Wielki Post

Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku (bez Mszy Wieczerzy Pańskiej). Czas ten służy przygotowaniu do obchodu Świąt Wielkanocnych, czyli męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Dominują w nim trzy tematy: pokuta, chrzest i męka Pańska, przy czym w liturgii temat pasyjny przeważa dopiero w Wielkim Tygodniu, a w polskiej tradycji – od poniedziałku piątego tygodnia. Przez pokutę rozumiemy przede wszystkim porzucenie zła i powrót do wierności nakazom Ewangelii, a następnie pójście za Chrystusem drogą umartwienia i krzyża. Odnowienie chrztu świętego to pogłębienie naszej jedności z Chrystusem i z Kościołem. Pieśni przypominają o potrzebie i sensie pokuty oraz pomagają przylgnąć do bezgranicznie miłującego i przebaczającego Boga.

Środa Popielcowa

Pieśni pokutne

Śpiewy na Niedziele Palmową

Niedziela Palmowa ma bardzo głęboką, niezwykle prawdziwą i diametralnie różną wymowę. W liturgii Mszy Świętej najpierw wspominamy triumfalny, pełen uwielbień wjazd Jezusa do Jerozolimy, jednak już w liturgii słowa odczytujemy opis męki Pańskiej. To jedyny taki dzień, w którym radość i uwielbienie szybko przemieniają się w dramat odrzucenia zwyciężony ofiarną miłością Chrystusa.

Wielki Czwartek

Święte Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej. W czasie liturgii przeżywamy ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Można także zachować obrzęd umycia nóg. Dzwony i zwyczajowo także organy milkną po Chwała na wysokości i odzywają się dopiero w czasie Mszy Wigilii Paschalnej podczas śpiewu tego samego hymnu. Zakończeniem wielkoczwartkowej liturgii jest przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji, w trakcie którego odpowiednio dobrane pieśni pomagają kontynuować dziękczynienie za Eucharystię i wprowadzają wiernych w nastrój męki Chrystusa.

Wielki Piątek

W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii. W tym dniu gromadzimy się na nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz na Liturgii Męki Pańskiej, w ramach której ma miejsce: liturgia słowa z opisem męki Pańskiej według św. Jana, uroczysta modlitwa powszechna, adoracja krzyża, Komunia Święta i procesja do grobu Pańskiego. Zgodnie z tradycją po modlitwie przy grobie Pańskim śpiewane są trzy części Gorzkich żali.

Wigilia Paschalna

W Wielką Sobotę Kościół trwa w modlitewnym skupieniu rozważając mękę i śmierć Chrystusa. Modlitwa przed wystawionym w grobie Pańskim Najświętszym Sakramentem uczy nas czuwania pełnego wiary wraz z Matką Najświętszą. Pozwala także wejść głębiej w tradycję święcenia pokarmów na stół wielkanocny. Obrzędy Wigilii Paschalnej obejmują liturgię: światła (poświęcenie ognia i paschału), słowa (modlitwy i czytania biblijne ukazujące historię zbawienia), chrzcielną (poświęcenie wody i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych), eucharystyczną, która kończy się procesją rezurekcyjną. Zależnie od miejscowej tradycji rezurekcję można sprawować o świcie w Niedzielę Wielkanocną.

Procesja rezurekcyjna

Przewiń do góry

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookis

Don`t copy text!