Marzec
4 marca – św. Kazimierza Jagiellończyka (1458-1484)

15 marca – św. Klemensa Hofbauera, kapłana (1751-1820)
15 marca – św. Ludwiki de Marillac (1591-1660)