Hieronim Feicht – Muzykolog i badacz muzyki dawnej

Hieronim Feicht – Muzykolog i badacz muzyki dawnej

Wydarzenia
Polskie Radio 9 kwietnia 2017 o godz. 21.30 wyemitowało audycję w której wspominali zmarłego w marcu 1967 roku kompozytora oraz badacza specjalizującego się w okresie średniowiecza i renesansu ks. Hieronima Feichta CM. W 1999 roku na cześć prof. Feichta powołano konkurs na pracę naukową z dziedziny muzykologii. W audycji księdza profesora wspominali dr Elżbieta Zwolińska z Instytutu Muzykologii UW, Elżbieta i Jerzy Artyszowie oraz ks. dr Wojciech Kałamarz z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i dr hab. Paweł Gancarczyk z Instytutu Sztuki PAN. ks. Hieronim Feicht urodził się 20 IX w Mogilnie na Kujawach. Był synem Stanisława, z zawodu murarza, i Martyny Michalskiej. Najpierw uczył się w Mogilnie, a następnie od 1904 r. w misjonarskim małym seminarium w Krakowie na Nowej Wsi. Do Zgromadzenia wstapił w 1909 r. Jednak w roku następnym, ze względu na…
Read More
XLI wydanie Śpiewnika kościelnego jako ogólnopolski śpiewnik liturgiczny

XLI wydanie Śpiewnika kościelnego jako ogólnopolski śpiewnik liturgiczny

Wydarzenia
Uchwała nr 13/372/2016 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 kwietnia 2016 r. w sprawie uznania śpiewnika ogólnopolskiego. Konferencja Episkopatu Polski podczas 372 Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Gnieźnie i Poznaniu w dniach 14-16 kwietnia 2016 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP uznała Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego (wydanie XLI) jako ogólnopolski śpiewnik liturgiczny. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. bp Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP, bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny KEP. Jest to na tyle doniosłe wydarzenie, iż w dotychczasowej historii śpiewnik ten (śpiewnik ks. Siedleckiego) miewał lub nie – zatwierdzenie jedynie biskupa diecezjalnego. Zgodnie z przepisami liturgicznymi, tylko pieśni z zatwierdzonego przez odpowiednią władzę (przynajmniej biskupa diecezjalnego) mogą być używane podczas liturgii. Niestety, ostatnie dwa wydania (XXXIX i XL) takiego zatwierdzenia nie miały, wskutek tego w środowisku…
Read More
Najważniejsze błędy dostrzeżone w druku XLI wydania

Najważniejsze błędy dostrzeżone w druku XLI wydania

Wydarzenia
s. 146, nr 90 – podłożenie tekstu początku drugiego wersu pierwszej zwrotki winno być analogiczne do początku pierwszego wersu. s. 247 – u dołu jest „p. nr 225”, powinno być: „p. nr 224”. s. 275, nr 185 – w metryce pieśni błędne jest autorstwo melodii. Powinno być: m.: Chrystus zmartwychwstał jest (Miod.) opr.: ks. K. Pasionek (Ś. M.) s. 307, nr 208 – w zwrotce 5 odwrócić kolejność wyrazów, jest: „język ujarzmić” ma być „ujarzmić język”. s. 375, nr 260 – jest: „na drodze do nieba”, a powinno być: „na drogę”. s. 491, nr 340 – w zwrotce 3, po kropce jest: „ludu”, a winno być: „Ludu”. s. 678, nr 476 – na s. 679, w drugiej zwrotce, przed „Naczyniem” brakuje oznaczenia repetycji („=”). s. 777-778, nr 553 – w…
Read More
Wręczenie nowego wydania Śpiewnika Kościelnego

Wręczenie nowego wydania Śpiewnika Kościelnego

Wydarzenia
21 lutego 2015 r. w Centrum Jana Pawła II ks. Wojciech Kałamarz CM redaktor nowego, XLI wydania “Śpiewnika kościelnego” ks. Jana Siedleckiego wręczył księdzu kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi nowe wydanie i poprosił o błogosławieństwo dla redakcji i wydawnictwa Księży Misjonarzy a wiąże się to z wydaniem nowego XLI wydania "Śpiewnika Kościelnego" przez Wydawnictwo ITKM w Krakowie.
Read More