Śpiewnik Siedleckiego

Psalmy

Psalm responsoryjny jest częścią liturgii słowa.

Psalm responsoryjny jest częścią liturgii słowa, śpiewem wykonywanym między czytaniami. Nie wolno go zastępować żadną pieśnią. Tekst psalmów i refren są tak dobrane, aby ułatwić ich wykonanie kantorowi i wiernym. Stosownie do okresów liturgicznych melodie do psalmów responsoryjnych powinny odzwierciedlać charakter danego czasu liturgicznego i treść psalmu. Dla ułatwienia doboru śpiewu aklamacji przed Ewangelią do melodii psalmu obydwa śpiewy zestawiono razem, co nie musi być obligujące dla wykonawcy. Najlepszym sposobem wykonania psalmu responsoryjnego jest zaśpiewanie go z ambony przez psałterzystę.

Ref. Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.
Bóg dochowuje wierności na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
Chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność więźniów. Ref.
Alleluja, Alleluja!
Łaskawym okazałeś się, Panie, dla Twej ziemi, na dobre odmieniłeś los Twego ludu. Alleluja

Ref. Pan moim światłem i zbawieniem moim.
Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Ref.
Alleluja, Alleluja!
Duch Pański nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim. Alleluja

Ref. Do ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Ref.
Alleluja, Alleluja!
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego, wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Alleluja

Ref. Idźmy z radością na spotkanie Pana.
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: "Pójdziemy do domu Pana".
Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Ref.
Alleluja, Alleluja!
Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Alleluja

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!