Pieśni za zmarłych nawiązują do bólu człowieka wobec tajemnicy śmierci i koncentrują się na zmartwychwstałym Chrystusie. Wyrażają naszą wiarę w Jego żywą obecność w czasie liturgii pogrzebowej i są wyrazem wiary w to, że wszyscy spotkamy się w domu naszego Ojca. Jesteśmy blisko tych, których ogarnął smutek z powodu czyjejś śmierci. Pomagamy im trwać w silnej wierze w trudnych chwilach życia, aż do spotkania się ze Zmartwychwstałym.