Wiadomości

Wiadomości
Najważniejsze błędy dostrzeżone w druku XLI wydania

Najważniejsze błędy dostrzeżone w druku XLI wydania

Wydarzenia

s. 146, nr 90 – podłożenie tekstu początku drugiego wersu pierwszej zwrotki winno być analogiczne do początku pierwszego wersu.
s. 247 – u dołu jest „p. nr 225”, powinno być: „p. nr 224”.
s. 275, nr 185 – w metryce pieśni błędne jest autorstwo melodii. Powinno być: m.: Chrystus zmartwychwstał jest (Miod.) opr.: ks. K. Pasionek (Ś. M.)
s. 307, nr 208 – w zwrotce 5 odwrócić kolejność wyrazów, jest: „język ujarzmić” ma być „ujarzmić język”.
s. 375, nr 260 – jest: „na drodze do nieba”, a powinno być: „na drogę”.
s. 491, nr 340 – w zwrotce 3, po kropce jest: „ludu”, a winno być: „Ludu”.
s. 678, nr 476 – na s. 679, w drugiej zwrotce, przed „Naczyniem” brakuje oznaczenia repetycji („=”).
s. 777-778, nr 553 – w zwrotkach 2-4, po ostatniej gwiazdce, brakuje repetycji (znaku „=”).
s. 806 – tytuł poddziału: „Ku czci jednewwtego męczennika” powinien brzmieć: „Ku czci jednego świętego męczennika” Więcej „Najważniejsze błędy dostrzeżone w druku XLI wydania”

Pieśni do Najświętszego Serca Pan Jezusa

Pieśni do Najświętszego Serca Pan Jezusa

2. Pieśni

Od samego początku chrześcijanie oddają kult Najświętszemu Sercu Jezusowemu. W ten sposób wyrażamy hołd Boskiemu Sercu, które na Golgocie zostało przebite włócznią za nasze grzechy. Jest to także forma zadośćuczynienia za obojętność i zniewagi ze strony grzeszników. Pieśni ku czci Najświętszego Serca Jezusowego pomagają nam rozważać miłość Boga do człowieka, objawioną przez Jezusa Chrystusa, i wyrażają naszą głęboką miłość, oddanie i uwielbienie za wszelkie łaski, którymi Chrystus wciąż nas obdarza. Zgodnie z tradycją śpiewamy je szczególnie w czerwcu i w pierwsze piątki miesiąca. Pieśni wraz z muzyką znajdują się na stronie Pieśni do Najświętszego Serca Jezusowego.

Pieśni do Najświętszej Maryi Panny

Pieśni do Najświętszej Maryi Panny

2. Pieśni

Ogromne bogactwo nabożeństw do Najświętszej Maryi Panny zaowocowało wielością pieśni ku Jej czci. Maryja jest wzorem dla całego Kościoła. Każde święto i każda pieśń wyrażają głębię relacji Maryi do Jej Syna, Chrystusa. Bogarodzica, będąc pełną łaski, wypełniła Boży plan zbawienia, zgadzając się zostać Matką Syna Bożego. Pieśni maryjne ukazują wiele tajemnic dotyczących wcielenia i roli Maryi względem Chrystusa i Kościoła. Pomagają także i nam łączyć się z Maryją w oddawaniu chwały Bogu. Pieśni te są wspaniałym bogactwem polskiej literatury religijnej. Więcej…

Nowy zestaw pieśni Wielkanocnych

Nowy zestaw pieśni Wielkanocnych

Muzyka

Zostały dodane nowe zestawy pieśni wielkanocnych wraz z muzyką. Są to: Pieśni do Miłosierdzia Bożego, na Wniebowstąpienie Pańskie oraz do Ducha Świętego. Pieśni do Ducha Świętego wyrażają prawdę o Jego roli w umacnianiu, pouczaniu i duchowej transformacji wszystkich chrześcijan. Jako wyznanie wiary przyczyniają się do naszego umocnienia duchowego, abyśmy potrafili żyć Ewangelią i dawać o niej przekonujące świadectwo wobec innych. Więcej…

Wręczenie nowego wydania Śpiewnika Kościelnego

Wręczenie nowego wydania Śpiewnika Kościelnego

Wydarzenia

21 lutego 2015 r. w Centrum Jana Pawła II ks. Wojciech Kałamarz CM redaktor nowego, XLI wydania “Śpiewnika kościelnego” ks. Jana Siedleckiego wręczył księdzu kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi nowe wydanie i poprosił o błogosławieństwo dla redakcji i wydawnictwa Księży Misjonarzy a wiąże się to z wydaniem nowego XLI wydania „Śpiewnika Kościelnego” przez Wydawnictwo ITKM w Krakowie.

Nowe XLI wydanie Śpiewnika Kościelnego

Nowe XLI wydanie Śpiewnika Kościelnego

1. Śpiewnik

Od 140 lat, dzięki pracy kolejnych redakcji, Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego cieszy się ogólnopolskim uznaniem i jest jedną z najważniejszych tego typu publikacji w Polsce i na świecie. Jedną z przyczyn niesłabnącego powodzenia jest wierność redaktorów nauce Jezusa Chrystusa. Każdy bowiem redaktor stara się być podobny do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare (Mt 13, 52). Także redakcja XLI wydania starsze pieśni poddała krytycznej rewizji melodii i tekstów (na podstawie imponującego zbioru źródeł), ale także zamieściła szereg nowych utworów, wychodząc naprzeciw nowym świętom w Kościele, otwierając nadto śpiewnik na kulturę innych narodów i wyznań chrześcijańskich. Poprawiono i uzupełniono dane o pochodzeniu melodii i tekstów (metryki pieśni). Już do nabycia na stronie wydawnictwa ITKM.

Veni, Veni Emmanuel

Veni, Veni Emmanuel

Muzyka

Hymn oparty na 7 antyfonach nieszpornych z 17-23 grudnia wykonany w Kościele Księży Misjonarzy w Krakowie.

708. Veni, veni Emmanuel
1. Veni, veni Emmanuel, * captivum solve Israel, * qui gemit in exsilio, * privatus Dei Filio.
Refren: Gaude, gaude, Emmanuel * nascetur pro te, Israel.
2. Veni, veni, Rex Gentium, * veni, Redemptor omnium, * ut salvas tuos famulos * peccati sibi conscios. Ref.
3. Veni, veni o Oriens, * solare nos adveniens, * noctis depelle nebulas, * dirasque mortis tenebras. Ref.
4. Veni, Clavis Davidica, * regna reclude caelica, * fac iter tutum superum, * et claude vias inferum. Ref.
5. Veni, o Iesse Virgula, * ex hostis tuos ungula, * de specu tuos tartari * educ et antro barathri. Ref.
6. Veni, veni, Adonai, * qui populo in Sinai * legem dedisti vertice * in maiestate gloriae. Ref.
7. Veni, o Sapientia, * quae hic disponis omnia, * veni, viam prudentiae * ut doceas et gloriae. Ref. Więcej „Veni, Veni Emmanuel”

Muzyka u Misjonarzy – Historia

Muzyka u Misjonarzy – Historia

3. Książki

Prezentowane tutaj opracowanie na temat historii Śpiewnika Kościelnego Ks. Jana Siedleckiego zostało przygotawane przez ks. dr. Wojciecha Kałamarza CM na podstawie jego własnej rozprawy doktorskiej pt. „Muzyka u Misjonarzy” wydanej w 2009 nakładem Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie do nabycia w wydawnictwie (ISBN 978-093-7216-774-3).

„Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne dla użytku młodzieży szkolnej” – taki tytuł nosił pierwszy, wydany w Krakowie, w 1876 Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne dla użytku młodzieży szkolnej, Kraków 1876. Zawierał pieśni bez nut, wydany nakładem autora w drukarni Wł. L. Anczyca i Spółki. Na odwrocie strony tytułowej czytamy: „Śpiewniczek dla użytku młodzieży szkolnej zawierający Wybór Pieśni kościelnych, starożytnością uświęconych, namaszczeniem, pobożnością naszych ojców tchnących i ze świętą wiarą katolicką zgodnych, przeto zasługują, aby były drukiem rozpowszechnione”. Pod tekstem podpisany jest cenzor ksiąg religijnych – ks. A. Dąbrowski CM, w Krakowie 12 lipca 1876 r. Imprimatur udzielił bp pomocniczy krakowski Antoni [Junosza Gałecki]. Książeczka o wymiarach 9×15 cm liczyła 96 stron i zawierała 67 (69) pieśni. Tak rozpoczęła się historia najpopularniejszego do dziś dnia śpiewnika kościelnego w Polsce. Więcej „Muzyka u Misjonarzy – Historia”

error: © Wszelkie Prawa Zastrzeżone !!!