecznym ukarze złości, * skroń dobrych chwałą osłoni.
5. Zlituj się, Boże, nad dziećmi swymi, * któryś jest dobry bez miary; * Tobie moc dana na niebie, ziemi, * ześlijże na nas swe dary.
6. Rządź Twym Kościołem, zwiększaj go, Panie, * broń od grzechowej zarazy; * niech wierność, zgoda wśród nas zostanie * i bojaźń Twojej obrazy.

1. Zaświtał blaskiem promiennym * przez wszystkich dzień upragniony, * bo Chrystus, świata nadzieja, * wstępuje w niebo wysokie.
2. Gdy swoją mocą podeptał * szatana, księcia ciemności, * przed Ojcem staje przynosząc * zwycięską chwałę wcielenia.
3. Odchodzi w jasnym obłoku * i ufność ludziom przywraca, * bo rajskie bramy otworzył * praojców grzechem zamknięte.
4. O jakże wielkim weselem * jest Syn zrodzony z Dziewicy! * Przyjąwszy krzyż i zhańbienie * króluje z Ojcem na wieki.
5. Składajmy przeto podziękę * naszemu Panu i Zbawcy, * bo ludzkie ciało cierpiące * do Ojca domu wprowadził.
6. Niech jedna radość połączy * mieszkańców nieba i ziemi, * bo Jezus idąc do Ojca * pomiędzy nami zostaje.
7. Przyciągnij teraz, o Chryste, * do siebie serca człowiecze * i Duchem Świętym napełnij, * gdy nam Go poślesz od Ojca. Amen.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!