Wrzesień
1 września – bł. Bronisławy, dziewicy (ok. 1200-1259)

3 września – św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła (ok. 540-604)
7 września – św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana i męczennika (1582-1619)
9 września – bł. Anieli Salawy, dziewicy (1881-1922)
11 września – św. Jana Gabriela Perboyre, kapłana i męczennika (1802-1840)
13 września – św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła (354-407)
17 września – św. Hildegardy z Bingen, dziewicy i doktora Kościoła (1098-1179)
18 września – św. Stanisława Kostki, zakonnika (1550-1568)
21 września – św. Mateusza, apostoła i ewangelisty (zm. ok. 60 r.)
22 września – bł. Bernardyny Jabłońskiej, zakonnicy (1878-1940)
23 września – św. Pio z Pietrelciny, kapłana (1887-1968)
25 września – bł. Władysława z Gielniowa, kapłana (1440-1505)
27 września – św. Wincentego a Paulo, kapłana (1581-1660)
28 września – św. Wacława, męczennika (ok. 907-929 lub 935)
30 września – św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła (ok. 340-420)