Pieśni przygodne zawierają słowa ufności, oddania, ukojenia, zawierzenia – słowa pełne miłości do Zbawiciela i świętych. Pieśni te są skarbcem pozwalającym między „rannymi zorzami” a „wszystkimi dziennymi sprawami” oddawać Bogu cześć w codziennym życiu. Towarzyszą człowiekowi w jego codzienności, trudach, smutku i radości. Pomagają więc wierzącemu codziennie się modlić.