Śpiewnik Siedleckiego

Nieszpory Niedzielne

Drugi Tydzień

Nieszpory Niedzielne – II Tydzień

Zamieszczone niżej Nieszpory zawierają utwierdzone tradycją teksty psalmów w tłumaczeniu F. Karpińskiego (XVIII wiek), przekłady pieśni biblijnych są nowsze, autorstwa M. Skwarnickiego. Melodie psalmów są powiązane z tonami gregoriańskimi, przy jednoczesnym wprowadzeniu elementów pochodzenia ludowego. Autorem melodii antyfon i responsoriów jest A. Nikodemowicz.

K.: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
K.: Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
W.:Jak od początku była tak i ninie * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. (Alleluja.)

1. Błogosławiony jesteś, Boże, * w jedności Trójcy doskonały; * oto już gaśnie blask słoneczny, * dlatego ześlij światło w serca.

2. Ciebie sławimy pieśnią rano, * wielbimy hymnem o zachodzie, * Tobie oddawać chcemy chwałę * przez wszystkie wieki nieskończone.

3. Ojcu, Synowi i Duchowi * niech będzie chwała i podzięka; * Bóg wszechmogący w Trójcy Świętej * niech raczy przyjąć nasze modły. Amen.

1 Ant. Chrystus Pan jest kapłanem na wieki, * na wzór Melchizedeka. * Alleluja.

1. Rzekł Pan do Pana mego łaskawym * swym głosem: siądź mi przy boku prawym.
2. Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi * dam za podnóżek pod Twoje nogi.
3. Berło Twej mocy wydam z Syjonu, * świat cały padnie u Twego tronu.
4. A Ty używać będziesz praw swoich, * wśród nieprzyjaciół panując Twoich.
5. Skoro rozpoczniesz Twe panowanie, * przy Tobie lud Twój w jasności stanie.
6. Nim jeszcze zorzy świecić kazałem, * Ciebie z wnętrzności Moich wydałem.
7. Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa * danego nigdy nie cofnie słowa,
8. Ty jesteś Kapłan do końca wieka, * według obrządku Melchizedeka.
9. Przy Twej prawicy Pan jest nad pany, * w dzień gniewu swego zetrze tyrany.
10. Sąd swój rozciągnie po całym świecie * i nieposłuszne narody zgniecie.
11. Pyszną na ziemi głowę poniży, * która Mu Jego chwały ubliży.
12. Z mętnej po drodze pić będzie rzeki, * dlatego głowę wzniesie na wieki.
13. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu;
14. Jak od początku była, tak i ninie * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. 1 Ant.

2 Ant. Nasz Bóg jest w niebie, * czyni wszystko, co zechce. * Alleluja.

1. Nie nam, o Panie, nie nam, ale Twemu * daj Imieniowi chwałę Najświętszemu.
2. Niechaj wiadome i sławione wszędzie, * Twe miłosierdzie i Twa prawda będzie.
3. Nasz Bóg na niebie: cokolwiek zamyśli, * wszystko się musi stać po Jego myśli.
4. Niech Mu ufają, którzy Go się boją, * bo bez wątpienia w łasce Jego stoją.
5. Każdemu łaskaw pobożnemu człeku, * tak w małym, jako i w dorosłym wieku.
6. Niebo wysokie Jego jest mieszkanie, * a ziemię ludziom oddał w używanie.
7. Nie martwi, Panie, będą Cię chwalili, * ani ci, którzy pod ziemię zstąpili.
8. Lecz my, co jeszcze na ziemi żyjemy, * wiecznymi czasy sławić Cię będziemy.
9. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
10. Jak od początku była tak i ninie, * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. 2 Ant.

3 Ant. Chwalcie Boga naszego wszyscy Jego słudzy, * wielcy i mali. * Alleluja.

1. Alleluja. * Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych, * alleluja * i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich. * Alleluja, alleluja.
2. Alleluja. * Ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, * alleluja, * i Mocą, i panowaniem. * Alleluja, alleluja.
3. Alleluja. * I ponad wszelkim innym imieniem, * alleluja, * wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. * Alleluja, alleluja.
4. Alleluja. * I wszystko poddał pod Jego stopy, * alleluja, * a Jego ustanowił Głową Kościoła. * Alleluja, alleluja.
5. Alleluja. * Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, * alleluja. * Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. * Alleluja, alleluja. 3 Ant.

K.: Niech Imię Pańskie * będzie błogosławione.
W.: Niech Imię Pańskie * będzie błogosławione.
K.: Teraz i na wieki.
W.: Będzie błogosławione.
K.: Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
W.: Niech Imię Pańskie * będzie błogosławione.

1. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego, * chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.
Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha, * Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.
2. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, * łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, * odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.
3. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, * którego moc przedziwna, święte imię Jego.
Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, * bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
4. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, * rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.
Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, * wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
5. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, * bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.
Przyjął do łaski sługę Izraela cnego, * wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.
6. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym, * Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.
Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu, * chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
7. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, * teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

Chrystus Pan jest naszą głową, a my członkami Jego Ciała. Uwielbiajmy Go i z radością wołajmy:
Niech przyjdzie, Panie, * Twoje królestwo.
1. Nasz Zbawicielu, * uczyń swój Kościół żywym znakiem zjednoczenia całej ludzkości, * i skutecznym narzędziem zbawienia * wszystkich narodów.
2. Bądź zawsze z kolegium biskupów * i naszym papieżem, * udziel im daru jedności, * miłości i pokoju.
3. Spraw, niech chrześcijanie * ściślej zjednoczą się z Tobą jako Boską głową * i swym życiem * świadczą o Twoim królestwie.
4. Racz obdarzyć * świat pokojem, * niech wszędzie zapanuje * bezpieczeństwo i zgoda.
5. Udziel zmarłym * chwały zmartwychwstania, * spraw, abyśmy się stali * uczestnikami ich szczęścia.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!