Śpiewnik Siedleckiego

Koronka

do Miłosierdzia Bożego

Wiara we wstawiennictwo świętych pozwala nam z wielką ufnością posługiwać się tymi słowami, którymi oni modlili się do Trójjedynego. Dzięki objawieniom św. Faustyny Kowalskiej mamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i tą modlitwą uczymy się jak bezgranicznie zaufać Bogu, powierzyć Mu wszelkie swoje życiowe sytuacje, stać się dzieckiem, które tuli się w ramionach miłosiernego Ojca. Takiej miłości potrzebuje nie tylko każdy z nas osobiście, ale potrzebują jej także rodziny, wspólnoty i cały świat.

Na początku: W Imię Ojca…, Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

I melodia

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

I, III, V dziesiątek
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

II, IV dziesiątek
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3 x).

II melodia

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

I, III, V dziesiątek
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

II, IV dziesiątek
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3 x).

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!