Czerwiec
8 czerwca – św. Jadwigi Królowej (1374-1399)

10 czerwca – bł. Bogumiła (ok. 1135-1182)
11 czerwca – św. Barnaby, apostoła (zm. ok. 60 r.)
13 czerwca – św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła (1195-1231)
17 czerwca – św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika (1845-1916)
21 czerwca – św. Alojzego Gonzagi, zakonnika (1568-1591)
24 czerwca – Narodzenia św. Jana Chrzciciela (ok. 6 r. p.n.e.)
29 czerwca – Świętych Piotra i Pawła (zm. ok. 64-67 r.), apostołów