Śpiewnik Siedleckiego

Spis publikacji – książki

Autor: ks. Wojciech Kałamarz CM

Muzyka u Misjonarzy

Prezentowane tutaj opracowanie na temat historii Śpiewnika Kościelnego Ks. Jana Siedleckiego zostało przygotawane przez ks. dr. Wojciecha Kałamarza CM na podstawie jego własnej rozprawy doktorskiej pt. „Muzyka u Misjonarzy” wydanej w 2009 nakładem Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

ks. Jan Siedlecki – Śpiewnik Kościelny

Od 140 lat, dzięki pracy kolejnych redakcji, Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego cieszy się ogólnopolskim uznaniem i jest jedną z najważniejszych tego typu publikacji w Polsce i na świecie. Jedną z przyczyn niesłabnącego powodzenia jest wierność redaktorów nauce Jezusa Chrystusa. Każdy bowiem redaktor stara się być podobny do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare (Mt 13, 52). Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Gorzkie Żale – Jubileusz 300-lecia Nabożeństwa 1707-2007

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić Wielki Post bez nabożeństwa Gorzkich żali. Obok Drogi krzyżowej, wrosły one na stałe w religijny krajobraz wielkopostnego czasu. Muzyka Gorzkich żali, jeżeli nie trzyma się śpiewnikowej wersji, niemal w każdej świątyni rozbrzmiewa swoistym kolorytem, właściwym kulturze danego regionu. Różnorodność melodyki jest cechą muzyki ludowej, ale świadczy także o muzycznej wartości pierwowzoru. Zła melodia nie nadaje się do opracowań, podczas gdy dobrze skomponowana – twórczo inspiruje. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Jestem Niepokalanym Poczęciem

Książka przybliża przesłanie i niepowtarzalną atmosferę sanktuarium w Lourdes. Zawiera propozycję nowego Nabożeństwa ku czci NMP z Lourdes, które powstało z komponentów nabożeństw, jakie współcześnie mają miejsce w Lourdes (Procesja Różańcowa z lampionami, Procesja Eucharystyczna). Osnową tego nabożeństwa są nowe śpiewy: aklamacje, melodia litanii, kilka pieśni przetłumaczonych na język polski, a także symbole (zapalona świeca), postawy (unoszenie świec do góry, procesja), indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Szkic do prtretu Hieronima Feichta

Niniejsze opracowanie to druga część studiów nad portretem wybitnego polskiego muzykologa Ks. prof. dra hab. Hieronima Feichta CM. Teksty, które znalazły się w pierwszej części wydanej w 2008 r. nakładem Wydawnictwa ITKM w Krakowie pt. Wspomnienia, kreślone były ręką samego Feichta na przestrzeni wielu lat jego życia. Szkice…, które trafiają w ręce Czytelnika obecnie, są autorstwa studentów Ks. prof. Hieronima Feichta, jego kolegów, konfratrów, a więc ludzi, którzy byli świadkami jego życia. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Uczynki miłosierdzia w świetle Męki Pańskiej – Kazania Pasyjne

Zawierają między innymi: Grzeszących upominać, Nieumiejętnych nauczać, Wątpiącym dobrze radzić, Strapionych pocieszać, Krzywdy cierpliwie znosić, Urazy chętnie darować i Modlić się za żywych i umarłych  Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Wspomnienia – ks. Hieronim Feicht CM

Autor wspomnień, w części znanych z wcześniejszych publikacji, był profesorem, wybitnym muzykologiem, który po II wojnie światowej podjął dzieło organizowania uczelni muzycznych we Wrocławiu, a następnie pracował w Poznaniu, Warszawie i Lublinie. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Pieśni ku czci św. Jana Pawła II

Pieśni ku czci św. Jana Pawła II w prostym układzie na chór mieszany a cappella autorstwa ks. Wojciecha Kałamarza CM. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Pieśni na jubileusz 400-lecia Wincentyńskiego charyzmatu

W związku z Jubileuszem 400-lecia ukazał się zbiór pieśni w opracowaniu ks. Wojciecha Kałamarza CM zatytułowany: PIEŚNI NA JUBILEUSZ 400-LECIA WINCENTYŃSKIEGO CHARYZMATU 1617-2017. Znajdują się w nim: 3 pieśni na głos (lud) z akompaniamentem organowym w opracowaniu Kamila Frąsia; 3 pieśni na solistów, chór i organy autorstwa: Jana Rybarskiego, Henryka Nawotki i ks. Wojciecha Kałamarza CM oraz jedna pieśni na solistów, chór i orkiestrę symfoniczną autorstwa ks. Wojciech Kałamarz CM. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Kolędy i pastorałki

Publikacja zawiera kolędy i pastorałki z nutami przedrukowane z 41. wydania „Śpiewnika kościelnego” ks. J. Siedleckiego. Dodano również jako aneks obrzęd wieczerzy wigilijnej (fragment Pisma św. wraz z modlitwami proponowanymi do odmówienia na początku wspólnego posiłku). Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Śpiewane opisy Męki Pańskiej

Pierwszy zbiór zawiera śpiewane opisy męki Pańskiej na Niedzielę Palmową i Wielki Piątek. W komplecie znajdują się jednogłosowe opracowania w tonie gregoriańskim, z podziałem na role, do tekstu z Lekcjonarza mszalnego. Drugi komplet pasji który zawiera utwory na solistów i chór, w jednym przypadku także z organami. Tradycja wielogłosowego opracowywania opisów męki Jezusa jest młodsza od monodycznej formy, ale liczy już sobie kilka wieków. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Gorzkie Żale wersja z nutami

Gorzkie żale ułożył ks. Wawrzyniec Benik CM w 1707 roku dla Bractwa św. Rocha działającego przy kościele pw. Świętego Krzyża w Warszawie. Bardzo szybko nabożeństwo to stało się umiłowaną przez polski Kościół modlitwą, opiewającą mękę i śmierć Pana Jezusa – „polską pasją”, w każdym niemal kościele przybierającą odmienną postać melodyczną. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Kazania Pasyjne

Kazanie pasyjne to szczególny rodzaj rozważania o męce Pańskiej głoszonego zwłaszcza podczas nabożeństwa Gorzkich żali. W swej tradycyjnej postaci rozpoczyna się od opisu męki Jezusa Chrystusa. Sama bowiem męka naszego Zbawiciela winna stać się wystarczającą pobudką do rozważania, zmierzającego do wewnętrznego nawrócenia człowieka. Stąd struktura kazania pasyjnego odpowiada małej metodzie św. Wincentego a Paulo. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Modlitwy i pieśni do św. Jana Pawła II

Zbiorek zawiera cytaty z wypowiedzi św. Jana Pawła II, modlitwy do św. Jana Pawła II w różnych intencjach, Litanię do św. Jana Pawła II, a także 10 jednogłosowych pieśni do św. Jana Pawła II. Książeczka posiada Imprimatur Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Świętokrzyskie kazania pasyjne

Nimniejszy tom zawiera kazania pasyjne wygłoszone w kościele Św. Krzyża w Warszawie z okazji 400-lecia charyzmatu wincentyńskiego Kazania składają się z następujących części: Słowa wstępnego (ks. Piotr Rutkowski CM). Modlitwa w Ogrojcu – Podejmowanie decyzji. Przesłuchanie przed żydami – Paradoksy myślenia. Droga Krzyżowa – Procesja. Pojmanie w Getsemani – Zdrada. Przed Piłatem – Oszczerstwo. Śmierć na Krzyżu – Wierność miłości. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Boże Ciało – Procesja

Archidiecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej w Krakowie przygotowała opracowanie prowadzenia procesji w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało). Znalazły się w nim zarówno teksty modlitw jak i tony śpiewanych Ewangelii podczas procesji, a także pieśni eucharystycznych. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Zawitaj pełna Łaski

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny są nabożeństwem przez jednych znanym, lubianym i praktykowanym, przez innych – nierozumianym, a przez to i unikanym. Dla jednych i drugich niniejsza publikacja może być pomocą w pełniejszym zrozumieniu treści Godzinek. Rys historyczny, objaśnienie struktury, pochodzenie melodii, wyjaśnienie zwrotów symbolicznych, biblijnych odniesień, poszerzone o wybrzmienie znaczeń pierwotnego tekstu łacińskiego – z pewnością mogą przyczynić się do pogłębienia modlitwy, do lepszego zrozumienia tajemnicy Maryi, do ponownego lub pierwszego odkrycia piękna tekstów Godzinek. Format 12×17 cm, str. 72 Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

Boże miłości

W opracowaniu Jana Rybarskiego na chór mieszany a cappella. W celu nabycia większej ilości partytur chóralnych, po preferencyjnych cenach dla zespołu, prosimy wysłać e-mail pod adres: handel@pwm.com.pl. Wersja językowa wydania: pol. Liczba stron: 5, Nr wydania: 1, Rok wydania: 2016, Format: A4 stojący (210×297 mm) Do nabycia w Wydawnictwie PWN

Niepokalana Królowa

Nieprzeparta chęć napisania tego utworu zawładnęła mną w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Pośród moich kompozycji są utwory, które wynikają bardziej ze świadomego konstruowania dźwiękowej rzeczywistości (np. Stabat Mater, Sinfonietta), ale są też dzieła, które wypłynęły przez moje palce jako wyraz tajemniczego imperatywu połączonego z niezwykłą radością tworzenia. Efektem tego drugiego rodzaju sposobu komponowania jest m.in. Niepokalana Królowa. Na chór mieszany a cappella (głosy chóralne) Do nabycia w Wydawnictwie PWN

PSALM 150

Na chór mieszany i organy (partytura studyjna). Wersja językowa wydania: łac. Liczba stron: 12, Nr wydania: 1, Rok wydania: 2016, Partytura chóralna, Format: A4 stojący (210×297 mm) Do nabycia w Wydawnictwie PWN

Słowiański Papież

Nie ukrywam, iż teksty literackie Karola Wojtyły, jakkolwiek skomponowałem jeden utwór do słów jego poezji (Oczekiwanie), przysparzają mi sporo problemów. Zawsze chciałem napisać utwór o księdzu Piotrze Skardze, bohaterze dramatu Jeremiasz Wojtyły. Gdy jednak wpadł mi w ręce tekst Juliusza Słowackiego, nie mogłem mu się oprzeć. Zdarzyło się, że 6 grudnia 2013 r. miałem koncelebrować mszę roratnią w Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Nad częścią Europy wiał wówczas orkan Ksawery. O poranku ulice Krakowa były zupełnie puste, powietrze nietypowe, bo krystalicznie czyste, spokojnym krokiem podchodziłem do Bramy Herbowej Wzgórza Wawelskiego…  Do nabycia w Wydawnictwie PWN

Parafia Księży Misjonarzy p.w. Błogosławionej Anieli Salawy

Historia przedstawiająca Parafię Księży Misjonarzy pw. Błogosławionej Aniely Salawy. Parafia p.w. bł. Anieli Salawy powstała na terenie parafii NMP z Lourdes, jednej z największych parafii w Krakowie. Prawdą jednak jest, że gdy powstawał kościół, co niektórzy dziwili się misjonarzom, iż w ogóle budują świątynię na takim odludziu, jakim wówczas były tereny dzisiejszej Nowej Wsi. Mało kto przypuszczał wtedy, że kościół ten będzie stał w centrum wielkiego osiedla, a na polach misjonarskich powstaną akademiki i inne budynki. Tylko w katalogu bibliotecznym 

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!