Autor wspomnień, w części znanych z wcześniejszych publikacji, był profesorem, wybitnym muzykologiem, który po II wojnie światowej podjął dzieło organizowania uczelni muzycznych we Wrocławiu, a następnie pracował w Poznaniu, Warszawie i Lublinie. opr. Ks. W. Kałamarz, 14 x 20 cm, str. 230. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM

wspomnienia