Śpiewnik Siedleckiego

Jezusa Wiecznego Kapłana

Głównym celem święta jest kontemplacja piękna i świętości kapłaństwa samego Chrystusa

W lutym 2013 roku Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wprowadziła, na prośbę wiernych, święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Obchodzimy je w czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Głównym celem święta jest kontemplacja piękna i świętości kapłaństwa samego Chrystusa. Zwraca się także uwagę na modlitwę o świętość kapłanów. Zamieszczone niżej pieśni można wykonywać także podczas nabożeństw powołaniowych, misyjnych, święceń i jubileuszy kapłańskich.

Refren: Idźcie na cały świat * i nauczajcie wszystkie narody!
1. Żniwo wprawdzie wielkie, * ale robotników mało. * Proście więc Pana żniwa, * żeby wyprawił robotników na żniwo swoje! Ref.
2. Nie wyście Mnie wybrali, * ale Ja was wybrałem * i przeznaczyłem was na to, * abyście szli i owoc przynosili. Ref.
3. To wam przykazuję, * abyście się wzajemnie miłowali. * Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi, * jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Ref.
4. Jak Ojciec Mnie posłał, * tak i Ja was posyłam. * Weźmijcie Ducha Świętego * i bądźcie Moimi świadkami aż po krańce ziemi. Ref.
5. Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, * ten Mnie przyjmuje. * A kto Mnie przyjmuje, * przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Ref.

1. Kapłańskie Serce Jezusa, ofiarnym ogniem płonące, * do Ciebie lgnie moja dusza, Tyś życia mojego słońcem. * Kapłańskie Serce Jezusa, daj nam gorliwych kapłanów, * daj im zwycięstwo w pokusach i strzeż świętości ich stanu!
2. Kapłańskie Serce Jezusa, okaż nam swe miłosierdzie * przez czyste kapłanów usta, błogosławiące ich ręce. * Kapłańskie Serce Jezusa, włócznią żołnierza zranione, * niech nasza prośba Cię wzrusza, weź nas pod swoją obronę!
3. Kapłańskie Serce Jezusa, za nas złożone w ofierze, * Tobie nam trzeba zaufać, wielbić i kochać Cię szczerze. * Jezu, Królewski Kapłanie, tego jedynie pragniemy: * niech Twe królestwo nastanie w nas i na całej tej ziemi!

Refren: Ludu kapłański, ludu królewski, * zgromadzenie święte, ludu Boży, * śpiewaj Twemu Panu!
1. Tobie śpiewamy, o Synu umiłowany Ojca, * uwielbiamy Cię, Mądrości przedwieczna, * żywe Słowo Boga. Ref.
2. Tobie śpiewamy, jedyny Synu Maryi Panny, * uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz Bracie, * Tyś nas przyszedł zbawić. Ref.
3. Tobie śpiewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich, * uwielbiamy Cię, o Chryste nasz Królu * cichy i pokorny. Ref.
4. Tobie śpiewamy, jedyny Pośredniku ludzkości, * uwielbiamy Cię, o Prawdo i Życie, * Drogo nas wiodąca. Ref.
5. Tobie śpiewamy, Arcykapłanie w Nowym Przymierzu, * uwielbiamy Cię, o Boże pokoju, * przez Krew Twego Krzyża. Ref.
6. Tobie śpiewamy, ożywcze źródło, dające łaskę, * uwielbiamy Cię, bo gasisz pragnienie, * żywa Wodo, Chryste. Ref.
7. Tobie śpiewamy, o winny Szczepie przez Ojca dany, * uwielbiamy Cię, o Krzewie ożywczy, * my Twe latorośle. Ref.
8. Tobie śpiewamy, prawdziwa Manno, dająca życie, * uwielbiamy Cię, o Chlebie żyjący, * któryś zstąpił z nieba. Ref.
9. Tobie śpiewamy, Pasterzu wiodący do królestwa, * uwielbiamy Cię, bo w jedno gromadzisz * wszystkie owce Twoje. Ref.

Nadziejo Izraela! * Wybawco jego wśród utrapienia, * wejrzyj łaskawie z wysokości niebios. * Spojrzyj i nawiedź winnicę swoją, * użyźnij ją strumieniami wód, * niech się rozkrzewi i umocni, * co zaszczepiła prawica Twoja. * Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników mało, * błagamy Cię tedy, Pana żniwa, * abyś posłał robotników na żniwo swoje. * Pomnażaj lud swój i napełniaj weselem, * iżby powstały mury Jeruzalem. * Ten jest dom, Twój Panie – to jest Twój dom. * Spraw, by nie znalazł się w nim kamień, * którego nie położyła najświętsza dłoń Twoja. * Których zaś wezwałeś * zachowaj w imię Twoje * i uświęć ich w prawdzie. * Amen.

1. Złożyłeś, Panie, w dłoniach kapłana * moc tajemniczą Twych sakramentów, * gdy w jego rękach i jego słowach * jesteś obecny wśród swego ludu.
2. Bo chcesz, by uczta Twojej miłości * trwała do końca istnienia ziemi, * a Ewangelia była głoszona * wszystkim narodom i pokoleniom.
3. Zapalasz płomień wiary niezłomnej * w sercach spragnionych zbawienia ludzi * i dajesz siłę swoim wybranym, * aby przed światem wyznali Ciebie.
4. Umocnij ducha wiernych żniwiarzy, * których posyłasz, by plon zebrali, * bo już dojrzały kłosy na polach * Twego królestwa, co przetrwa wieki.
5. Jedyny Mistrzu, Dobry Pasterzu, * bądź pochwalony z wszechmocnym Ojcem * i Duchem Świętym, którym napełniasz * dusze wezwanych do Twojej służby. * Amen.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!