Śpiewnik Siedleckiego

Przemienienie Pańskie

Bóg objawił się człowiekowi i wskazał na swego Syna, Jezusa Chrystusa

Przemienienie Pańskie na górze Tabor jest wydarzeniem epifanijnym – Bóg objawił się człowiekowi i wskazał na swego Syna, Jezusa Chrystusa. Święto Przemienienia umacnia nas w wierze podobnie jak obecnych na owej górze apostołów. Oddajemy cześć Jezusowi, który jest umiłowanym Synem Bożym – Jego słuchamy.

1. Najsłodszy Jezu, Chryste nasz i Panie, * dziś prosim Ciebie, usłysz to błaganie.
Refren: Cudowny Boże, przez Twe przemienienie, * strapienia nasze obróć w pocieszenie. * Obróć w pocieszenie!
2. Umocnij słabych, smutnym daj wesele, * niech będziem zdrowi w duszy i na ciele. Ref.
3. Niech w naszych domach mieszka święta zgoda, * niech je omija każda zła przygoda. Ref.
4. Błogosław, Panie, naszej pracy znoje, * by chleb codzienny miały dzieci Twoje. Ref.
5. Przez Twoje, Panie, święte przemienienie * zjednaj nam, prosim, grzechów odpuszczenie. Ref.
6. Z całego serca niech kochamy Ciebie * i zasłużymy być na wieki w niebie. Ref.

1. O Jezu, Światło ze Światłości, * całego świata Zbawicielu! * Racz przyjąć w swojej łaskawości * pochwalne modły Twych czcicieli.
2. Nad słońce jesteś promienistszy, * Twe szaty bielsze są od śniegu. * Tak odsłoniłeś swym najbliższym * przed męką rąbek Bóstwa swego.
3. Głos Twego Ojca Niebieskiego * potwierdził Twe synostwo Boże, * my także z serca ochotnego * swym Królem zwiemy Cię w pokorze.
4. Tyś po to przyszedł na tę ziemię, * by za nas cierpieć w ludzkim ciele. * Teraz na wzór Twój Ty nas przemień, * w żywe Twe członki w Twym Kościele!
5. Śpiewamy Tobie, Jezu, chwałę, * najmilszy Synu Ojca w niebie. * Przez przemienienie Twe wspaniałe * On z Duchem Świętym wsławił Ciebie.

1. Ty, któryś Synem jest Boga, * Zbawcą i świata nadzieją, * dzisiaj wstąpiłeś na górę, * aby swą chwałę ukazać.
2. Twoje oblicze jaśnieje * bardziej niż słońce na niebie, * szaty są bielsze od śniegu, * blask Cię otacza wieczności.
3. Mojżesz i Eliasz przy Tobie: * Prawo i prorok Przymierza, * świadczą, żeś Ojca jest Słowem, * pełnią świętości i łaski.
4. Pozwól nam patrzeć na Ciebie * w świetle spokojnym Taboru, * aby, gdy przyjdzie godzina, * z Tobą podążyć na mękę.
5. Bądź uwielbiony na zawsze, * Panie, co serca przemieniasz; * chwała niech będzie bez końca * Ojcu z miłości Płomieniem. * Amen.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis.
Translate »
Don\'t copy text!